Contact met uw bond
033-4953020


Juli, augustus zijn die mooie maanden, waarin je kunt genieten. Is het niet van een welverdiende vakantie dan kun je thuis altijd nog de Tour de France of Wimbledon volgen. Voor velen was ook de jaarlijkse Veteranendag een moment van een goed gevoel.

Toch is niet alles plotseling mooi doordat het juli of augustus is geworden. Het proces van het formeren van een nieuw kabinet is zo’n drama.

De werkgever van ons, - Defensiepersoneel -, kan zich blijven verschuilen achter het finale arbeidsvoorwaardenbod dat ze gedaan heeft, en Jeanne van den Haag heeft niet de ballen en de statuur om in het kabinet voor extra geld te vechten.

Waarom kon er op 4 juli wel structureel € 450 miljoen geregeld worden voor de ouderenzorg? Versta me niet verkeerd; ik gun het deze sector, maar kennelijk wordt er met twee maten gemeten…

Nog niet zo lang geleden hoorde ik vele politieke partijen kraaien dat er meer naar ‘Veiligheid’ zou moeten… Ik lees deze week:

• dat in verband met vakanties de politie de meest basale zaken van belang voor de burger op een laag pitje zet,
• dat de Tweede Kamer met de vervanging van de onderzeeërs voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten,
• (en een deskundigheid daar: D66 laat een rookie-Kamerlid met een balletachtergrond als woordvoerder optreden!!!) ofwel: het financiële aspect van het project is “echt zorgwekkend”,
• en de minister is “vaag over het budget”.

Lees meer: Stoorzender AJ#07-08-17

Het overkomt zelfs Uw Stoorzender, dat hij geveld door een fysiek ongemak, niet inzetbaar is. Ondanks dat blijven wel de brains het doen, en dan is een parallel met de toestand, waarin Defensie zich bevindt, snel door de grijze cellen opgedrongen.

Temperatuurverhoging: De wereld staat lokaal in brand, maar het nemen van maatregelen om de veiligheidsbrandweer op een voldoende niveau te brengen is onmogelijk. Immers onze Nederlandse politici blijven het spelletje van formeren, en dus het elkaar uitsluiten, en de maat nemen, belangrijker vinden, dan daadwerkelijk regeren.

Hoesten: “Flinke” uitspraken doen het altijd goed en worden met grote regelmaat opgehoest door politici en topmanagers bij Defensie. De minister stelt in Brunssum: "Ik ben er trots op dat mijn land lid is van een organisatie die de ware menselijke waarden nog altijd hoog houdt”, maar vergeet erbij te vermelden dat (ook) Nederland zijn lidmaatschapsgeld toch niet al te braaf betaalt, en ook de uitrusting van de Nederlandse bijdrage ondermaats genoemd moet worden.

En alsof dat niet genoeg is, doen we uitgebreid melding van ‘winnaars’ van bekers en trofeeën, maar dat er sprake is van slechts kleine teams wordt verzwegen. Door dit gehoest wordt de daadwerkelijke kwaal, gebrek aan personeel en uitrusting/ bevoorrading vakkundig gecamoufleerd.

Hoofdpijn: In het kader van No action, talking only is in de hoofden van onze leiders (of toch lijders) weer een Europees nieuwigheidje bedacht, het Europees Defensiefonds (EDF) dat de ontwikkeling van militaire capaciteiten door de lidstaten moet ondersteunen. Kost voorlopig weinig, en is een onderzoeksdeel.

Lees meer: Stoorzender AJ#06-17

“Het is makkelijk genoeg om kwaad te worden. Maar kwaad zijn op de juiste persoon, in de juiste mate, op de juiste tijd, om de juiste reden en op de juiste manier, dat is niet makkelijk.” Zo maar een citaat van de oud-Griekse filosoof Aristoteles (ongeveer 350 jaar voor Christus) ...

Als ik deze niet gemakkelijke actie, van het kwaad worden, onderneem in onze Defensie-omgeving en persoon/tijd/reden eens mag noemen, komen er twee personen wel heel prominent naar voren. Ik noem ze even Jut en Jul, volgens de Dikke van Dale “een raar stelletje”.

