Contact met uw bond
033-4953020


Minister van Defensie Jeanine Hennis sluit niet uit dat ze een bemiddelaar te hulp roept om het vastgelopen cao-overleg met de bonden weer op gang te brengen. Met name de Kamerleden Selima Belhaj (D66), Isabelle Diks (GroenLinks) en Sadet Karabulut (SP) pleitten daar indringend voor in het Algemeen Overleg (AO) Personeel van de Vaste commissie voor Defensie op 28 juni jl.

Websize Hennis spreekt reservisten beroeps toeDe minister klonk nogal zuinigjes en afgemeten, - het is dan ook de vraag of die bemiddelaar er überhaupt komt. Bovendien zouden ook de bonden akkoord moeten gaan met de interventie van zo’n tussenpersoon. Een ‘makelaar’ die zou moeten beschikken over een ruim inlevingsvermogen om beide partijen recht te kunnen doen.

Keurige compensatieregeling AOW-gat
CDA-Kamerlid Raymond Knops vroeg bovendien om een deltaplan om de uitstroom van (specialistisch) personeel uit de organisatie te keren. De demissionaire minister hield in dit geval haar kruit droog. Maar ze gaf geen krimp toen eerder genoemde Kamerleden, versterkt door hun PVV-collega Gabriëlle Popken, keer op keer hamerden op een 100% compensatie van de financiële sores als gevolg van het AOW-gat.

Hennis noemde de lopende regeling “keurig” en hield daarbij de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep hierover als een enorm Romeins scutum-schild voor zich. Nee, wat de minister betreft, is dit dossier definitief gesloten en gearchiveerd.
Jawel, 100% klinkt heel mooi, gaf de minister toe, maar ze beschikt niet over een grote zak met geld en haar collega van Financiën evenmin. Het verschil in kosten tussen 90% en 100% compenseren is volgens haar “fors”: 120 miljoen extra tegenover 340 miljoen erbij.
De minister had nog een domper op zak voor de Kamerleden die andermaal een mogelijke oplossing zagen in bezwaar aantekenen tegen de ‘RVU (Regeling voor Vervroegde Uittreding)-boete’. Dat zou Defensie jaarlijks € 175 miljoen schelen. Maar de minister zag daar niets in.

Bladerdeeg-excuus
‘Bewegen’, leek op een gegeven moment het sleutelwoord in het ‘Algemeen Overleg (AO) Personeel’ van de Vaste commissie voor Defensie. En dan bedoelde men niet bewegen om fit, en gezond van lijf, leden en geest te blijven. Nee, het betrof in dit geval een dringend appel aan de minister van Defensie en de bonden van Defensiepersoneel om (naar elkaar toe) te bewegen op het distelveld van de cao-onderhandelingen. In dit verband werd ook, met name door D66 en SP, met grote nadruk gepleit voor het inbrengen van de overredingskracht van een mediator. Bedoeld werd een krachtige bemiddelaar, om het vastgelopen overleg tussen bonden en werkgever, weer vlot te trekken.

‘Slim’, het eigentijdse modewoord, - dat wil zeggen in de betekenis die daar in het modieuze gebruik aan wordt ‘opgehangen’, kwam tot vervelens toe voorbij. Defensie moet meer ‘slim’ samenwerken, ‘slimmer’ met geldstromen c.q. de allocatie daarvan omgaan. Kortom, de organisatie moet ‘slimmer’ worden. Tja, de vraag rijst dan ook of ze op het ministerie de afgelopen decennia zo ‘on-slim’ geweest?

‘Een euro kun je maar één keer uitgeven’. Met name minister Hennis-Plasschaert leek deze uitspraak in de mond bestorven. Een ‘bladerdeeg-excuus’ dat, tegen beter weten in, als ongemakkelijk vijgenblaadje werd gehanteerd om gemaakte keuzes te rechtvaardigen. Ja, wat u zegt, een procentueel hogere loonsverhoging voor het personeel is helaas niet mogelijk, want je kunt een euro nu eenmaal maar één keer uitgeven.

