Contact met uw bond
033-4953020


Websize 2 Tekening BeukbergenVoor elke actief dienende militair en/of burger werkend bij het Ministerie van Defensie. In het voorjaar 2018 is er weer een diversiteit aan themaconferenties die gegeven worden op vormingscentrum Beukbergen van de Diensten Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht.

Januari:

 • Uitgebreide Mindfulness (8 dagdelen) 12, 19, 26, januari en 2, 9, 16, 23 februari
 • 3- daagse korte Mindfulness training op 18 januari en 1, 15 februari
 • 2- daagse conferentie Persoonlijke veerkracht module 3 op 22, 23 januari
 • 2- daagse conferentie Familieopstellingen op 29- 30 januari

Februari

 • 2- daagse conferentie Leven? Dat is een hele kunst! Op 7- 8 februari
 • 2- daagse conferentie Persoonlijke veerkracht module 1 op 19 , 20 februari
 • 3- daagse korte training Mindfulness op 22 februari en 8 en 22 maart
 • 2- daagse conferentie Pelgrimage naar Santiago de Compostela op 22- 23 februari
 • Verdiepende training Mindfulness voor de geoefende mindfulness deelnemer (4 sessies) op 23 februari, 2, 9, 16 maart

Maart

 • 2-daagse training Mindful Communiceren op 12-13 maart
 • 2- daagse conferentie LHBT- Genderidentiteit op 14-15 maart
 • 2- daagse conferentie Persoonlijke veerkracht module 1 op 19-20 maart
 • Uitgebreide Mindfulness training (8 dagdelen)op 22, 23 maart en 6, 13, 20, 26 april en 9, 18 mei
 • 2- daagse Familieopstellingen op 26-27 maart

April

 • 3- daagse korte Mindfulness training op 3.13, 26 april
 • 1- daagse conferentie Timemanagement op 4 april
 • 2- daagse conferentie Dubbelperspectief op 9, 10 april
 • 1- daagse conferentie Familieopstellingen op 17 april
 • 2- daagse conferentie Persoonlijke veerkracht module 2 op 19-20 april

Nieuw!!!!!!

Deze leergang is bedoeld voor militairen en burgers die al een tijd een leidinggevende taak hebben en op de uitvoering van die taak willen nadenken. Misschien wel om deze taak met meer gemak en minder stress te kunnen uitoefenen.

Leergang van 5 blokken van 2 dagen: Meer Leiden met minder Lijden op:

 • 10, 11 april
 • 24-25 april
 • 15-16 mei
 • 29-30 mei
 • 12-13 juni

Mei

 • 1- daagse “ Stiltedag” Mindfulness voor de geoefende mindfulness deelnemer op 4 mei
 • 2- daagse conferentie Persoonlijke veerkracht module 3 op 22-23 mei
 • 2- daagse conferentie Christen zijn bij Defensie, hoe gaat dat? 22- 23 mei
 • 2- daagse conferentie Familieopstellingen op 28-29 mei

Juni

 • Mindfulness verdiepende training voor de geoefende mindfulness deelnemer(4 sessies) op 1, 5, 22 en 29 juni
 • 1- daagse conferentie Familieopstellingen op 5 juni
 • 3- daagse korte training Mindfulness op 7, 21 juni en 5 juli
 • 2- daagse conferentie Elvis/Walk a mile in my shoes op 14-14 juni
 • 2- daagse conferentie Persoonlijke veerkracht module 1 op 18-19 juni

Juli

 • 2- daagse conferentie Familieopstellingen op 10-11 juli

Voor nadere informatie, aanmelden of andere vragen omtrent de themaconferenties kunt u contact opnemen met Liza Kok, email: e.kok.04@mindef,nl , tel: 0346-332141/ 06-10239092

'Juridisch de handschoen oppakken voor mensen die overal tegenaan lopen op het werk’

Websize John KoolmeesHet juristenteam van de ACOM telt sinds 1 september jl. een ‘new kid on the block’. Jan Adriaan (roepnaam John) Koolmees is de naam. Achtenveertig jaar geleden geboren in Krimpen aan Lek, de Krimpenerwaard, - regio in de fraaie provincie Zuid-Holland.

