Contact met uw bond
033-4953020


Deze zomer fietste ik langs de Elbe en kwam uiteindelijk bij Texel in zee terecht. Dit bracht mij tot enkele bespiegelingen aan het water, die ik met u wil delen. Het water brengt je overal en zo zal ik de lezer ook meesleuren naar uiteenlopende highlights langs de route. Een rivier verbindt plaatsen met elkaar.Webversie Merkstenen Zwemmen in de Elbe

Wat hebben bij voorbeeld Dresden en Hamburg met elkaar gemeen? Inderdaad, zij liggen aan de Elbe. En uiteindelijk brengt de rivier je bij zee. Hopelijk ziet u aan het eind van de rit genoeg verband tussen de alinea’s en heb ik u niet in nog grotere verwarring gebracht dan u al was.

Van bron tot zee
Om maar even met het chagrijn te beginnen: tijdens het fietsen langs de Elbe tussen Dresden en Magdeburg hebben we erg weinig schepen gezien. Dat was een tegenvaller en wakkerde het verlangen naar zee en havens aan. Dichtbij Wittenberg zaten mijn vrouw en ik daar net over te zeuren, boven op de dijk, toen er zowaar een vrachtschip voorbijvoer. Expect the unexpected. Het kon dus toch. Het schip was op de terugweg naar zijn vaderland: Tsjechië. Dat is ook waar de Elbe ontspringt, die daar Labe heet. Het schip voer naar de bron. Wij gingen steeds verder van de bron af. Op weg naar zee…
Behalve wat partyschepen en om de zoveel kilometer een veerpont hebben we verder niet veel ‘gevaarten’ gespot.

Webversie Ligfiets Tandem rug aan rugFietsen
Weinig schepen dus, maar des te meer fietsen. Ook leuk. Wat een eindeloze variaties op het thema ‘stalen ros’. Tot en met ligfietstandems, waarop je met de ruggen tegen elkaar aan fietst en de achterste dus blindelings moet vertrouwen op de stuurmanskunst van de voorste. Een oefening in vertrouwen. Rijder 1 richt zich op de toekomst, rijder 2 houdt het oog op wat voorbij is, waar ze vandaan komen. Met die twee blikken, naar voren en naar achteren, heb je een mooie balans voor het heden.

Fietsen in soorten en maten dus. Elk land heeft weer zijn eigen favoriete fietsmerken. Weinig Gazelle en Batavus langs de Elbe, maar des te meer Kalkhoff, KTM en Stevens. En sorry, ik kan het niet laten, dit zijpaadje: wat een oogst deze zomer aan oranje overwinningen op de fiets: de roze truien (!) voor Tom en Anna en twee Tour etappes voor Bauke en Dylan!

Lees meer: Oh let the river in*

Het verhaal achter het gebedssnoer aan de achteruitkijkspiegel

Op de weg en op parkeerplaatsen verwonder ik mij over de kennelijke gewoonte van automobilisten om een gebedssnoer aan de achteruitkijkspiegel te hangen. Begrijp mij niet verkeerd; ik ben er daar zelf een van. Nee, het verwondert mij omdat ik vermoed dat men, net zoals ikzelf, daar een levensbeschouwelijke identiteit mee uitdrukt. Websize Merkstenen rozenkrans hout zonder korpus 200 0

Voor deze column heb ik mij verdiept in de mogelijke verschillende gebedssnoeren die ik langs de weg tegenkom. Ten eerste moeten we weten dat een gebedssnoer een kralenketting is die wordt gebruikt voor het reciteren, herhaaldelijk opzeggen van gebeden.

Ik stel mij zo voor dat een Orthodoxe christen een tsjotki aan zijn spiegeltje heeft hangen. Dit kralen- of knopensnoer helpt om de tel bij te houden bij het voortdurend innerlijk of hardop bidden van het ‘Jezusgebed’: “Heer Jezus Christus Zoon van God, ontferm U over mij”. Het gebed spreek je uit of denk je in een ademtocht.

Een vriend van mij die moslim is, gaf mij als antwoord dat zijn tasbih 33 kralen telt en dat hij daarmee onder andere dagelijks de 99 Schone namen van God gedenkt. Ik zal ze hier niet allemaal vermelden. Bij de Stichting Hindoe Dharma Nederland leerde ik dat de mala, een snoer met 108 kralen en 1 die het einde aangeeft, wordt gebruikt bij de mantra jaapa, een herhaaldelijk opgezegde of innerlijk uitgesproken mantra waarmee gemediteerd wordt. De inhoud van de meditatie is mij tot nog toe onbekend gebleven.

