Contact met uw bond
033-4962722


Ben Groen, ‘onze man’ in het verantwoordingsorgaan van ABP, bekijkt en bespreekt in deze en komende edities van ACOM Journaal een aantal zaken die van belang zijn voor uw pensioen.

Vakantie
Vakantie is ook een tijd om te reflecteren. Geeft de mogelijkheid om te lezen en afstand te nemen.Pensioenen Websize dnb waarschuwt voor verloren decennium
In Nederland stond de tijd niet stil. In de pensioenstrubbelingen ging de strijd om het gelijk bij het in de toekomst kijken verder.

De brief van de onafhankelijke deskundigen (een groep wetenschappers op financieel gebied die niet commercieel gebonden zijn) kreeg steeds meer aanhangers. Hun epistel bevat een sterk betoog dat duidelijk aantoont wat er mis is met de opvattingen van de president van de Nederlandsche Bank (DNB) en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Reactie op deze boodschap: Oorverdovende stilte van officiële zijde. Niet alleen in de politiek een goed gebruik in afwachting van het overwaaien. Dat gebeurde echter niet.

Basis voor ‘basisframes’
Gezocht werd naar de basis voor enkele van de ‘basisframes’
[1]. Denk hierbij aan ‘risicovrije marktrente’ en ‘de jongeren moeten betalen voor de ouderen ‘. Waar komen deze beweringen vandaan en op welke wijze zijn ze onderbouwd? Welk doel zou er achter kunnen zitten?

Ik ben omgegaan!

Voordeel van de vakantie: Je kunt dingen in perspectief plaatsen. Ik heb geen voorkeur voor complot denken, maar er zijn gebeurtenissen die niet toevallig plaatsvinden.
Pensioenen Websize Rente pijl
Eerst moet er een probleem ‘ontstaan’: De president van DNB meldt dat de pensioenfondsen NIET zijn hersteld van de inzinking van 2008. Een aantoonbaar onjuiste bewering als je alleen al kijkt naar de behaalde rendementen en de toename van het vermogen sinds die tijd.

Toch werd van officiële zijde deze visie bepaald niet gecorrigeerd. Zou het dan toch kunnen zijn dat de VVD/D66/CDA-combinatie de verdere afbraak van goede collectieve op solidariteit gebaseerde oplossingen ten faveure van de bewierookte ‘marktwerking’[2] wil inruilen? De pensioenen kunnen dan natuurlijk veel efficiënter en dus goedkoper beheerd worden door commerciële verzekeringsmaatschappijen. Hun valt dan een mooi bedrag van 1500 miljard in de schoot.

Aantasting solidariteit
Alleen hoe dat te regelen?
Nog een probleem melden helpt daarbij natuurlijk altijd dus: De jongeren moeten betalen voor de ouderen. Deze bewering wordt vooral ingebracht door de ‘onafhankelijke‘ denktank NETSPAR. Goed gedaan! Er wordt een tegenstelling gecreëerd die de solidariteit aantast. Klopt deze bewering? En nu komt het: Deze bewering houdt alleen stand als je de uitgangspunten bij het kijken naar de toekomstige verplichtingen zo draait dat het klopt. Dus de rendementen reduceren tot NUL en de werkelijke rendementen helemaal niet meerekenen.

De werkelijkheid moet hierbij wel genegeerd worden, dat is immers aan cijfers: 33 miljard aan pensioenuitgaven, 34 miljard aan premie-inkomsten en met een vermogen van 1500 miljard een rendement van gemiddeld 2x de pensioenuitgaven, zowel voor als na de crisis van 2008.

Even nog naar de vorige alinea, zou het dan toch… Er is voor deze bewering die de tegenstelling creëert dus geen wetenschappelijke onderbouwing!

Geen echt probleem
Overigens is het ook opvallend dat de medezeggenschap bij al deze pensioenonderwerpen zo geregeld is dat er geen inspraak van de groep gepensioneerden mogelijk is. Pensioenen Webversie Bulle und Bär Frankfurt

Positief is wel dat zowel deelnemers en gepensioneerden zich hebben kunnen verdiepen in de materie door de ontstane ophef en de vele publicaties.

Ook is het besef groeiende dat de toekomstige pensioenen beduidend minder worden door de aangekondigde maatregelen. Dus de werkelijkheid is dat de toepassing van de ‘risicovrije marktrente’ iedereen raakt.

Er is dus geen echt probleem bij de pensioenfondsen. Negeer niet langer de verplichte Europese rekenregels en maak er beleid van om het collectieve pensioenstelsel in stand te houden.

Volgende keer verder in deze spannende pensioentijden.

Ben Groen, lid verantwoordingsorgaan ABP,
CCOOP (namens de ACOM)

 


[1] Framing of denkraam is een Engelse term die begin 21e eeuw in het Nederlands terechtgekomen is en verwijst naar een overtuigingstechniek in communicatie. De techniek bestaat eruit woorden en beelden zo te kiezen, dat daarbij impliciet een aantal aspecten van het beschrevene wordt uitgelicht. Deze uitgelichte aspecten helpen om een bepaalde lezing van het beschrevene of een mening daarover te propageren. Onder meer in de politiek, de journalistiek en de reclame wordt van framing bewust (en onbewust) gebruikgemaakt. Wie een frame gebruikt, probeert via woorden, en de beelden en gevoelens die ze oproepen, de manier waarop anderen naar de werkelijkheid kijken te beïnvloeden. Het frame wordt een bril waardoor we bepaalde informatie wel zien en andere juist niet.

[2] Verbeteringen als: Het massaal verkopen van sociale woningen zonder gezonde vervanging voor de minder draagkrachtigen en de invoering van de marktwerking in de gezondheidszorg zijn de makkelijkste voorbeelden. Er heeft ook op ander essentiële voorzieningen een enorme kapitaalsoverdracht plaatsgevonden naar het bedrijfsleven denk daarbij aan de elektriciteitsvoorziening etc.