Het overleg werd, van de kant van de Kamerleden, afgetrapt door het pas aangetreden PVV-Kamerlid Gabriëlle Popken. Ze wilde onder meer dat de AOW-gat-problematiek voor de volle honderd procent door Defensie wordt opgelost. “Dat wil zeggen niet voor 90 maar voor 100% compenseren”, sprak de PVV-er monter. En passant pleitte ze er ook voor de AOW-leeftijd terug te brengen naar 65 jaar.

Lees meer...

‘Een laagdrempelige manier om het over de echte dingen van het leven te hebben’

Websize Elvis Swivel HipsVeertig jaar na zijn dood is Elvis Presley nog altijd een (grote) inspiratiebron voor velen. En het zijn niet alleen de (diehard) fans die geïnspireerd raakten en raken door het leven, - from rags to riches, langs pieken en dalen - , en de muziek van ‘Big El’.

Het rijke oeuvre van Presley, hardcore rock, gospels-spirituals en pop(ballads), leent zich, in combinatie met het leven van ‘The Man from Memphis’, uitstekend voor bezinningsactiviteiten. Van de rauwe gitaarrock hit ‘One Night’ via de lieflijke lovesong ‘Ku’uipo’ naar het smartelijke levenslied ‘Don’t Cry Daddy’. En vanzelfsprekend ook de vele gospels en spirituals als ‘Precious Lord Take My Hand’, ‘Peace In The Valley’ e.a. die op het repertoire van The King staan.

True believer
Steeds meer zielzorgers putten voor hun inspiratie in toenemende mate uit de indrukwekkende erfenis die de (voormalige) rocker qua muziekstijlen en genres naliet.
Misschien wel de meest bekende, in ieder geval in de krijgsmacht en onder zijn peers en gemeenteleden, is krijgsmachtpredikant F.R. (Fred) Omvlee, “dominee te land, ter zee en op internet”. De geestelijk verzorger mag een ‘true believer’ genoemd worden. Natuurlijk, in de eerste plaats, een ware gelovige in de Heer, maar ‘gelovig’ ook in Elvis Aaron Presley. “Ik geloof in God en hou van Elvis”, vertrouwt de predikant ons toe op MijnKerk.nl, “een pioniersplek van de Protestantse Kerk.”[1]

Voor Omvlee is de muziek van Presley “zowel vrolijk en swingend, als ingetogen en verdrietig, een belangrijke factor (-) om tot rust en tot mezelf te komen”. Het leven van de in 1977 overleden rock(abilly)-ster ziet hij vaak als “een betere metafoor dan het leven van Jezus”. (-) “Elvis is voor zijn liefhebbers wereldwijd een bron van spiritualiteit - lees: christelijk geloof”, constateert de vlootpredikant. Een overtuiging die hij kortelings nog in een ‘overweging’ deelde met kerkgangers in de Oude Kerk in Spaarndam.

Van Abba naar Elvis
Vanwaar die fascinatie van een dominee en vlootpredikant met een (in ieder geval in zijn beginperiode) als “controversieel” beschouwde artiest, die, luidens een brief van bezorgde burgers aan FBI-baas John Edgar Hoover, met zijn muziek en stageperformance een regelrecht gevaar vormde voor “de veiligheid van de Verenigde Staten”. Een dominee die voor de (stichtelijke) muziek zijn inspiratie eerder haalt uit het ‘Elvis Songbook’ dan uit bijvoorbeeld de Zangbundel van Johannes de Heer?

Als elfjarig jongetje qua muzikale voorkeur in Abba-sferen werd Fred Omvlee in 1977 toen Elvis stierf als het ware overnacht fan. “Ik hoorde toen voor het eerst nummers als ‘Don’t Be Cruel’, ‘Blue Suede Shoes’ en meer en ik dacht ‘Wow, dit is andere koek, dit is The Real Thing’. Vanaf dat moment is het Elvis wat de klok slaat hoewel ik een brede muzieksmaak heb, maar Elvis komt steeds weer terug.”

