Contact met uw bond
033-4953020


Dutchbat-veteranen die al een claim hebben lopen bij de Nederlandse staat willen nu ook geld zien. Ze verwijten de staat hen op een “onmogelijke missie” naar ‘safe haven’ Srebrenica te hebben uitgezonden. Websize Dutchbatt III Verkenningsvoertuig

Volgens advocaat Michael Ruperti, die opkomt voor de belangen van een groep Dutchbattters, betreft het ruim 200 veteranen die elk een bedrag van
22.000 van Defensie willen beuren.

Geen zin in gesprek
“De maat is nu vol” voor de Dutchbat-veteranen die eerder al een eis voor eerherstel en excuses bij Defensie hadden neergelegd. Maar Defensie zou ook geen oren hebben gehad naar een gesprek dat de veteranen hierover wilden hebben met het ministerie.

Bij de financiële vergoeding die de Dutchbat-veteranen nu eisen wordt uitgegaan van een bedrag van
1.000 per jaar. De moslimenclave Srebrenica werd 22 jaar geleden onder de voet gelopen door de Bosnisch-Servische troepen van generaal Ratko Mladić.

Websize DutchbatOnder de veteranen die een vergoeding van Defensie willen zijn onder anderen plaatsvervangend Dutchbat-commandant Rob Franken en een aantal nog actief dienende officieren.Websize Op3 Srebrenica

Geen basis voor claim
Defensie lijkt niet te vermurwen. In een reactie laat het ministerie weten dat veteranen die als gevolg van hun uitzending invalide zijn geworden of psychische problemen hebben altijd bij de Defensie kunnen aankloppen.

Maar men ziet geen basis voor een claim. “Veteranen met schade kunnen altijd bij Defensie terecht”, volgens een woordvoerder van het ministerie.

Websize Veteranenanjer“Wie in vrijheid leeft heeft de verantwoordelijkheid die te onderhouden. En dus dienen we fatsoenlijk om te gaan met onze vrijheid”, aldus demissionair minister van Defensie Hennis-Plasschaert. Ze zei dit eerder vandaag op Veteranendag bij de medailleceremonie op het Binnenhof

Veteranen maar ook vertegenwoordigers van het thuisfront die zich onder meer bekommeren om de opvang van (fysiek en geestelijk gekwetste) oud-militairen, kregen een medaille of insigne uitgereikt.

Websize Bronbeek oude veteranenEerder op de dag tijdens de ochtendceremonie in de Ridderzaal, waarbij koning Willem-Alexander aanwezig was, sprak ook demissionair minister-president Rutte. Hij richtte zich in het bijzonder tot de oudere generatie veteranen, de tachtig- en negentigjarigen, en een enkeling van honderd jaar, die nu in rap tempo het schimmenrijk van de ‘old soldiers’ binnengaan.

Zowel de premier als de minister van Defensie herdachten de op 24 december 2016 overleden ‘vader der veteranen’ luitenant-generaal b.d. Tette (Ted) Meines. ‘Über-veteraan’ Meines vervulde bij zijn leven een belangrijke rol voor wat betreft het ijveren voor en bewerkstelligen van (meer) maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen. Hij wordt, stelde minister Hennis vast, node gemist.

Websize Veteranendag 2017 Bijgesneden2De Nederlandse Veteranendag heeft dit jaar, naar schatting van de organisatie, ruim 90.000 bezoekers uit heel het land naar Den Haag getrokken. Voor de dertiende keer speelde het jaarlijkse evenement ter ere van onze veteranen, oud en jong, zich af in het centrum van de Hofstad waar de koning het traditionele defilé afnam.


Veteranenombudsman Reinier van Zutphen pleit voor een structurele vorm van financiering van de veteraneninloophuizen door de Websize Veteranenombudsman Van Zutphen ANPrijksoverheid. Tijdens zijn bezoeken aan de inloophuizen vertelden veteranen dat zij zich zorgen maken over het voortbestaan van de huizen.