John Koolmees studeerde rechten aan de Erasmus universiteit in Rotterdam waar hij in 1996 afstudeerde met als specialisatie privaatrecht. Maar in de achterliggende periode heeft hij zich steeds meer verdiept in het bestuursrecht en het ambtenarenrecht.

Ervaring en expertise
Na zijn studie liep de nieuwe ACOM-jurist stage op een advocatenkantoor met de gedachte advocaat, strafpleiter te worden. Maar dit prille voornemen is nooit tot uitvoering gebracht. In plaats hiervan ging hij aan de slag als arbeidsrechtjurist bij de Rijswijkse vestiging van een Duitse verzekeringsmaatschappij. “Ik heb in die tijd heel veel arbeidsconflicten behandeld, afvloeiingsregelingen maar ook kantongerechtsprocedures. Toen waren mijn specialiteiten ontslagrecht en onderwijsrecht.”
Twee jaar geleden, na een korte sabbatical, trad John Koolmees in dienst van onze ‘buren’, politievakbond ACP. “Ik ben op een gegeven moment tot de conclusie gekomen dat ik de meeste affiniteit heb met het bijstaan van werknemers die op de een of andere manier in de knel komen op hun werk of in relatie tot de werkgever. Op dat terrein liggen ook mijn lange ervaring en expertise. Juridische bijstand aan mensen die overal tegenaan lopen in een organisatie. De handschoen oppakken tegen die organisatie, - dat vormt wel een uitdaging”, stelt Koolmees vast.

Connectie met politie en krijgsmacht
Maar het ‘militaire pak’ bleek beter te zitten dan de (platte) politiepet paste. De ‘oversteek’ naar de ACOM was dan ook snel gemaakt toen zich bij ons een vacature aandiende.
“De krijgsmacht, alles wat het militair zijn te maken heeft, heeft altijd wel mijn belangstelling gehad”, verklaart Koolmees zijn overstap. “Misschien heeft het er wel mee te maken dat ‘politie en krijgsmacht’ in feite altijd wel aanwezig zijn geweest in mijn familie. Een oom van moederskant heeft jaren bij de Koninklijke Marine gewerkt; mijn broer is politieagent geweest en een neef werkt nog altijd bij de politie. Er is dus binnen en vanuit de familie altijd wel een zekere binding, een zekere affiniteit geweest met de krijgsmacht en de politie.”

Koolmees’ warme belangstelling voor de krijgsmacht, voor defensie in het algemeen, komt ook tot uitdrukking in een ruime belezenheid in het geval van de Tweede Wereldoorlog.
“Maar ik moet, in weerwil van die grote interesse in de krijgsmacht, erkennen dat ik niet in dienst ben geweest. Eind jaren ’90, toen ik ging studeren, heb ik uitstel gekregen en vervolgens werd in 1997 de opkomstplicht opgeschort. Een jaar daarvoor ben ik afgestudeerd maar ik hoefde me niet meer te melden.”

Lees meer...

Gedragscode krijgsmacht opnieuw indringend onder de aandacht brengen

Websize Misstanden Kamercommissie Defensie 13 11 2017De Tweede Kamer eist een “grootschalig, onafhankelijk onderzoek” naar “de structurele mishandelingen” (seksueel misbruik en andere vernederingen) die binnen de krijgsmacht schering en inslag lijken”, schrijft De Telegraaf (10-11-17). De Kamercommissie Defensie heeft intussen een vertrouwelijk gesprek gehad met slachtoffers van seksueel ongewenst gedrag en andere misstanden bij de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen. Volgens de krant “zijn de Kamerleden zich daar rot geschrokken”. Men spreekt van “een ‘structurele doofpot’ en een ‘zieke organisatie’ die ‘de ernst van de zaak niet inziet’.”

