Contact met uw bond
033-4953020


Websize Invictus teamDertig (oud-)militairen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking zijn geselecteerd om in september Nederland te gaan vertegenwoordigen op de Invictus Games in Toronto, Canada. Onder leiding van trainers en begeleiders wordt intussen een paar keer in de maand enthousiast gewerkt om de selectie tot een hecht team te kneden.


Majoor Pieter van der Peet is ook dit jaar de gedreven chef d’équipe die ‘Team Nederland’ met de overige coaches en trainers naar mooie prestaties wil stuwen. Van der Peet is commandant van de regio Zuid van de Lichamelijke Oefening & Sportorganisatie (LO & Sport) bij de Koninklijke Landmacht.

Selectie lastig karwei
In 2014 werd hij gevraagd als chef d’équipe van de Defensie-afvaardiging naar de eerste editie van de Invictus Games die in Londen werd gehouden. Dat deed hij met veel genoegen, vertelde hij vorig jaar aan ACOM Journaal.
Pieter van der Peet vindt namelijk met name sporters met een beperking “heel mooie mensen om mee te werken”. (Ex-)medewerkers van Defensie voor wie de organisatie bovendien een belangrijke nazorgtaak heeft. Niet in de laatste plaats om ze gereed (en weer weerbaar) te maken om zo optimaal mogelijk weer mee te kunnen meekomen in de maatschappij.

Bij de selectie van Dutch Invictus Games Team kon dit keer geput worden uit een ruime poule van zo’n 65 atleten. Dat bleek een niet eenvoudig te klaren karwei. “Nee, we moesten dan ook hard en diep nadenken wie we mee zouden nemen”, is de ervaring van majoor Van der Peet.
De selectie bestaat voornamelijk uit (oud-)militairen van wie een enkeling nog actief dienend is of intussen een burgerfunctie heeft bij Defensie. Webszie Invictus Zitvolleyballer DIGT

Toeloop nieuwe sporters
Succes beschikt over een ferme aantrekkingskracht. Dit geldt onverkort ook voor de successen van de Nederlandse sporters behaald bij vorige edities van de Invictus Games. De enorme gratis p.r. van de mond tot mond reclame leidde tot een groeiende toeloop van (nieuwe) sporters die een gooi willen doen naar de selectie voor de spelen. Een ontwikkeling die prima past in het straatje van de organisatie die, zegt Van der Peet, “een grotere doelgroep” wil bereiken.

Het Militair Revalidatie Centrum (MRC) in Doorn, is ook nu weer het centrale draaipunt voor wat betreft de selectie, training en begeleiding van de Defensiesporters met een beperking. Daar worden dan ook “heel laagdrempelige open trainingen (georganiseerd) die toegankelijk zijn voor actieve en post actieve werknemers van Defensie”. Potentiële kandidaten worden gestimuleerd om die trainingen te bezoeken. Ze krijgen op die manier de kans om, onder professionele begeleiding, af te tasten wat er in hun specifieke situatie wel mogelijk is en hoe hoog de lat van de (toekomstige) doelstellingen gelegd mag worden.

“Je merkt dat door de perspublicaties, social media e.d. de mensen ons wel weten te vinden. We hoeven daar als het ware maar weinig moeite voor te doen. Het aanbod was nu dan ook zo groot dat we helaas, en dat is heel vervelend, mensen hebben moeten teleurstellen. We wilden ook een aantal nieuwe mensen meenemen die we heel graag die life changing ervaring willen laten doormaken. En daarbij hebben we goed gekeken wie dat in zijn/haar herstel goed gebruiken kan.”

Focus op herstel en ontplooiing
De ‘aspiranten’ moeten eerst bij zichzelf te rade gaan wat, gegeven hun (fysieke) beperking, hun mogelijkheden zijn en op welk niveau ze de lat voor wat betreft hun doelstelling(en) leggen. Op het MRC worden ze dan na een ‘intakegesprek’ gekoppeld aan een trainer-coach of een fysiotherapeut.

Daarbij wordt uit de aard der zaak ook gekeken naar het sportieve niveau dat de mensen ‘meebrengen’ in combinatie met de doelstellingen en wat er nodig is om die (op termijn) te bereiken. “Maar het is niet zo dat we alleen de besten selecteren”, verzekert Van der Peet. “Je zoekt naar een mix. Mensen die kunnen bijdragen aan het teamsucces, maar we nemen met name ook mensen mee die bij wijze van spreken niet zullen presteren op de 100 meter maar voor wie de Invictus Games heel veel zullen betekenen in het kader van hun herstel. Meedoen is dan belangrijker dan winnen!”