De inloophuizen worden nu gefinancierd door subsidies, giften en donaties, waardoor het ieder jaar weer lastig is om rond te komen. Van Zutphen: "De inloophuizen hebben een belangrijke functie voor veel veteranen. Daarbij past een structurele vorm van financiering vanuit het rijk. Het goed regelen van de continuïteit van de huizen is ook een vorm van erkenning van onze veteranen."

Veel bezoekers
In Nederland zijn er 20 van die inloophuizen. Ook is er een op Curaçao. Veteranen kunnen daar terecht voor een gesprek met lotgenoten, voor dagbesteding en/of hulpvragen. Ook helpen zij vanuit de inloophuizen de gemeente bij activiteiten, zoals herdenkingen of scholenprojecten.

Websize VOC logoIn 2016 hadden de inloophuizen meer dan 100.000 bezoekers. Dat waren veteranen, maar ook mensen uit hun directe omgeving, zoals partners of kinderen. De afgelopen twee jaar heeft de Veteranenombudsman aan verschillende inloophuizen een bezoek gebracht. Omdat hij juist van veteranen wil horen waar zij tegenaan lopen en hoe hij kan helpen.

Vorm van erkenning
Van Zutphen ziet het voortbestaan van de inloophuizen ook als een vorm van erkenning voor de veteranen: "Ik heb tijdens mijn bezoeken gezien en gehoord dat de inloophuizen echt een belangrijke functie hebben voor veel veteranen. Daarbij past een structurele vorm van financiering, zoals een jaarlijkse bijdrage vanuit de overheid. Ik vind het goed regelen van de continuïteit van de huizen ook een vorm van erkenning van onze veteranen."

(Bron: Persbericht Veteranenombudsman)

Het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar het gebruik van kankerverwekkende chroom-6-verf bij Defensie loopt een half jaar vertraging op.Websize logo RIVM

Het aantal documenten dat het RIVM moet onderzoeken is groter dan verwacht. Ook heeft het instituut besloten de onderzoeksmethode aan te passen. In plaats van vragenlijsten komen er interviews. De verwerking van die vraaggesprekken kost meer tijd dan voorzien.

Dat heeft minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie op 22 juni in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Aanmelding CAOP en coulanceregeling
Bij het Centrum Arbeidsverhoudingen voor Overheidspersoneel (CAOP) hebben zich tot dusver 2.567 (oud-)medewerkers van Defensie gemeld die met chroom-6 houdende verf hebben gewerkt.

Inmiddels hebben 760 (oud-)medewerkers een beroep gedaan op de coulanceregeling van wie 279 een vergoeding kregen. Zestien aanvragen zijn nu nog in behandeling. In zes gevallen wordt nader onderzoek gedaan.

CARCVerfopJeepVoorbereidingen CARC-onderzoek
Voor het eind van dit jaar moet het chroom-6 onderzoek klaar zijn. De Tweede Kamer is kritisch over de duur van het onderzoek. Maar volgens Hennis is sneller onderzoek niet mogelijk zonder de kwaliteit daarvan in gevaar te brengen.

Het RIVM gaat ook onderzoek doen naar de gevolgen van de blootstelling aan CARC (Chemical Agent Resistant Coating). De voorbereidingen voor dit onderzoek liggen op schema.

Websize DefpersiaMet een petitieactie namens de medewerkers van Defensie én hun thuisfront willen de gezamenlijk vakbonden extra druk zetten op de minister en de politiek. Wie een petitie bij de overheid indient heeft recht op een antwoord.

Als extra drukmiddel naast de acties moet het rekest waarvoor de actie vandaag start, de weg verder effenen voor een goede cao én een ‘up to date’ Defensieorganisatie.

