Contact met uw bond
033-4962722


Pleitbezorger sociale rechtszekerheid reservepersoneel Defensie

Websize Johan Pols en collegas AFMP en VBMEen nazomer namiddag en op de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninck kazerne in Oirschot is een informatie- en wervingsbijeenkomst georganiseerd voor reservisten (in opleiding). Een trio vakbondsvertegenwoordigers, onder wie Johan Pols van de ACOM, staat intussen gereed, voorzien van flyers, hand-outs en wat niet al, om de eigen bond aan de man (en de enkele vrouw) te brengen.

In kort tijdsbestek leidt Johan Pols de goed opgekomen reserve militairen bekwaam en rap door het soms ingewikkelde gangenstelsel van het sociale rechtszekerheidsgebouw bij Defensie. Dit alles met behulp van een PowerPoint presentatie die klinkt als een klok en staat als een huis

Belangstelling wekken voor onze bond
De ACOM Journaal-ist treft Pols in Echos Home ‘de Vrijheid’ (‘niets moet en alles mag’), gevestigd pal tegenover de kazerne. Daar bereidt hij zich voor op de bijeenkomst door nog even een snelle blik te werpen op zijn stukken en haastig een boterham weg te kauwen.

Doorgaans gaat dat ‘warmdraaien’ in een veel rustiger tempo. “Ja, want dan ben ik een uur voor zo’n bijeenkomst begint aanwezig maar ik had nu hiervoor nog een andere activiteit.”
En op de keper beschouwd is ‘warmdraaien’ niet noodzakelijk maar de perfectionist laat, als het om dit soort optredens gaat, niets aan het toeval over. “Het gaat er niet alleen om de sfeer te proeven op de locatie maar ook om eventueel al aanwezige reservisten te spreken en ze al een beetje warm te maken en hun belangstelling te wekken voor onze bond”, licht Pols toe.

Hoe het zij, een half uur voor de geplande begintijd van de bijeenkomst meldt Pols zich bij de vergaderzaal (Centraal Lesgebouw, School Zuid) waar intussen ook de collega’s van AFMP en VBM zijn gearriveerd. Dan blijkt dat de bijeenkomst, om onduidelijke redenen, ruim een half uur later zal beginnen. Maar de gemoedelijke en collegiale sfeer onder de vakbondsvertegenwoordigers is die vooravond niet kapot te krijgen.

Sociale rechtszekerheid als vakgebiedWebsize Johan Pols presentatie Reservisten 1
Johan Pols begint zijn sessie met zich voor te stellen als “eerste en enige beleidsmedewerker Sociale Rechtszekerheid en Reservistenaangelegenheden” in het veld van de vakbonden bij Defensie. Hij weidt vervolgens uit over zijn rapport ‘Reserve-personeel en sociale zekerheid’ dat nu alweer zeven jaar geleden aan de toenmalige staatssecretaris Jack de Vries werd aangeboden. Het rapport gaat uitvoerig in op “de huidige rechtspositie en de knel- en zorgpunten” daarvan.

Zelf sinds 1985 reservist in de rang van korporaal bij de Koninklijke Landmacht, weet Pols zowel van de hoed als de rand. Met name de sociale rechtspositie van de reservist en alles wat daarmee samenhangt herbergt voor hem geen geheimen.
“Sociale rechtszekerheid is mijn vakgebied”, verzekert de ACOM-medewerker zijn gehoor. Hij wijst erop dat onze bond “al heel gauw het belang van de reserve (onderkende) en de steeds groter wordende rol die ze in de toekomst krijgen. Zeker in het kader van de Adaptieve Krijgsmacht”.

Pols benadrukt dat “wij nog veel meer voor u kunnen betekenen op alle terreinen van uw rechtspositie. Of het nu gaat om uw rechten:

  • bij waarneming van functies,
  • bevordering,
  • geschillen met uw commandant,
  • uitbetalingsproblematiek,
  • uitzendingsvraagstukken,

Ik ben zelf direct of indirect betrokken bij het Georganiseerd Overleg waar over uw rechtspositie/sociale zekerheid gesproken c.q. onderhandeld.”

Laagste contributie voor reservisten
De door de bank genomen jonge (althans jong ogende) aspirant-reservisten zitten er wat braafjes en onwennig bij. Op deze jeugdige leeftijd lijkt met name de interesse in de soms complexe materie van de pensioenen nauwelijks aanwezig.

Websize Pols Majoor KeesMaar Pols slaagt er toch in ze een vraag of twee te ontlokken. Hoewel vragen? Het lijkt op een gegeven moment wel de sketch ‘Majoor Kees’ van cabaretier Paul van Vliet: ‘Vragen? Geen vragen!’ (voor de jonge lezers die de naam Paul van Vliet niets zegt: https://www.youtube.com/watch?v=2lHwv8okYMM).

De reservistenbeleidsmedewerker van de ACOM is een aantal keren per jaar in touw voor dit soort informatie- en wervingsbijeenkomsten voor en ten behoeve van pas opgekomen reservisten. En dan voornamelijk in de zuidelijke regio van het land. Behalve het serveren van een indringende presentatie over sociale rechtszekerheid gaat hij ook omstandig in op lidmaatschapsvoordelen die de reservist bij de ACOM geniet. En dat allemaal tegen het zeer coulante contributietarief van € 7,73 dat bovendien fiscaal aftrekbaar is. Daarnaast neemt hij ook de (gerichte) werving voor zijn rekening, - een activiteit die doorgaans is voorbehouden aan onze professionele wervers. “zij doen dan ook nog de ‘nawerving’, maar ik ken beide werelden, om het zo te zeggen”, verklaart Pols zijn ad hoc ‘twee sporen-aanpak’.

Specialist militaire pensioenen
“Een van onze sterke punten is dat we de laagste contributie vragen. Als ze met een vraagstuk zitten heeft onze bond bovendien ook nog de enige beleidsmedewerker speciaal aangesteld voor reservisten in huis. Bovendien is hij ook nog specialist in militaire pensioenen.”

“De reservist die bij ons lid wordt tijdens die bijeenkomsten hoor of zie ik weer op het moment waarop hij of zij met een probleem zit en onzeWebsize Pols Reservisten hulp inroept. Wie een acute hulpvraag heeft wordt uiteraard direct geholpen maar die moet dan wel lid worden als-ie dat niet is.
In negen van de tien gevallen heb ik het antwoord of wel de oplossing paraat omdat ik de regelgeving uit mijn hoofd ken om het zo te zeggen. We kunnen ze dan, al of niet met een van onze juristen erbij, zo uit de brand helpen. Soms zie je dan overduidelijk het stressniveau bij de betrokkene acuut dalen. En dan hebben we weer een lid tevreden en blij gemaakt.”