Lees meer: Een mantra kan heel heilzaam zijn

Eerbetoon aan het afwijkende individu en aan de hospik vooraan in de strijd

Het zal we eind jaren 70 zijn geweest. Op zondagmorgen kwam dominee Jan Smelik in DT onze kerk in Eindhoven binnen. Websize Schootse kerk bijgesnedenHij was gastpredikant die morgen. Ergens in het begin van de dienst verontschuldigde hij zich voor het feit, dat hij zijn legeruniform nog aan had. Maar hij kwam net vanuit een oefening bij Oirschot, waar hij een dienst te velde had geleid. Toen ging voor in de kerk broeder Uiterwijk staan. Hij zei luid en duidelijk: “Dominee, daar hoeft u helemaal geen sorry voor te zeggen, het is een hele goede zaak dat u hier zo verschijnt.”

Dat soort dingen blijft hangen. Dat nette uniform, maar ook dat zo’n man spontaan gaat staan en zich uitspreekt.

Nu ik erover schrijf schiet mij het volgende te binnen. Deze ds. Smelik ging een andere keer voor in die kerk aan de Schootsestraat en hij preekte over psalm 139, een zeer geliefde psalm.

In de liedbundel staat er ook een prachtige melodie onder.

“Heer die mij ziet zoals ik ben,

dieper dan ik mij zelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,

Gij volgt mij waar ik zit of sta,

Wat mij ten diepst houdt bewogen,

’t ligt alles open voor Uw ogen.”

Zo goed kent God een mens. Niet alleen van buiten, maar ook van binnen. Over het algemeen wordt daar moed en troost uit geput. Smelik betoogde echter, dat er ook iets beklemmends in die aandacht van God kan zitten. Sterker nog: In de originele Hebreeuwse tekst worden werkwoorden gebruikt, die aan politieoptreden doen denken.
“U volgt mij, waar ik ook zit of sta, U weet mij te vinden. Nergens kan ik me voor U verstoppen. U spoort mij op en grijpt mij in de kraag.”

Soms wil een mens helemaal geen aandacht van God of bij Hem bekend zijn. Op de vlucht voor de Levende, net als Jona.

Lees meer: Geloof onder vuur: Desmond Doss de geweldloze held van Hacksaw Ridge (AJ#06-17)

Wanneer ik deze column schrijf, loopt voor mij de vastentijd af. Vasten is een periode waarin ik mijzelf allerlei dingen ontzeg, een periode ook van bezinning en voorbereiding op het Paasfeest. Vasten kent een lange traditie en het kent in vrijwel alle bekende religies varianten. Daarom zegt jouw vastenpraktijk iets over jouw religieuze identiteit.

Zoals ik mijzelf op mijn wijze verhoud tot de vastentijd, zo verhoudt een moslim zich op zijn wijze tot de ramadan. Om een tot de verbeelding sprekend voorbeeld te noemen. Maar mensen kunnen en mogen een veelvoud van redenen en argumenten aanvoeren waarom ze wel of niet eten of waarvoor ze ervoor kiezen bepaalde dingen niet te eten.Websize Militairen aan buffet

De keuzes die een mens maakt over wanneer hij of zij eet, wat en met wie, zijn heel persoonlijk. Ze kunnen, zoals gezegd, levensbeschouwelijk of zelfs religieus zijn ingegeven, maar ook het gevolg zijn van lichamelijke ongemakken. We zijn onderhand bekend geraakt aan allerhande, soms levensbedreigende, voedselallergieën.

De uitdaging waar we als mens voor staan, is om de ander met bijzondere dieetwensen welwillend tegemoet te komen. Aan de andere kant stellen dieetwensen van de ander ons soms voor het blok.

Blauwe Hap
In het militaire bedrijf is het van oudsher gebruikelijk dat men eet wat de pot schaft en wat in de veldkeuken werd klaargemaakt. De keuze van de ingrediënten was beperkt, want het moest allemaal logistiek en financieel maar kunnen. Ik verzamel kookboeken en de oudere exemplaren met recepten van de Koninklijke Marine in de Oost maken vaak gewag van orgaanvlees als ingrediënten.

