Contact met uw bond
033-4962722


Actualiteiten SODSOD Websize Entree MinDef Plein 4

Op voorstel van Defensie is tijdens de Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid een voorstel besproken om de maximum leeftijd bij aanstelling in fase 1 voor diverse groepen militairen aan te passen.

Defensie gaf hierbij aan dat de maatschappelijke trend bij jongeren is om langer te studeren. Daarnaast, zo gaf Defensie aan, neemt de bevolkingsgroei al velen jaren af waardoor er sprake is van een lager aandeel jongeren op de arbeidsmarkt.

Bedenkingen ACOM
Om de organisatie gevuld te krijgen en te behouden is het belangrijk om zoveel mogelijk een beroep te kunnen doen op het volledige arbeidspotentieel.

Het voorstel van Defensie was derhalve om de aanstellingsleeftijd in fase 1 als volgt op te hogen:

Categorie Maximum leeftijd bij aanstelling in fase 1 (oud} Maximum leeftijd bij aanstelling in fase 1 (nieuw)
Soldaat (CLAS/CLSK) 27 30
Marechaussee 24 27
Korporaal (CLAS/CLSK) 28 30
Matroos/ marinier 26 26
Onderofficier 28 30
Onderofficier KMar 27 28
Officier 28 30
Officier meerjarige opleiding 25 27
Officier vlieger 26 26
Officier specialist in opleiding 32 37
Officier algemeen militair arts 34 37
Officier huisarts, tandarts en apotheker 37 37


De ACOM heeft met betrekking tot het ophogen van de maximum aanstellingsleeftijd bij soldaten, korporaals en vergelijkbare rangen, de nodige bedenkingen omdat voor deze groepen nog niet de garantie van een vaste aanstelling bestaat. Daardoor kunnen deze militairen die op een latere leeftijd instromen en dan eventueel ook nog in combinatie met een langere looptijd in rang, op een veel te hoge leeftijd in de situatie belanden dat ze Defensie gedwongen moeten verlaten. Dit is voor de ACOM zonder harde afspraken en garanties niet bespreekbaar. Dit geldt zowel voor de ophoging van de maximale leeftijd bij aanstelling als voor het voorstel om voor deze groepen militairen de maximale looptijd in rang te verhogen.


In de huidige arbeidsmarkt is er veel vraag naar personeel maar er bestaat geen garantie dat dit in toekomst ook het geval zal zijn. In de vergadering is het besluit genomen om met uitzondering van de eerste vier groepen in te stemmen met de voorgestelde ophogingen van de maximale leeftijd bij aanstelling. Uiteraard is de ACOM altijd bereid om te bezien of er aanpassingen in de aanstellingsvormen of leeftijdsgrenzen noodzakelijk of wenselijk zijn.
Als we blijven doen wat we deden houden we immers wat we hadden, en dan weten we zeker dat we de (vullings)problemen bij Defensie nooit zullen oplossen.

SOD Actua Websize Military Working DogsWe brengen graag nogmaals onder uw aandacht dat u alle verslagen van de diverse werkgroepen kunt vinden op de internetsite van de ACOM.

Hondengeleiders

Een Amerikaanse legerhond speelde een belangrijke rol bij een militaire actie van het Amerikaanse leger tegen IS-terreurleider Al-Baghdadi. Een bijzonder verhaal. Maar zo bijzonder als het op het eerste gezicht lijkt is dat niet. Honden zijn al lange tijd ook in de Nederlandse krijgsmacht trouwe “werknemers”. En honden zullen de komende jaren steeds meer worden ingezet. Het gaat daarbij niet alleen om inzet tijdens militaire acties maar ook om inzet bij bijvoorbeeld controle op illegale migratie.

Eenduidige regeling gewenst
Deze migratiecontrolehonden worden onder andere ingezet bij controleposten van de KMar in de havens in Nederland. Dat deze controle zeer wenselijk en nuttig is bleek afgelopen maand wel toen in Groot-Brittannië 39 migranten dood werden aangetroffen achter in een koelwagen die vanuit Belgie de oversteek had gemaakt.

De combinatie van hondengeleider en hond gaat verder dan alleen tijdens de reguliere werktijden. In veel situaties gaat de hond met de hondengeleider mee naar huis en is er dus ook na de reguliere werktijd sprake van verzorging voor de hond. Het is daarom van belang dat er snel een eenduidige regeling gaat komen voor alle medewerkers bij Defensie die werken als hondengeleider.
Deze regeling wordt momenteel met Defensie besproken en de verwachting is dat er binnen afzienbare tijd overeenstemming over een definitieve regeling verwacht kan worden.