Contact met uw bond
033-4962722


Beloften worden niet nagekomen door staf CLAS afdeling reservisten

Reserve Websize Cover November RomeoMomenteel worden wij geconfronteerd met reservisten vanuit de Koninklijke Landmacht (CLAS) die werken op IIR- (Individuele Inzet Reservisten) basis. Reservisten die ineens te horen krijgen dat het geld op is.

In nummer 10 najaar 2019 van ‘November Romeo’
[1], wordt echter aangegeven dat uit het oogpunt van goed werkgeverschap, besloten is om de bestaande afspraken en ontwikkelingen in het kader van de adaptieve krijgsmacht niet te stoppen.

In het blad staat het zo opgeschreven: “Het inrichten van een flexibele component in het kader van een adaptieve krijgsmacht verloopt bij de landmacht voorspoediger dan voorzien. Vooruitlopend op structurele invulling maakt de landmacht nu vooral gebruik van reservisten. Meer dan 300 reservisten werken nu, naast hun reguliere reservistenfunctie, tijdelijk aan projecten in het kader van de doorontwikkeling, aan veiligheid of vervullen vacatures. Daarnaast werkt de landmacht hard aan het vasthouden als reservist van uitstromend personeel en is het Korps Nationale Reserve volop in ontwikkeling naar basiscapaciteit voor Nationale Inzet. De Landmacht heeft zich tot doel gesteld om reservisten volledig te integreren in de staande organisatie, en daarmee een belangrijk onderdeel te laten zijn van adaptiviteit in de landmacht.”

Op dit moment is er een duidelijke behoefte aan deze flexibele capaciteit binnen de krijgsmacht. Inherent aan die behoefte is de stijging van het aantal aanvragen voor Individuele Inzet van Reservisten (IIR). Wel stellen we vast dat deze IIR inzet een groot succes is. Maar dat succes heeft ook een keerzijde, wat concreet inhoudt dat het voorziene CLAS reservistenbudget hierdoor is overschreden. Toch gaat de KL niet ‘besparen’ op deze inzetvorm. Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap is er besloten om bestaande afspraken en ontwikkelingen in het kader van de Adaptieve Krijgsmacht niet te stoppen.

Wel zal er door de ontstane situatie kritischer gekeken gaan worden naar inzeturen en duur van nieuwe IIR aanvragen of verlengingen. De reguliere eenheden van de landmacht zullen in de toekomst voor één derde bestaan uit flexibele capaciteit. Voormalig beroepsmilitairen op deze manier aan hun eenheden te verbinden om daarmee kennis en extra capaciteit in huis te houden. Kortom, reservisten worden meer en meer een integraal onderdeel van de landmacht. Werk aan de winkel dus!”[2]

TegenstrijdigReserve Webszie Natres vaandelmars
Hier is sprake van een tegenstrijdige mededeling. Want “door de ontstane situatie (zal) kritischer gekeken worden naar inzeturen en duur van nieuwe IIR aanvragen of verlengingen”. Wat bedoelt men nu te zeggen? Het is de Landmacht wederom gelukt om twijfel te zaaien. Uiteraard zijn de getroffenen, van wie de IIR niet wordt verlengd c.q. aangegaan, in paniek en is er onbegrip zo niet woede.
Wij krijgen te horen: ‘Wat doen ze nu?’; ‘Dat kan toch niet’; ‘Waarom? Afspraak is afspraak’ etc. De getroffenen hebben gelijk: Dit is zeker niet normaal. Fatsoensnormen worden overschreden. En als bestuursorgaan (Defensie is een bestuursorgaan) heeft men verantwoordelijkheden en plichten.

Geen controlefuncties
In dit geval noemt men dit ‘vertrouwen’. Gewekt vertrouwen dient gehonoreerd te worden zeker als dit schriftelijk is bevestigd. Wat ons nog het meest verbaast is dat er nergens controlefuncties bij de Landmacht zijn waar gecontroleerd wordt of de uitgaven voor IIR werkzaamheden nu en met vooruitziende blik voor later nog in de pas lopen met het afgesproken budget. Wat ons betreft onmogelijk. In het bedrijfsleven zijn controlefuncties om vast te stellen of het afgesproken budget nog in de pas loopt met de werkelijke uitgaven net zo natuurlijk als ademen, drinken en eten. Het is bij de Landmacht altijd hollen of stilstaan, er zijn helaas geen tussenvarianten.

Reserve Websize natres0106Ook is het verwonderlijk dat Staf CLAS uit een eigen geldpot de reservisten betaalt voor hun IIR-werkzaamheden. In onze ogen zou de behoeftesteller het geld voor deze IIR-werkzaamheden beschikbaar moeten stellen. Kosten horen daar zichtbaar te zijn waar ze gemaakt worden. Op deze wijze krijg je een onjuist beeld waar eventueel de verborgen kosten zitten.

Actie toegezegd
Ook de behoeftesteller is nu de dupe. Zij/hij heeft gebrek aan personeel, heeft meestal ook het geld voorradig voor deze inzet, en moet nu machteloos toezien en geconfronteerd worden met het feit dat men niet naar behoren de taken kan uitvoeren.

Hoe nu het tekort daadwerkelijk is ontstaan is voor ons niet het belangrijkste. Wel dat het wordt opgelost. Wij hebben daarom contact gezocht met Staf CLAS en het probleem, zijn uitdaging, aangekaart. Ons is toegezegd dat hier actie op wordt ondernomen. Mocht u toch nog problemen ondervinden met uw toegezegde IIR ofwel IIR-verlenging laat het ons weten. Wij zullen u ook de hoogte houden van eventuele nieuwe ontwikkelingen.

 


[1] Reservistenmagazine van de Koninklijke Landmacht.

[2] Voorwoord ‘Volop beweging’ van kolonel Fulco H. Stallmann, Plaatsvervangend Inspecteur Reservepersoneel Koninklijke Landmacht, bij de najaarseditie van November Romeo.