Hoe is het gemiddelde niveau als je het nieuwe team ruwweg vergelijkt met het team van vorig jaar?

“Dat is lastig te vergelijken. Het moet straks in Toronto allemaal bij elkaar vallen. Maar we hebben nu een heel goed basketbal team. Die gaan, denk ik, hoge ogen gooien sportief gezien. Maar ik heb sterk de indruk dat daarnaast ook een heel aantal individuele sporters zich gaan ontpoppen en voor verassingen zullen zorgen.”

Van der Peet benadrukt dat niet te veel moet worden gefocust op medailles maar
op de individuele prestaties van de sporters en wat dit bijdraagt aan hun herstel en verdere ontplooiing. Dit is ook in lijn met de doelstellingen van de Invictus Games zoals die door de Britse prins Harry indertijd zijn opgezet.

Meer scherpte en focus
Uiteraard is pas achteraf vast te stellen wat de effecten zijn maar, beklemtoont de chef d’équipe, “vooraf kun je wel de mensen laten nadenken over de doelen die ze willen bereiken en of hun visie daarop wel realistisch is”.

Het Dutch Invictus Games Team komt straks in Toronto vergeleken met ‘Londen’ (2014) en ‘Orlando’ (2016), in minder takken van sport aan de meet. De verwachting is dat hierdoor hun belasting en belastbaarheid meer in balans blijft. “We denken daarmee in staat te zijn om onze atleten hun persoonlijke doelstelling te laten behalen door meer scherpte en focus. Als je alles wilt doen, kun je je wat minder sterk focussen. Ook hebben we dit jaar wat meer atleten die aan de loop- en werpnummers deelnemen”

Intussen wordt er op het MRC hard getraind en gecoacht om de sporters in piekvorm te krijgen voor als het team op 21 september aanstaande afreist naar Canada. Wekelijks zijn het zitvolleybal-team, de rolstoelbasketballers en de zwemmers intensief in de weer in Doorn. “Die frequentie is ook wel nodig, - met name voor de teamsporters- om goed op elkaar ingespeeld te raken”, licht Van der Peet toe. “Een keer in de maand zijn er de centrale trainingen met alle deelnemers. We gaan ook meer oefenwedstrijden spelen met externe teams zodat de mensen meer wedstrijdervaring en wedstrijdritme opdoen.”
Websize Invictus Centrale training DIGT
Katalysator in herstelproces
Dus werd bijvoorbeeld voor het zitvolleybal midden juni een pittig toernooi georganiseerd in het MRC waarvoor ook teams uit andere landen waren uitgenodigd. De Denen gingen er uiteindelijk met de eerste prijs vandoor ten koste van de Esten en de Nederlanders die op de tweede respectievelijk, de derde plaats eindigden.

Dutch Invictus Games Team was vorig jaar in Orlando uitzonderlijk succesvol. Hoe zijn de verwachtingen dit jaar?

“Door de mix die we in het team hebben gezocht van ervaren sporters en nieuwe mensen hoop ik dat we heel veel kunnen bereiken. Daarbij komt de sportprestatie op het tweede plan, - dat is natuurlijk hartstikke leuk en het geeft ook een boost aan het team. Maar als we kunnen bereiken dat de mensen echt de effecten merken van wat de Games met ze doet en met friends & families die zijn meegereisd, dan is er echt sprake van een katalysator in het herstelproces. En daar kan geen therapie op dat moment tegenop.”

Merken jullie nu, gezien de successen die jullie behalen op de Games dat soortgelijke teams van buiten Defensie willen aanhaken bij jullie?

“Niet zo zeer van buiten Defensie. We horen wel van veel oud-militairen met een beperking die hun leven weer proberen op te pakken, dat ze het heel fijn vinden om weer onder de Nederlandse Defensieparaplu, zeg maar, naar het buitenland te mogen. Sommigen zien dat echt weer als een missie.”

Steun Kamer voor Invictus Games in Nederland
Als het aan de Tweede Kamer ligt organiseert Nederland in 2020 de Invictus Games. Een motie die daartoe opriep van het CDA-Kamerlid en Afghanistan-veteraan Hanke Bruins Slot, werd Kamerbreed gesteund.
“Het zou toch mooi zijn als gebaar naar onze veteranen, 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog”, aldus Bruins Slot.