Contact met uw bond
033-4962722


VO ABP websize Ben Groen Groot’Speerpunt voor Ben Groen, mocht hij gekozen worden, is een alliantie smeden van oud-militairen in het Verantwoordingsorgaan (VO) van pensioenfonds ABP. Gezamenlijk ‘militair optrekken’ vindt hij doelmatig, resultaatgericht en verstandig.

En dat niet alleen vanwege de bijzondere (eindloon)positie van de militairen. Maar met name ook omdat bij de (oud-)werkgever Defensie geen ‘pensioenkennis’ meer voorhanden is.

“Alles wat bij Defensie met pensioenen te maken heeft is, zoals dat tegenwoordig heet, geoutsourcet, - uitbesteed aan het ABP. Dit betekent wel dat het pensioenfonds twee petten op heeft als het om (gepensioneerde) postactieve militairen gaat. Ze zijn pensioenuitvoerder maar tegelijkertijd bepalen ze ook hoe we moeten aankijken tegen hún uitleg van de reglementen”, stelt Groen kritisch vast.    

Pensioendesk
Een ander oogmerk van de aspirant ACOM-vertegenwoordiger in het VO is de instelling van een pensioendesk bij de bond. Daarover moet nog ruggenspraak gehouden worden met het bestuur maar Groen gaat er enthousiast voor. “Met onze expertise kunnen wij als entree dienen bij het ABP voor onze leden die met pensioenproblemen zitten. In dat geval volstaat een telefoontje naar de ACOM. Als vertegenwoordiger van de ACOM-leden probeer ik dan het probleem in algemene termen neer te leggen bij het ABP en de afwikkeling daarvan te bewaken”, belooft de kolonel b.d. van de KMar stellig.

Onder het motto ‘duidelijk, doortastend, daadkrachtig en ervaren’ wil de 65-jarige kandidaat namens de ACOM gekozen worden in het Verantwoordingsorgaan. Hij gooit daarbij onder meer in het strijdperk zijn ervaring als militair-politieman bij Defensie, zijn politiek-bestuurlijke ervaring opgedaan als wethouder c.q. locoburgemeester en dito als ondernemer.

Kennis en inzicht
Groen ging zich breed verdiepen in de “complexe pensioenmaterie” toen hij over de hoogte van zijn pensioenuitkering in een conflict verwikkeld raakte met het pensioenfonds. Gesteund door de expertise van de ACOM, kreeg hij gedaan dat het pensioenfonds overstag ging en met een herberekening op de proppen kwam die stukken voordeliger uitviel. “Ik heb toen aan den lijve ervaren dat je, met name ook als je gepensioneerd of met FLO bent, niet zonder de hefkracht en het gezag van een bond kunt.”
Maar deze kwestie die ruim een jaar aansleepte, heeft Ben Groen veel kennis en inzicht verschaft over “het reilen en zeilen van het ABP”. Meer nog, het was voor hem de aanjager om direct akkoord te gaan toen hem gevraagd werd zich kandidaat te stellen voor het VO-lidmaatschap. Eén belangrijke constatering is blijven hangen: ook na schriftelijke aanvraag kon of wilde het ABP geen inzichtelijke berekening sturen op basis waarvan het pensioen werd bepaald. Groen: “Dat is eigenlijk onacceptabel, een onafhankelijk instituut zou toch in staat moeten zijn om de berekeningen te controleren. Zo keurt de slager weer z’n eigen vlees.”

Back to basics
Naast zijn verworven pensioenkennis gelooft Groen stellig dat zijn (gemeente-)politieke en bestuurlijke ervaring hem zeer wel te stade kunnen komen bij het kritisch volgen en controleren van de beleidsmakers en -uitvoerders van het ABP. “Kan ik heel goed gebruiken in het Verantwoordingsorgaan. Ik zou graag back to basics willen, - om het zo te zeggen. Eenvoudig inzichtelijk maken voor de mensen hoeveel geld er in de pensioenpot zit. Daar moet het ABP verantwoording over afleggen. Hoe komt het dat sommige pensioenfondsen wel kunnen indexeren en het ABP niet. Daar gebruik ik graag mijn ervaring voor ten voordele van alle pensioengerechtigden.”