Als student theologie ontdekte de aankomende dominee dat (wildvreemde) mensen hem zonder al te veel schroom hun hele levensverhaal vertelden. “Dat is voor mij ook de rode raad in mijn pastorale werk, - toen en nu. Het gaat in de kerk niet direct en altijd om Jezus en dogma’s maar het gaat ook en meestal om levensverhalen. Ik vind niets mooiers dan als mensen de veiligheid voelen om hun levensverhaal te delen en al helemaal in een groep. Dank zij, in dit geval Elvis, lukt dat.”Websize Moment van bezinning luisterend naar Elvis in Dankeskirche

Bad Nauheim en Friedberg
Sinds een jaar of zes tijd belegt de vlootpredikant ‘Elvis themaconferenties’ op Beukbergen het vormingscentrum in Huis ter Heide, uis teHvan de Dienst Geestelijke Verzorging bij Defensie. Het leven en de muziek van de flamboyante artiest dienen daarbij als “model en klankbord”, - waaraan de deelnemers zich kunnen spiegelen. Kerngegeven daarbij is de levensloop van Elvis en die van de deelnemers daartegen afgezet.

Tijdens een van die bezinnings- en reflectiebijeenkomsten ontstond het idee voor een groepsreis naar het Elvis ‘bedevaartsoord’ Bad Nauheim in Duitsland. Presley droeg van 1958 tot 1960 de wapenrok. In het laatste jaar van zijn diensttijd was de wereldberoemde G.I. gelegerd in West-Duitsland. Daar woonde hij met zijn entourage onder meer in Bad Nauheim, een (voorheen) mondain kuuroord in Hessen. Het voormalige woonhuis van de (ex-)rocker, in de Goethestraße op nummer 14, is inmiddels een ware toeristische trekpleister en bedevaartsoord geworden. - Naar verluidt tot groot chagrijn van de huidige bewoner die vermoedelijk geen affiniteit heeft met de legendarische entertainer uit Memphis.

Lees meer...

Websize Invictus teamDertig (oud-)militairen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking zijn geselecteerd om in september Nederland te gaan vertegenwoordigen op de Invictus Games in Toronto, Canada. Onder leiding van trainers en begeleiders wordt intussen een paar keer in de maand enthousiast gewerkt om de selectie tot een hecht team te kneden.


Majoor Pieter van der Peet is ook dit jaar de gedreven chef d’équipe die ‘Team Nederland’ met de overige coaches en trainers naar mooie prestaties wil stuwen. Van der Peet is commandant van de regio Zuid van de Lichamelijke Oefening & Sportorganisatie (LO & Sport) bij de Koninklijke Landmacht.

Selectie lastig karwei
In 2014 werd hij gevraagd als chef d’équipe van de Defensie-afvaardiging naar de eerste editie van de Invictus Games die in Londen werd gehouden. Dat deed hij met veel genoegen, vertelde hij vorig jaar aan ACOM Journaal.
Pieter van der Peet vindt namelijk met name sporters met een beperking “heel mooie mensen om mee te werken”. (Ex-)medewerkers van Defensie voor wie de organisatie bovendien een belangrijke nazorgtaak heeft. Niet in de laatste plaats om ze gereed (en weer weerbaar) te maken om zo optimaal mogelijk weer mee te kunnen meekomen in de maatschappij.

Lees meer...

