Contact met uw bond
033-4953020


Filter
 • Op 8 februari hebben ongeveer 150 burgers en militairen, werkzaam op de Utrechtse Kromhoutkazerne, de eerste informatiebijeenkomst van de SCODef bijgewoond over het stukgelopen arbeidsvoorwaardenoverleg bij Defensie. Na afloop was één ding duidelijk: Defensie neemt u, het personeel, niet serieus.

  Tijdens de bijeenkomst geven de samenwerkende bonden (centrales) een beeld van de kloof tussen datgene wat de bonden willen en wat Defensie kan bieden. Uit dat verhaal blijkt duidelijk dat Defensie niet alleen moedwillig het onderhandelingsproces een aantal keren heeft gefrustreerd. Ook kunnen de aanwezigen proeven hoe het is om als onderhandelaars telkens weer te moeten merken dat Defensie gemaakte inhoudelijke afspraken ter discussie stelt. Wanneer je denkt dat je in het onderhandelingsproces een ‘common ground’ hebt gevonden, blijkt dat toch niet zo te zijn.

  Een van de aanwezigen stelt de vraag of de onderhandelaars denken dat de patstelling in het overleg ‘uniek’ is.

  De situatie is niet uniek als het gaat om de discussie over de verhoging van de ontslagleeftijd. Dat blijkt uit eerdere manifestaties toen dit thema aan de orde was. Maar dat is nu niet het enige kernpunt. Ook het FPS (employability) is een belangrijk element en uiteraard de loonontwikkeling. In het verleden was er wel vaker sprake van botsende opvattingen, maar dat het proces zich nu kenmerkte door “afspraken” met een dagwaarde is wel bijzonder.

  Het is wel uniek dat het dit keer niet mogelijk is om op basis van argumenten tot oplossingen te komen. Het is ook uniek dat Defensie probeert om iets wat de onderhandelaars als gezamenlijke element beschouwden, weer terug te onderhandelen. Dat heeft de vertrouwensrelatie aangetast.

  Een van de aanwezigen zegt aan het slot van de bijeenkomst: “Ik zie in uw verslag dat de minister u als vertegenwoordigers van het personeel en daarmee dus ook ons als defensiepersoneel niet serieus neemt ”. Een opmerking die, gelet op het applaus dat volgt, op ieders bijval kan rekenen.

 • Dutch Invictus Games Team komt zondag 15 mei (Eerste Pinksterdag) terug uit Amerika. Het team van (oud-)militaire sporters met een blijvende (lichamelijke) beperking was met een oogst van 18 medailles uiterst succesvol bij de spelen in Orlando, Florida.

  Invictus Team Nederland wordt omstreeks 09.20 met vlucht UA 20 van United Airlines op Schiphol terugverwacht. De feestelijke inhaalcommissie wordt behalve door familie, vrienden, collega’s mede gevormd door de Commandant der Strijdkrachten (CDS) generaal Tom Middendorp. De CDS was eerder al naar Orlando afgereisd om de sporters moreel te steunen. Maar de organisatoren roepen iedereen op "om bij te dragen aan een heldenonthaal”. Websize NL atleten Invictus Games Orlando Fla

  Overzicht medailles

  • Goud:

  -         100 meter sprint;

  -         200 meter sprint;

  -         discus;

  -         fietsen (tijdrit en criterium).

  • Zilver:

  -         400 meter wheelen (rolstoelrijden); Websize NL atlete IG over de meet

  -         kogel;

  -         fietsen;

  -         zwemmen (2x).

  • Brons:

  -         200 meter sprint;

  -         200 meter wheelen;

  -         kogel;

  -          indoorroeien (2x);

  -         fietsen (2x);

  -         rolstoeltennis.Websize NL kogelstoter IG

 • Van tijd tot tijd voelen generaals b.d. zich kennelijk geroepen hun opvatting kenbaar te moeten maken via een krant of zoiets dergelijks.Frappant omdat je deze mensen meestal niet hoort in de periode dat zij actief dienend militair zijn.De term b.d. staat voor "buiten dienst" en in sommige gevallen kun je ook gerust stellen "buitengewoon deskundig".

  Toen ik recent een landelijk dagblad las, viel mijn oog op een artikel op de voorpagina.Daarin ventileerde een generaal b.d. de opvatting dat de militairen, die momenteel actief zijn in de Oekraïne, niet dagelijks moeten pendelen tussen het hotel waar zij verblijven en de locatie waar zij hun speurwerk moeten verrichten.Dat zou vele malen gevaarlijker zijn dan te verblijven in het "rampgebied", tussen de strijdende partijen.

   

  Ook las ik nog vluchtig een opmerking over schuttersputjes. Dat lezende kwam ik tot de slotsom dat de afkorting b.d. kennelijk ook staat voor "bijzonder dom". Immers, ik ga er van uit dat men bij Defensie bij voortduring een risicoanalyse maakt over de situatie ter plekke. En dat daarbij afwegingen worden gemaakt over de locatie waar de betreffende militairen relatief het veiligst zijn.

  In die context kan ik het pleidooi van de generaal b.d. volstrekt niet plaatsen. Over welke informatie beschikt die man dat hij tot een dergelijke slotsom kan komen? Heeft hij wellicht een glazen bol waarin hij de toekomst kan zien? De opmerking tenslotte wat hij zou doen als hij commandant ter plaatse was, deed voor mij de deur dicht. De man is generaal b.d. (buiten dienst). Gelukkig maar, in het belang van de veiligheid van de militairen ter plaatse.

  Het is ook mogelijk dat de generaal b.d. "gepiepeld" is door de schrijver van het artikel. Maar dan nog heeft b.d. dezelfde betekenis.