Lees meer: Dieetwensen, vastenpraktijk, religieuze identiteit en krijgsmacht (AJ#05-17)

66ste Internationale Bijeenkomst van Protestantse Militairen in Frankrijk

Charlie Chaplin speelt in The Pilgrim een ontvluchte gedetineerde. Hij steelt de kleren van een dominee als die aan het zwemmen is. Vervolgens vlucht hij met de trein naar Texas, waar mensen denken dat hij een geestelijke is. Hier ontmoet hij mevrouw Brown. Websize Merkstenen Charlie Chaplin

Zo gezien is een pelgrim niet altijd iemand die naar een heilige locatie reist, maar wel iemand die onderweg is. Pelgrim zijn begint met loskomen van het vaste patroon. Dat komt nog vóór de vrome bestemming.

Reizen verzet de zinnen en brengt op andere gedachten. De militair reist gemiddeld veel en wordt daardoor wereldwijs. Nieuwe dingen zien, andere culturen opsnuiven. Het wordt de militair en passant in de schoot geworpen. Soms werkt een militaire missie net zo verrijkend als een religieuze reis…

Ga je doelgericht op reis om te bezinnen of het geloof te versterken dan ben je heel bewust een pelgrim. Denk aan Mekka, Jeruzalem of Lourdes.

Vierdaagse Internationale Bijeenkomst van Protestantse Militairen
Het is geen echte protestantse corebusiness: pelgrimeren. Echte bedevaartsoorden zijn er ook niet, zoals bij voorbeeld Lourdes dat wel is in de Rooms-Katholieke geloofsbeleving. Toch is de locatie van de Rassemblement International Militaire Protestant (afgekort: R.I.M.P.) niet zonder betekenis.

Elk jaar ontmoeten in het laatste weekend van juni enkele honderden protestantse militairen elkaar in Zuid Frankrijk. Ze komen uit heel Europa en van ver daarbuiten. Plaats van handeling: Méjannes le Clap in de Cévennes.

Hugenoten
In verschillende periodes van vervolging trokken Franse protestanten zich terug in het woeste gebied van de Cevennen. Stoere natuur, maar moeilijk begaanbaar. En daarom dus een goede schuilplek. Toen de vervolging aanhield ontstond ook gewapend verzet. Een Franse protestant uit de begintijd, Johannes Calvijn, heeft zijn hoge positie aan de universiteit moeten opgeven en vluchtte naar Straatsburg. Daar deed hij veel voor de vluchtelingen.

Lees meer: Protestantse pelgrims? (AJ#04-17)

Retraite, of zo de Engelsen zeggen to retreat, betekent letterlijk ‘zich terugtrekken’. In militaire zin kan het betekenen, de aftocht blazen, wat we doen wanneer de situatie bedreigend of te moeilijk wordt.

De kerk kent een lange traditie van retraite. Even weg uit de drukte van het dagelijks leven, weg van de hectiek van de dag en stilstaan bij het leven, vaak een spiritueel zelfonderzoek en geestelijke oefening. Ik mag zelf graag enkele keren per jaar op retraite gaan, liefst in een klooster of bij een andere gelovige gemeenschap, waar men leeft op het ritme van de getijden. Websize Merkstenen RK Retraitehuis Uden

Men leeft dan van gebedsuur naar gebedsuur, in een vaste regelmaat. Daartussendoor mediteer ik; vaak wandelend of fietsend, en ik lees geestelijke werken. Ik probeer los te komen van de trivialiteit die mij doorgaans bezighoudt en concentreer mij op de kern van mijn bestaan. Dit vraagt oefening, keer op keer, in de stilte van de natuur of van mijn kamertje in het gastenverblijf, mijn kluis.

Ik mag graag mijn hut aan boord vergelijken met een kluis. Op een vaartuig dat is bedoeld om een zeegevecht aan te gaan, is het nooit stil, er wordt 24/7 gewerkt en rond de klok wachtgelopen. Het ritme van het wachtlopen en de vaste tijden van het scheepsmaal doen mij denken aan het ritme in een klooster. Op een schip heb je soms behoefte om je even terug te trekken, behoefte aan retraite. Daarvoor ontwikkelt iedereen zijn of haar eigen manier. De deur dicht, achter het gordijn, met een televisieserie, koptelefoon op, eigen muziek, een boek. In elk geval iets waardoor je even je zinnen kunt verzetten en je in je eigen cocon los kunt komen van de werkelijkheid om je heen; een schip in bedrijf.

Ook het havenbezoek biedt de mogelijkheid om even los te komen van het schip en de collega’s, al is het maar voor een dag of zelfs een paar uur. Ik zie vaak collega’s hotelovernachtingen boeken en er op uit trekken. Deze mogelijkheid is er voor de mensen die zijn vrijgesteld van de wacht.

Lees meer: Retraite (AJ#03-17)