De zaak kwam aan het rollen door een artikel in de Volkskrant van 2 november jl. waarin drie militairen onthullen te zijn misbruikt tijdens hun ontgroening in Schaarsbergen.
De slachtoffers hebben in 2014, noodgedwongen wegens “onder meer pesterijen, mishandelingen, aanrandingen en een verkrachting”, hun militaire uitrusting aan de wilgen gehangen. De daders zijn, naar hun zeggen, “sergeanten en korporaals van dezelfde eenheid”. Vier militairen die bij de misdragingen betrokken waren zijn destijds gestraft.

Zwijgcontracten verwerpelijk
Defensie deed in 2013 aangifte nadat een Commissie van Huishoudelijk Onderzoek de klachten had onderzocht. Het Openbaar Ministerie liet de zaak verder rusten omdat geen van de slachtoffers zelf aangifte wilde doen of een verklaring afleggen. Maar inmiddels heeft een van de militairen die slachtoffer was van de ergste misdragingen alsnog aangifte gedaan bij de marechaussee.

Indertijd zou Defensie de slachtoffers verboden hebben over de zaak met derden te spreken. Kamerlid Bruins Slot eist dat dit “tot de bodem wordt uitgezocht. Zwijgcontracten zijn verwerpelijk en uit den boze.”
Ploumen vindt dat ontgroening “geen enkel doel dient” maar slechts “een vals groepsgevoel” oproept. Als het aan haar ligt gaat het Openbaar Ministerie meer uit eigen initiatief onderzoek doen naar dit soort zaken.

Lees meer...

‘Op orde brengen basisgereedheid krijgsmacht eerste prioriteit’

Websize Rutte 3 Bordesscène met koning video image EO Blauw Bloed
Na ruim zeven maanden onderhandelen en formeren stonden ze in de late ochtenduren van donderdag 26 oktober jl. dan eindelijk op het bordes met de koning: De leden van het kabinet Rutte III onder wie de nieuwe minister van Defensie, Ank Bijleveld-Schouten. “Ik heb er gewoon veel zin in”, vertrouwde ze het verzamelde journaille toe, luttele momenten nadat ze door formateur Rutte op 23 oktober jl. was bevraagd over onder meer haar antecedenten.

Websize Nwe Pol Lei Overdracht bestuur departement“Het is een zware verantwoordelijkheid”, begreep ze, “zeker als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Het belangrijkste is om het vertrouwen in Defensie terug te winnen, zowel bij het personeel maar ook in het land.”
Bijleveld gaat in ieder geval direct werk maken van het “op orde brengen van de basisgereedheid” van de krijgsmacht.

‘Tricks & tips’
Maar de opvolgster van Jeanine Hennis-Plasschaert spreekt haar vader regelmatig, - en die is oud-beroepsmilitair. Van hem heeft ze al een stevige ransel aan praktische “tricks & tips” meegekregen. Afwachten dus hoe die aanwijzingen en directieven gaan uitpakken bij het (weer) op orde brengen van een departement dat onder meer het kleverige imago van chaotisch en falend management steunend en kreunend met zich meezeult.

Of ze, in navolging van Hennis, ook onder een parachute zou gaan hangen, wilde men weten. “Nee” was het stellige antwoord, “dat ga ik niet doen omdat ik niet zo van grote hoogtes houd.” Een Defensieminister die last heeft van hoogtevrees…

Anna Theodora Bernardina (Ank) Bijleveld-Schouten (55), is geen onbekende noch een onbeschreven blad op het Haagse Binnenhof. Ze wasWebsize Nwe Pol Lei drs. a.th.b. bijleveld schouten 5112 liggend gedurende twee perioden (1989-2001; 2010-2011) lid van de Tweede Kamer. In het kabinet Balkenende IV (CDA, PvdA en ChristenUnie) fungeerde ze als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken met in haar portefeuille onder meer (het lastige dossier) Koninkrijksrelaties. Ook in de provinciale en gemeentelijke politiek heeft Bijleveld haar sporen verdiend onder meer als eerste burgemeester van fusiegemeente Hof van Twente en als Commissaris van de Koning in Overijssel.

