Contact met uw bond
033-4962722


Los van de vele herdenkingen ter gelegenheid van '75 jaar bevrijding' vinden er ook dit jaar de jaarlijkse herdenkingen plaats, die verwijzen naar de slachtoffers van de inzet van de krijgsmacht als gevolg van besluiten van de Nederlandse overheid.

Op zaterdag 7 september werd in het Nationaal Herdenkingspark Roermond, bij Kasteeltje Hattem te Roermond, voor de 32e keer de herdenking bij het Nationaal Indië-monument gehouden. Tijdens deze herdenking worden de Nederlandse militairen herdacht die in de periode 1945-1962 het leven lieten in voormalig Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea.


Daarnaast wordt ook de gemeenschappelijke erkenning, de waardering en het respect voor de inzet van militairen tijdens (vredes)missies na de Tweede Wereldoorlog onderstreept en wordt er stil gestaan bij de daarbij gebrachte offers.
Websize Herdenking Krans Roermond NIM
Veteraan ‘bijzondere burger’
Naast de 'ceremoniële' speeches sprak de heer R. van Zutphen, Nationale ombudsman en Veteranenombudsman. Hij pleitte ervoor veteranen te benoemen als ' bijzondere burgers' naar Canadees model. Daarenboven daagde hij gezagsdragers van onder meer rijk en gemeenten (WMO[1]-uitvoering) uit om als teken van waardering en respect niet de gemakkelijke weg te bewandelen waardoor niet aan hulpvragen van veteranen op grond van regelgeving wordt voldaan. De veteranenombudsman meende dat eerder causaal verband en noodzaak van de steunvraag leidend dienen te zijn, ook al wordt daarvoor inventiviteit gevraagd.

Door vertegenwoordigers van veteranenorganisaties, overheden, burgerlijke- en militaire autoriteiten werden o.a. kransen gelegd bij het Nationaal Indië-monument, bij het Monument voor Vredesoperaties, bij het ‘Verbindend Monument’ en bij het monument voor Burgerslachtoffers. Leerlingen van groep 8 van basisschool ’t Kempke uit Sint Odiliënberg-Herkenbosch waren behulpzaam bij het leggen van enkele kransen. Zo worden de basisschoolleerlingen al op jonge leeftijd betrokken bij deze herdenkingen.


Tijdens de minuut stilte voerde een formatie van vier F-16 straaljagers van de Koninklijke Luchtmacht een flypast uit in de zogenoemde ‘missing man formation’.

 De volgende herdenking bij het Nationaal Indië-monument Roermond zal plaatsvinden op zaterdag 5 september 2020.


Provinciale herdenking Waalre van Brabantse gesneuvelde militairen en verzetsstrijders


Op woensdag 11 september 2019 vond voor de 75ste maal de provinciale herdenking, georganiseerd door de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden, van Brabantse gesneuvelde militairen en verzetsstrijders plaats in Waalre.

Bij de herdenking worden alle Brabanders herdacht, die hun leven hebben gegeven voor het vaderland:

  • zowel als militair of als verzetsstrijder, in de oorlog van 1940 – 1945
  • voor herstel van orde en vrede in het voormalig Nederlands Oost-Indië
  • voor de verdediging van Nederlands Nieuw-Guinea
  • bij militair optreden van de Verenigde Naties in Noord-Korea
  • en bij acties in het verband van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
  • en in het kader van recente vredesmissies van de Verenigde Naties of Europese Unie.

Websize Herdenking Krans Herdenking WaalreThema
Het thema dit jaar was ‘Herdenken krijgt een gezicht”. Het thema is gebaseerd op het initiatief van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) om foto’s en verhalen op te halen van alle Brabantse gesneuvelden en die verhalen te bundelen en te digitaliseren.
Gastspreker dit jaar was (de meer als zanger bekende) Guus Meeuwis. Hij ging in op het gedurende lange tijd in de familie onbekende verhaal van zijn grootvader, voor wie de oorlog in 1940 begon als dienstplichtig sergeant. Immers opa had zijn dagboek tot zijn overlijden voor zijn naasten verborgen gehouden. Door de dan onbekende ervaringen kon de familie ook niet omgaan (met de kennis van toen) met het gedrag van grootvader.

Na afloop van de herdenking in de kerk gingen de aanwezigen, onder de klanken van de beiaard, die in 1950 speciaal voor deze herdenking werd aangeschaft, in stille stoet via de Markt naar het provinciaal gedachtenismonument, het ‘Oude Willibrorduskerkje’, waar de kranslegging en het defilé langs het graf van de Brabantse soldaat plaatshadden.

De 76ste herdenking in Waalre van Brabantse gesneuvelde militairen en verzetsstrijders vindt plaats op woensdag 16 september 2020.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Info: http://www.brabantsgesneuvelden.nl/pagina2.html

 


[1] WMO: Wet maatschappelijke ondersteuning.