Laten we eerst even het vrouwspersoon nemen: Jut dus... Ze gaat ook door het leven als minister van Defensie en als afgeleide is ze ook werkgever van het militair en burgerpersoneel werkzaam bij dat ministerie.

Dat is dus de persoon om boos op te worden... de tijd en reden voor mijn boosheid en dat van duizenden anderen? De unieke wijze van onderhandelen over arbeidsvoorwaarden voor de werknemers met als hoogte-, of liever dieptepunt, de wijze van communiceren en het inhoudelijke van het zogenaamde eindbod op 18 april jl.

Meer minachting voor werknemers is in de Nederlandse polder de laatste jaren eigenlijk niet te vinden. Een marginaal loonbod, samengeraapt uit sigaren uit eigen doos, het 'even' wijzigen van loongebouw en pensioenregeling; de laatste 4 jaar is Jut, nog nooit zo voortvarend tekeer gegaan. Jeanne van den Haag; want dat is Jut, haar ware aard is (weer) eens duidelijk geworden...

Ja dan natuurlijk Jul. De persoon staat te boek als Commandant der Strijdkrachten, en wat blijkt de afgelopen maand? Hij was direct enthousiast bij het winnen van een druppeltje water uit de lucht en daarom nodigde hij de onderzoekers uit in Mali te gaan testen....

Een zo belachelijke uitlating zou je toeschrijven aan iemand met een zonnesteek. Hier is echter sprake van een sterresteek. Je hebt er 4 en weet van gekkigheid niet hoe je je (ook al is het vlak voor de eindstreep) moet profileren...

Lees meer: Stoorzender AJ#05-17

Helpers weg… volgende ronde…

De verkiezingen zitten erop, en het politieke bedrijf gaat weer gewoon door… De beloftes, gewekte verwachtingen zijn verleden tijd en maken plaats voor uitruil van partijpolitieke prioriteiten.

Niks meer aandacht voor het personeel in het veiligheidsdomein, gewoon wat extra geld naar Defensie om daarmee wat pleisters bij het Kruidvat te gaan kopen om het gammele materieel, dat links en rechts zonder bijbehorend personeel staat te verrotten, weer wat toonbaar te maken.

Na deze ronde van kosmetische verbeteringen, komt er natuurlijk een genereus bod van de werkgever Defensie. Immers van Jeanne van Den Haag mag je nu gaan verwachten, dat ze nu weer serieus kan doen en niet meer als tijdens de verkiezingstijd als een bakvis (wat een oud woord!!) achter vrijgezel Mark aanholt en zelfs daarvoor Facebook misbruikt.

Want de tijd voor serieuze arbeidsvoorwaardenonderhandelingen is nu toch echt wel aangebroken. Na het eerst op onderdeeltjes met elkaar eens worden, is het nu de tijd om de echte problemen aan te vatten.

Laat me eens proberen MINDF*CK te spelen… Alles kan, maar het moet wel zo budgetneutraal mogelijk gebeuren; ofwel ik, werkgever, wil wel een procentje loon erbij doen, maar wel ten koste van een sigaar uit Uw eigen doos… en dan gebruik ik, werkgever, termen als ‘modern’, ‘toekomstbestendig’ of ‘marktconform’, en rommel dan aan de pensioenregeling, toelagen, of zelfs het loongebouw, waar ik al jaren probeer euro’s te vinden…

Hoe ‘close’ de werkgeefster Jeanne wel is met haar personeel, is wel gebleken bij de overhandiging van de rode kaarten namens alle centrales. Afwezig was ze! Vluchtgedrag voor de realiteit of een toonbeeld van minachting??

Lees meer: Stoorzender AJ#04-17

Je zult maar 6 jaar geen werkbij meer gezien hebben en je dan ‘vereerd’ voelen als je tot Commandant der Strijdkrachten wordt opgehesen. Hij, die er naar uit zegt te kijken “de komende jaren te werken aan het verdere herstel van onze krijgsmacht”, wordt dus de nieuwe Bob de Ba(o)u(w)er bij Defensie.