‘Kleine generaal’
De bestuurskundige, die binnen het CDA op de linkerflank verkeert, wordt geprezen als een geestdriftige, hardwerkende bestuurder met “bindend vermogen, benaderbaar en bereikbaar”. Een “warme innemende persoonlijkheid”. Maar hoe aimabel en meegaand ze ook mag ogen, de nieuwe minister van Defensie is met name ook “dwingend en dominant”. Ze laat er geen misverstand over bestaan wie “de baas” is. De gelouterde politica wordt dan ook de “kleine generaal” genoemd vanwege haar lichaamslengte en manier van besturen. Daar kunnen ze ook op de voormalige Nederlandse Antillen van meepraten.

Als staatssecretaris verantwoordelijk voor Koninkrijksrelaties moest Bijleveld onder meer de bestuurlijke vernieuwing van de Antilliaanse eilanden op de rails zetten en op koers houden. De eilanden Curaçao en Sint Maarten werden een apart land binnen het Koninkrijk terwijl Bonaire, Sint Eustatius en Saba de status kregen van Openbaar Lichaam (bijzondere gemeente). Het was een taaie klus waarbij het er vaak (ook verbaal) niet zachtzinnig aan toe ging. Maar Bijleveld wist het schip behendig de veilige haven van de ‘magische’ uitvoeringsdatum 10-10-10 binnen te loodsen.

Lees meer...

Pleitbezorger sociale rechtszekerheid reservepersoneel Defensie

Websize Johan Pols en collegas AFMP en VBMEen nazomer namiddag en op de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninck kazerne in Oirschot is een informatie- en wervingsbijeenkomst georganiseerd voor reservisten (in opleiding). Een trio vakbondsvertegenwoordigers, onder wie Johan Pols van de ACOM, staat intussen gereed, voorzien van flyers, hand-outs en wat niet al, om de eigen bond aan de man (en de enkele vrouw) te brengen.

In kort tijdsbestek leidt Johan Pols de goed opgekomen reserve militairen bekwaam en rap door het soms ingewikkelde gangenstelsel van het sociale rechtszekerheidsgebouw bij Defensie. Dit alles met behulp van een PowerPoint presentatie die klinkt als een klok en staat als een huis

Belangstelling wekken voor onze bond
De ACOM Journaal-ist treft Pols in Echos Home ‘de Vrijheid’ (‘niets moet en alles mag’), gevestigd pal tegenover de kazerne. Daar bereidt hij zich voor op de bijeenkomst door nog even een snelle blik te werpen op zijn stukken en haastig een boterham weg te kauwen.

Doorgaans gaat dat ‘warmdraaien’ in een veel rustiger tempo. “Ja, want dan ben ik een uur voor zo’n bijeenkomst begint aanwezig maar ik had nu hiervoor nog een andere activiteit.”
En op de keper beschouwd is ‘warmdraaien’ niet noodzakelijk maar de perfectionist laat, als het om dit soort optredens gaat, niets aan het toeval over. “Het gaat er niet alleen om de sfeer te proeven op de locatie maar ook om eventueel al aanwezige reservisten te spreken en ze al een beetje warm te maken en hun belangstelling te wekken voor onze bond”, licht Pols toe.

Hoe het zij, een half uur voor de geplande begintijd van de bijeenkomst meldt Pols zich bij de vergaderzaal (Centraal Lesgebouw, School Zuid) waar intussen ook de collega’s van AFMP en VBM zijn gearriveerd. Dan blijkt dat de bijeenkomst, om onduidelijke redenen, ruim een half uur later zal beginnen. Maar de gemoedelijke en collegiale sfeer onder de vakbondsvertegenwoordigers is die vooravond niet kapot te krijgen.

