Contact met uw bond
033-4962722


'Juridisch de handschoen oppakken voor mensen die overal tegenaan lopen op het werk’

Websize John KoolmeesHet juristenteam van de ACOM telt sinds 1 september jl. een ‘new kid on the block’. Jan Adriaan (roepnaam John) Koolmees is de naam. Achtenveertig jaar geleden geboren in Krimpen aan Lek, de Krimpenerwaard, - regio in de fraaie provincie Zuid-Holland.

John Koolmees studeerde rechten aan de Erasmus universiteit in Rotterdam waar hij in 1996 afstudeerde met als specialisatie privaatrecht. Maar in de achterliggende periode heeft hij zich steeds meer verdiept in het bestuursrecht en het ambtenarenrecht.

Ervaring en expertise
Na zijn studie liep de nieuwe ACOM-jurist stage op een advocatenkantoor met de gedachte advocaat, strafpleiter te worden. Maar dit prille voornemen is nooit tot uitvoering gebracht. In plaats hiervan ging hij aan de slag als arbeidsrechtjurist bij de Rijswijkse vestiging van een Duitse verzekeringsmaatschappij. “Ik heb in die tijd heel veel arbeidsconflicten behandeld, afvloeiingsregelingen maar ook kantongerechtsprocedures. Toen waren mijn specialiteiten ontslagrecht en onderwijsrecht.”
Twee jaar geleden, na een korte sabbatical, trad John Koolmees in dienst van onze ‘buren’, politievakbond ACP. “Ik ben op een gegeven moment tot de conclusie gekomen dat ik de meeste affiniteit heb met het bijstaan van werknemers die op de een of andere manier in de knel komen op hun werk of in relatie tot de werkgever. Op dat terrein liggen ook mijn lange ervaring en expertise. Juridische bijstand aan mensen die overal tegenaan lopen in een organisatie. De handschoen oppakken tegen die organisatie, - dat vormt wel een uitdaging”, stelt Koolmees vast.

Connectie met politie en krijgsmacht
Maar het ‘militaire pak’ bleek beter te zitten dan de (platte) politiepet paste. De ‘oversteek’ naar de ACOM was dan ook snel gemaakt toen zich bij ons een vacature aandiende.
“De krijgsmacht, alles wat het militair zijn te maken heeft, heeft altijd wel mijn belangstelling gehad”, verklaart Koolmees zijn overstap. “Misschien heeft het er wel mee te maken dat ‘politie en krijgsmacht’ in feite altijd wel aanwezig zijn geweest in mijn familie. Een oom van moederskant heeft jaren bij de Koninklijke Marine gewerkt; mijn broer is politieagent geweest en een neef werkt nog altijd bij de politie. Er is dus binnen en vanuit de familie altijd wel een zekere binding, een zekere affiniteit geweest met de krijgsmacht en de politie.”

Koolmees’ warme belangstelling voor de krijgsmacht, voor defensie in het algemeen, komt ook tot uitdrukking in een ruime belezenheid in het geval van de Tweede Wereldoorlog.
“Maar ik moet, in weerwil van die grote interesse in de krijgsmacht, erkennen dat ik niet in dienst ben geweest. Eind jaren ’90, toen ik ging studeren, heb ik uitstel gekregen en vervolgens werd in 1997 de opkomstplicht opgeschort. Een jaar daarvoor ben ik afgestudeerd maar ik hoefde me niet meer te melden.”


Plannen en voornemens
Met name juridische werkzaamheden verricht bij en voor een vakorganisatie van militairen zijn een kolfje naar de hand van de pas aangetreden eerstelijns juridische dienstverlener. “Dat vind ik echt wel gaaf. Bij de ACOM ben ik er voor de leden als het onder meer gaat om nadere uitleg van arbeidsvoorwaarden; de mensen uitleggen wat juridisch de mogelijkheden zijn in verband met bijvoorbeeld opleidingen, bevordering etc.”

John Koolmees koestert, als logisch uitvloeisel van zijn juridische dienstverlening, mooie plannen en voornemens voor wat betreft ACOM Journaal. Boven aan zijn ‘to do list’ van ‘bij voorraad’ uitvoerbare voornemens staat een ‘Rechtspraakrubriek’ voor ACOM Journaal. “Ja, dat wil ik heel graag. Elke maand een casus uit onze praktijk. Heel belangrijk vind ik daarbij met name te kijken naar de jonge(re) militairen. Wat zijn de problemen waar ze tegen aan lopen en hoe ligt een en ander juridisch.”

Ambitie en werklust prima en tot uw dienst, maar ‘thuis’, dat wil zeggen zijn vrouw en vierjarig dochtertje Gabriela, mogen daar niet mee worden opgezadeld. “Nee, ik kan goed de knop omzetten. Ik ben sowieso niet de persoon die zijn werk mee naar huis neemt. Vrij tijd is vrije tijd en de batterij moet dan weer opgeladen worden met andere activiteiten in de privé sfeer en daarbuiten. Staan we aan het begin van de nieuwe week weer fris en vrolijk klaar voor onze leden. Volledige inzet voor de ACOM-leden voor zo ver de polsstok reikt.”