In het nog niet zo verre verleden kreeg je die functie, als je iets bewezen had, maar ook dat is tegenwoordig niet nodig. Och en het stelt ook niet zoveel meer voor die Nederlandse defensie. De huidige CDS maakt tijd vrij om een lintje op te halen in Australië en de minister maakt haar faam als bakvis op Facebook in het ‘babe’-verkiezingsspotje van de VVD.

Dat zogenaamde commandanten, opgeklommen via MANAGEMENT Development, viespeuken, en willens en wetens via projecten of pilots zaken die eerst in het overleg zouden moeten worden overeengekomen via de achterdeur realiseren.

Dat na een ‘wervelende’ oefening Bison Drawsko aan de oostzijde van de NAVO, deelnemers zo teleurgesteld waren over het te velde (ander potje) gerepareerde materieel, dat tijdens de eindfase van de oefening niet gebruikt mocht worden wegens het risico, dat het alsnog uit zou vallen, dat zij hun ontslag bij deze baas aankondigden, dat zijn toch maar details…

Zoals ook het oplopende aantal vacatures alleen maar te wijten is aan de aantrekkende conjunctuur in de markt, en niets te maken heeft met de daadwerkelijke positie van Defensie… Personeel noch materieel is er in voldoende kwantitatieve en kwalitatieve zin, en toch… Bob de Ba(o)u(w)er… droom je droom…. Zoals ik het gevoel heb, dat de werkgever Defensie droomt, dat door de toegepaste vertragingstactiek, de werknemers wel zullen inbinden…

Foutje denk ik, en ook merk ik wel een lichte paniek bij die werkgever namens wie plaatselijke kleine zelfstandigen (dat denken ze tenminste) ‘begrip vragen’ voor de moeilijke positie van de werkgever bij de werkvloer, en diezelfde werkbijen proberen te overtuigen van de goede bedoelingen van de werkgever.

Lees meer: Stoorzender AJ#03-17

Kort geleden werd me de vraag gesteld of ik inspiratie aan het opdoen was voor deze column… Nou het is voor mij niet een zaak van “of”, maar ik moet mezelf eigenlijk beperken. Er zijn toestanden heden ten dage die aantonen, dat bij Defensie de structuur zodanig is, dat onduidelijk geworden is, wie er over wat zeggenschap heeft.

Laat me in de afgelopen maand nou twee van die voorbeelden in de schoot geworpen zijn… De eerste is een ‘inspanning’ van de secretaris-generaal ten departemente en de tweede is een luitenant-generaal (kleine zelfstandige) van het luchtleger, die beiden menen, iets over arbeidsvoorwaardenonderhandelingen te moeten zeggen.

Naast de politieke leiding van het ministerie van Defensie, die in handen is van de minister, is er ook iemand belast met de ambtelijke leiding over het departement. Dat is de secretaris-generaal (SG).

Sinds 15 juni 2016 is Wim Geerts, wie kent hem niet…, secretarisgeneraal van Defensie. Vereenvoudigd: hij is het hoofd van de inwendige dienst, de amanuensis, de conciërge, van het departement, en voert zijn taak uit in overeenstemming met het politieke beleid.

Hij coördineert en integreert de hoofdlijnen van het Defensiebeleid en geeft hierover informatie en advies aan de politieke leiding. Hij heeft dus niets te maken met het uitvoeren van het werkgeverschap bij Defensie, dat is toevallig aan de minister, die dat weer heeft gemandateerd aan de Hoofd Directeur Personeel.

Och en als je werkt op een probleemloos departement, kun je je blik verbreden en je uitlaten over andermans zaken… Daarnaast nog een nummertje ‘stemmingmakerij’. Zo kwalificeer ik: “Helaas moet ik u melden dat de bonden het overleg met Defensie hebben stilgelegd. Ik betreur dat. Defensie vraagt veel van u. Dat realiseer ik me terdege. Daar hoort wat passends tegenover te staan. Behoorlijke arbeidsvoorwaarden en perspectief op loopbaangebied. Door het weglopen van de bonden uit het overleg blijft u nog langer in onzekerheid over uw loonontwikkeling en over de nieuwe diensteinderegeling.”
Wimpie wat kun jij jouw werkelijkheid fraai inpakken, maar ik vrees voor je dat de soldiers, zich hierdoor niet in het pak laten naaien!!!

Lees meer: Stoorzender AJ#02-17