Eurefedop studiebijeenkomst in Gent (België)

Voordat over het (hoofd)onderwerp van de studiebijeenkomst in Gent werd gesproken, stond de voorzitter Eurofedop, de Oostenrijker Fritz Neugebauer, in zijn opening toespraak stil bij de recente aanslagen. De terreur in de verschillende grote steden is verschrikkelijk binnen Europa kan een land individueel slechts tot op een gegeven niveau werken aan veiligheid. Websize Eurofedop2017 1

Neugebauer pleitte dan ook voor een gezamenlijke Defensiemacht evenals gezamenlijk optreden tegen cybercrime. Op zulke momenten dragen populistische politici een extreem rechts denkbeeld uit. Wie vrede wil doet er goed aan zich voor te bereiden op oorlog maar zorgt ook voor rechtvaardigheid.

Tegenstrijdige verplichtingen
Er was van te voren aan de deelnemers, werkzaam in de overheid, uit de 24 aanwezige landen gevraagd of er elementen zijn die in de Europese pijler van sociale rechten ontbreken.
Een ander punt van discussie vloeit voort uit het naast elkaar bestaan van het Handvest van de Grondrechten in de Europese Unie en het Europees Sociaal Handvest van de Raad van Europa, wat tot verschillende interpretaties kan leiden.

Bij recente ontwikkelingen in de rechtsorde met betrekking tot de bescherming van fundamentele rechten in de EU werd grotendeels geen rekening gehouden met het Europees Sociaal Handvest.

Het huidige gebrek aan coördinatie brengt ook het risico mee van tegenstrijdige verplichtingen die aan de lidstaten van de EU worden opgelegd, respectievelijk als staten die lid zijn van de EU en als staten die deel hebben aan het Europees Sociaal Handvest.

Gebrek aan coördinatie
Zo staat in artikel 12.1 dat eenieder recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid van vereniging op alle niveaus, met name politiek, vakverenigings- en maatschappelijk gebied heeft, hetgeen het recht van eenieder omvat, om met anderen vakverenigingen op te richten en zich erbij aan te sluiten voor de bescherming van zijn belangen.

Lees meer...

Hoe nu verder?Websize Defpersia

Het zal inmiddels voor niemand die dit leest nog een verrassing zijn dat het ‘Eindbod van Defensie’ resoluut door de ACOM en haar zusterbonden is afgewezen. Hoewel Defensie er in de vergadering van het Sector Overleg Defensie (SOD) van 18 april jl. nog door onze vertegenwoordiger op gewezen was dat er aanzienlijke risico’s zaten aan een eindbod dat geenszins tegemoetkwam aan de aangegeven ondergrenzen, bleef Defensie aangeven dat het een prima bod was.

Zelfs inclusief de extra, eerder niet benoemde, ‘verzuringen’ die er in waren aangebracht aangaande het aanpassen van het loongebouw en het pensioenstelsel, en dan met name het belachelijke tijdpad dat men daarbij wilde hanteren. Nog zuurder was het dat er in voornoemde vergadering van het SOD werd vermeld dat deze twee dossiers in samenhang en voor Defensie budgetneutraal dienden te worden uitgevoerd. Al met al respectloos naar de bonden toe, maar met name naar het personeel.

Meerderheid achterban tegen
Reden temeer om in het SOD van 30 mei jl. het eindbod, zoals al aangegeven, resoluut naar de prullenbak te verwijzen. Zoals u vermoedelijk weet zitten wij samen met onze zusterbond, CNV-overheid, in de centrale CCOOP. Bij beide bonden was de achterban met een overgrote meerderheid van mening dat dit eindbod moest worden afgewezen en daartoe heeft uw voorzitter, Leon van der Hulst, namens de CCOOP de volgende verklaring voorgelezen:Websize Het raderwerk alles grijpt in elkaar

“Voorzitter,

Op 18 april jl. heeft u ons in de vergadering van het SOD een eindbod gedaan met het verzoek dit mee te nemen naar onze achterban. De CCOOP heeft u in die vergadering nog expliciet gevraagd of Defensie zich bewust was van de risico’s die zij namen. De centrales hadden Defensie immers al vaker gewezen op hun ondergrenzen ten aanzien van een aantal belangrijke dossiers, en het was dus de keuze van de werkgever om een eindbod neer te leggen hetgeen die ondergrenzen niet haalde.