Het is daarom noodzakelijk zoveel mogelijk handtekeningen voor de petitie op te halen. Websize Bijgesneden Petitie
De bonden die samen zo’n 70.000 leden tellen verwachten met hun actie tenminste 100.000 handtekeningen te kunnen binnenhalen. Met hun 'loyaliteitsboodschap' willen de bonden niet alleen het Defensiepersoneel bereiken maar een heel breed publiek.

 • Wij zijn loyaal aan u
 • Wij zijn loyaal aan de politiek
 • en wij zijn loyaal aan onze werkgever.

Maar de minister en de politiek zijn niét loyaal aan ons. Minister, waar blijft uw loyaliteit?

De petitie van de gezamenlijk bonden bij Defensie is via onderstaande link te vinden en te ondertekenen.

 

 


Commando’s hebben jarenlang onder gevaarlijke omstandigheden schiettrainingen gehad. Die conclusie trekt de Onderzoeksraad voor Webszie Logo OVV 2Veiligheid (OVV) in haar rapport over een dodelijk schietincident op een schietbaan in Ossendrecht. Daarbij kwam in 2016 een instructeur om het leven toen hij bij een schietoefening werd geraakt door kogels.

Bij dat incident ging volgens de OVV van alles mis. De oefenlocatie was niet goed, de instructeur was onervaren en het toezicht faalde. Niets ging zoals het zou moeten gaan, schrijft de raad.

Een belangrijke oorzaak van het dodelijke incident was de ongeschiktheid van het schiethuis in Ossendrecht. Het interieur van het gebouw bestaat uit houten frames met dunne wanden van vinyldoek. Defensie huurde de schietbaan van de Politieacademie omdat het niet zelf beschikt over oefenlocaties om te schieten.

Risico’s schietoefeningen beperken
Schietoefeningen voor commando’s zijn niet zonder risico omdat bij die trainingen met scherp wordt geschoten. "Maar de risico's tijdens een oefening moeten wel zo veel mogelijk worden beperkt. En daar hebben wij een groot aantal kanttekeningen bij. Allerlei voorschriften zijn niet nageleefd. Het schiethuis in Ossendrecht voldeed niet aan de eisen. Er waren onvoldoende instructeurs, geen kwalificaties, geen toezicht. Het rapport is nogal een opsomming van zaken die niet goed zijn gegaan", aldus Tjibbe Joustra, voorzitter van de OVV.

Websize Tjibbe Joustra 2De OVV vindt het onbegrijpelijk dat de krijgsmacht geen eigen schiethuis heeft. In 2007 werd een aanvraag voor een eigen schiethuis dat aan de eisen voldoet goedgekeurd, maar het is er nooit gekomen.

Actie
“De conclusies (van de OVV) zijn glashelder en nopen tot actie”, laat minister van Defensie Hennis in een reactie weten. “De bevindingen van de OVV zijn hierbij leidend. Het spreekt vanzelf dat in het bijzonder de aanbevelingen op het terrein van toezicht met voorrang zijn en worden aangepakt. Ook zijn de oefeningen met scherpe munitie in het schiethuis van Ossendrecht direct na het ongeval opgeschort."

(Bron: Persbericht Onderzoeksraad Voor Veiligheid)

Websize DefpersiaDe samenwerkende bonden gaan op 6 juli a.s. in gesprek met leden van de medezeggenschap bij Defensie. Wat betekent het afwijzen van het eindbod voor hen?

De bonden willen dan ook graag met u in overleg gaan hoe wij elkaar de komende tijd kunnen ondersteunen en elkaar kunnen versterken. Immers, samen sterk voor betere arbeidsvoorwaarden die u en het overige defensiepersoneel verdienen.

Websize Jonge militairen in klassituatieWaar en Wanneer?

 • Waar:
  Evenementen gebouw op de Marine kazerne te Amsterdam, Kattenburgerstraat 7.
 • Wanneer:
  Donderdag 6 juli 2017
 • Ontvangst:
  vanaf 09.30 uur
 • Aanvang:
  10.30 uur
 • Lunch:
  12.30 uur.