Contact met uw bond
033-4962722


Dit voorjaar eigen onderzoek ombudsman naar ‘brede MIP-problematiek’
MIP ombudsman086
Veteranenombudsman, Reinier van Zutphen, heeft de minister van Defensie “met klem” gevraagd om een spoedige oplossing voor “de onaanvaardbaar lange wachttijden bij de uitvoering van het militair invaliditeitspensioen (MIP)”.

“Burgers die een beroep doen op een wettelijke inkomensvoorziening dienen binnen een redelijke termijn uitsluitsel te krijgen of hun aanvraag gehonoreerd wordt”, aldus de Veteranenombudsman. Hij beklemtoont onder meer dat veteranen die een MIP aanvragen “meestal te maken hebben met ernstige problematiek (zoals PTSS klachten). Juist voor deze groep is het dan ook van groot belang dat hun aanvraag met voortvarendheid wordt behandeld.”[1]

Tweede ‘zorgenbrief’ ombudsman
Van Zutphen uit zijn zorgen in zijn “tweede zorgenbrief” aan minister Bijleveld. Op een eerdere zorgenbrief reageerde de Defensieminister door onder meer te wijzen op een tekort aan keuringsartsen. Maar volgens de Veteranenombudsman is het artsentekort onderdeel van “een breder en structureler probleem”. Hij schetst “de ernst van de problematiek” aan de hand van twee voorbeelden.

MIP Gehandicapte militair bedwingt klimmuurHet eerste betreft een MIP-verzoek dat op 5 juni 2018 is ingediend. De dag daarop krijgt de afdeling Sociaal Medisch Onderzoek (SMO) van het ABP, opdracht om een verzekeringsgeneeskundige beoordeling uit te voeren. Maar tot en met 16 januari jl., de datum waarop Van Zutphen zijn tweede zorgenbrief op het ministerie laat bestellen, had SMO nog geen actie ondernomen. De aanvrager is al ruim een half jaar in het ongewisse over zijn verzoek. “Nadat de keuring achter de rug is volgt wellicht nog een verdere (medische) beoordeling die ook weer de nodige tijd in beslag zal nemen”, concludeert de ombudsman.

Capaciteitsproblemen ABP/SMO geen excuus
Dezelfde ervaring heeft een andere veteraan die zijn MIP-verzoek op 22 mei 2018 indiende en voor wie op 24 mei het verzekeringsgeneeskundig onderzoek is aangevraagd.

“Capaciteitsproblemen bij het ABP/SMO mogen naar mijn mening geen reden zijn om aanvragen van militairen te laten liggen”, aldus de ombudsman stellig. De minister moet dan ook, herhaalt Van Zutphen, snel een oplossing aandragen “die recht doet aan de zorg die noodzakelijk is.”. De Veteranenombudsman verwacht binnen vier weken een reactie van de bewindsvrouw.

Hij kondigt bovendien aan in het eerste kwartaal van dit jaar een onderzoek in te stellen naar “deze brede MIP-problematiek”. 


[1] In de Veteranenwet is de bijzondere zorgplicht voor veteranen, die als gevolg van hun uitzending fysiek en/of psychisch gewond zijn geraakt, wettelijk vastgelegd. Toegang tot voorzieningen en rechtszekerheid is daarbij een vereiste.