U heeft dienaangaande expliciet aangegeven dat die afweging gemaakt was en dat dit precies de portee is waarom Defensie dit wel een goed en acceptabel bod vond. Dit eindbod is daarna door de bij de CCOOP aangesloten bonden mee teruggenomen naar de respectievelijke achterbannen en daar is besloten om dit eindbod aan de leden voor te leggen. Overigens werd dit voorafgegaan door een voorlichtingsronde waarbij alle centrales gezamenlijk het eindbod aan de belanghebbenden hebben uitgelegd.

Ook van de zijde van Defensie is een, naar onze bescheiden mening, volledig geregisseerd offensief opgestart om de werknemers van Defensie te beïnvloeden. Daarbij is door alle geledingen uit de Defensietop gebruik gemaakt van alle beschikbare middelen en mogelijkheden om de medewerkers ertoe te zetten vooral positief te zijn over dit eindbod. Ons bereikten vooral signalen dat hierbij niet altijd het hele verhaal verteld werd of dat er elementen werden benoemd die niet in het eindbod stonden. Regelmatig werd ook aangegeven dat situaties anders werden gebracht dan in het eindbod verwoord was of dat men van de zijde van Defensie bepaalde vragen niet wilde beantwoorden. Ook werd ons medegedeeld dat er is aangegeven dat de pensioenteksten niet zo letterlijk genomen dienden te worden omdat ook Defensie wel inzag dat de daarin genoemde datum niet haalbaar zou zijn. Op zich natuurlijk een vreemde opmerking aangezien deze tekst volledig deel uitmaakt van het door u omarmde eindbod. Of moet men de 2% loonruimte ook niet serieus nemen omdat er nu eenmaal geen geld is?

Lees meer...

Toename juridische procedures ondanks streven Defensie naar ‘dejuridisering’

Honderdnegentien veteranen hebben zich in 2016 met een klacht gemeld bij de Veteranenombudsman. Vergeleken met 2015 toen de bemiddelaar nog 137 klachten van veteranen kreeg voorgelegd, is er sprake van een lichte daling. Zo blijkt uit het jaarverslag 2016 van de Veteranenombudsman. Websize Veteranenombudsman Van Zutphen Foto Nat Ombudsman

Maar het aantal veteranen dat (in)direct een beroep op de Veteranenombudsman deed ligt hoger dan het aantal geregistreerde klachten doet vermoeden. In 2016 had de ombudsman namelijk drie “bulkdossiers” ter behandeling op zijn klachtenbureau liggen. Het betreft dossiers die een klacht behelzen die door één gemachtigde namens een groep veteranen is ingediend. Bij deze ‘representatieve acties’ gaat het om klachten van bijvoorbeeld Veterans MC, een begeleidingsgroep van uitbehandelde veteranen e.a.

Defensie vaak laks
Militaire oorlogs- en dienstslachtoffers weten de ombudsman steeds vaker te vinden. Ook hun klachten, in 2016 zo’n 20 in totaal, worden doorgaans in behandeling genomen ook al bezitten ze niet de veteranenstatus.

De Veteranenombudsman kon in 34 van de 119 gevallen, de klacht afwikkelen, door middel van een interventie bij de betrokken (overheids)instantie. “In één klachtdossier heeft de Veteranen-ombudsman een bemiddelingstraject opgestart tussen twee veteranen en het Ministerie van Defensie. Herstel van vertrouwen tussen de betrokken veteraan en de (overheid)instantie staat centraal in deze gesprekken.”

Maar niet in alle gevallen gaat de afhandeling van klachten van een leien dakje. Defensie springt, constateerde de ombudsman, in veel gevallen nogal laks om met klachten van veteranen. Reacties op klachten bleven (te) lang uit maar, erger nog, klachten werden vaak niet als zodanig herkend. Ook bleek de registratie van klachten niet helemaal op orde.

Lees meer...