Sociale rechtszekerheid als vakgebiedWebsize Johan Pols presentatie Reservisten 1
Johan Pols begint zijn sessie met zich voor te stellen als “eerste en enige beleidsmedewerker Sociale Rechtszekerheid en Reservistenaangelegenheden” in het veld van de vakbonden bij Defensie. Hij weidt vervolgens uit over zijn rapport ‘Reserve-personeel en sociale zekerheid’ dat nu alweer zeven jaar geleden aan de toenmalige staatssecretaris Jack de Vries werd aangeboden. Het rapport gaat uitvoerig in op “de huidige rechtspositie en de knel- en zorgpunten” daarvan.

Zelf sinds 1985 reservist in de rang van korporaal bij de Koninklijke Landmacht, weet Pols zowel van de hoed als de rand. Met name de sociale rechtspositie van de reservist en alles wat daarmee samenhangt herbergt voor hem geen geheimen.
“Sociale rechtszekerheid is mijn vakgebied”, verzekert de ACOM-medewerker zijn gehoor. Hij wijst erop dat onze bond “al heel gauw het belang van de reserve (onderkende) en de steeds groter wordende rol die ze in de toekomst krijgen. Zeker in het kader van de Adaptieve Krijgsmacht”.

Lees meer...

Het heeft lang geduurd, maar in 2014 is het ministerie van Defensie dan eindelijk begonnen met het afwikkelen van de zaken voor veteranen met letselschade. We zijn nu ruim drie jaar verder. De eerste zaken zijn afgewikkeld. In deze bijdrage in ACOM Journaal wordt beschreven hoe de afwikkeling verloopt.

Websize Martens Gehandicapte militair bedwingt klimmuurDe veteraan heeft letsel opgelopen met dienstverband. In de meeste zaken gaat het om PTSS-klachten. Het kan ook gaan om een veteraan die in de periode van opwerken naar een uitzending een ongeluk heeft gehad en daardoor invalide geworden is.

Er moet sprake zijn van invaliditeit. Dat moet door een deskundige zijn vastgesteld. Dat is vaak een psychiater. De zaak kan pas worden afgewikkeld als er sprake is van een stabiele medische eindtoestand. Eerder niet, omdat het dan nog onzeker is of de invaliditeit blijvend is.

Er zijn twee categorieën
De ‘Regeling volledige schadevergoeding voor oorlogs- en dienstslachtoffers’ (RVS) is van toepassing op veteranen die op of na 1 juli 2007 zijn ontslagen. Het kan ook gaan om veteranen die vóór 1 juli 2007 zijn ontslagen, maar op of na 1 juni 2012 een militair invaliditeitspensioen (MIP) hebben aangevraagd. Ook voor nabestaanden bestaat een regeling.

De tweede categorie wordt gevormd door groepen van veteranen die als gevolg van de Kamerbrief van oud- minister van Defensie Hennis-Plasschaert aanspraak kunnen maken op schadevergoeding. Het gaat om Joegoslavië-veteranen en Libanon-veteranen.
(
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/08/24/kamerbrief-met-stand-van-zaken-schadeclaims-veteranen)

Ook veteranen die een Ereschulduitkering hebben gehad, maar méér schade lijden, kunnen onder voorwaarden in aanmerkingWebsize Martens Paars gevuld Alle krijgsmachtdelen komen voor een vergoeding van hun restschade. De ereschulduitkering wordt wel in mindering gebracht op de schadevergoeding.

Aansprakelijkheid is geen discussie meer
Het gaat om letselschadezaken. In letselschadezaken moet eerst de vraag worden beantwoord wie aansprakelijk is voor de schade. In de schadevergoedingszaken van veteranen is dat geen discussie meer. Het ministerie van Defensie neemt zijn verantwoordelijkheid. Veel veteranen voeren al jaren een juridische strijd met Defensie; over het gebrek aan zorg, over vergoedingen of over andere onderwerpen. Met de genoemde regelingen moet de strijdbijl worden begraven. Er hoeft niet meer gediscussieerd te worden over de aansprakelijkheid. De zaak wordt afgewikkeld. Er wordt een schadevergoeding betaald. Het ministerie moet alle geleden schade betalen.

Lees meer...