Contact met uw bond
033-4962722


VO ABP websize Roeland van Santvoord 1R.A.M.M. (Roeland) van Santvoord, reserve luitenant-kolonel, gaat, als hij gekozen wordt, de inbreng bepleiten en bewaken van de pensioengerechtigden en -deelnemers “in het beheer van hun kapitaal” Hij is kritisch over de vanwege de overheid voorgenomen pensioenstelselwijziging die “niet ten koste mag gaan van opgebouwde rechten”. Die kritische positie wil hij versterken door zo veel mogelijk samen te werken met andere (bonds)leden in het Verantwoordingsorgaan.

Van Santvoord gaat zich via het VO als een luis nestelen in de pels van het pensioenfonds en vanuit die positie de beleidsmakers en besluitvormers bestoken met “goede adviezen” over “hoogte van de premie, premiecomponenten, de investeringen en de indexering”.

Jarenlange ervaring
Reserve luitenant-kolonel (KL Artillerie) Roeland van Santvoord (69) heeft de nodig ervaring in het (bestuurlijke) vakbondswerk achter de knopen. Bij de ACOM is hij al enige tijd actief als lid van de Regioraad van Regio Oost en sinds kort als lid van het Bondsbestuur. Voor zijn technische pensioenkennis leunt de ACOM-kandidaat voor het VO ABP op de jarenlange ervaring in dat domein opgedaan bij zijn toenmalige werkgever de Nederlandse Spoorwegen (de sectie die nu bekendstaat als ProRail). En ook bij de vakcentrale CNV hield en houdt hij zich bezig met pensioenen.

‘Kies mij voor je stem’ luidt de slogan waarmee Van Santvoord een plek in het Verantwoordingsorgaan hoopt binnen te slepen. “Mensen moeten hun stem laten horen zeker nu er bij het ABP het nodige voor de deur staat door de vernieuwing/hervorming van het pensioenstelstel die de regering beoogt.”

Mooie beloften
Toen Defensie voor het beheer van de pensioengelden en de -uitvoering de overstap maakte naar pensioenfonds ABP, kregen de mensen “mooie beloften” voorgeschoteld, benadrukt Van Santvoord fijntjes. “Die beloften komen nu op losse schroeven te staan. Afspraken gemaakt in het verleden en gewekte verwachtingen moeten ook in de toekomst gelden, zodat men rustig van het pensioen kan genieten. Kijk, dat we als militairen van het eindloon naar het middelloon gaan is wellicht niet tegen te houden maar er moet wel heel goed gekeken worden hoe dat wordt vertaald.”

Van Santvoord, die zijn militaire tanden sleep onder meer tijdens langdurige uitzendingen op de Balkan, durft niet te zeggen of hij een goede kans maakt op een plek in de VO. “ Ik sta op de tiende plaats dus ik zal het moeten hebben van voorkeurstemmen wil ik een kans maken. Maar ik ben al een tijdje druk aan het lobbyen links en rechts. Ik ben ook actief voor de Belastingservice van het CNV, daar zitten meer oud-militaire collega’s die sowieso op mij gaan stemmen. Bovendien laat ik een annonce plaatsen in het blad van de Vereniging Officieren Artillerie waarvan ik penningmeester ben. Aan mij zal het niet liggen. Dus: ‘Stem op mij voor je stem in het Verantwoordingsorgaan ABP’.”