Contact met uw bond
033-4953020


In de Volkskrant van 5 februari jl., las ik een artikel onder de kop ‘Hoeveel krijgsmacht durft de EU te delen?’ Aanleiding van dit artikel was de ondertekening door de ministers van Defensie van Duitsland en Nederland van een maritiem samenwerkingsverband.

Het Seebataillon van de Duitse marine wordt geïntegreerd in de Koninklijke Marine waarbij heel nadrukkelijk het gezamenlijke gebruik van Zr. Ms. Karel Doorman wordt genoemd. Nu is er niets mis met (militaire) samenwerking, - met Duitsland gebeurt dit vooral met de Koninklijke Landmacht.

Met België hebben we onder andere samenwerkingsverbanden onder de vlag van de Admiraliteit Benelux en afspraken over de bewaking van het Benelux-luchtruim in het kader van Quick Reaction Alert (QRA). Met Engeland werken vooral onze mariniers al jaren gemeenschappelijk samen.

Zo zijn er vele samenwerkingsverbanden te noemen. Daarnaast werkte en werken Nederlandse militairen gezamenlijk met andere krijgsmachten uit de EU, de Verenigde Staten en andere landen in het verband van velerlei uitzendingen en missies waar ook ter wereld.

Waar wil ik heen met deze opsomming? Wij als bond zijn toch niet van de “bommen en granaten” maar vooral voor de rechtspositie van de Defensiemedewerkers? Welnu, dat is precies waar ik heen wil. De arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van het Nederlandse Defensiepersoneel mogen in geen geval discussie worden in welk samenwerkingsverband dan ook.

Ook als Nederlandse eenheden onder bevel staan van een bondgenoot moet het duidelijk zijn dat de Nederlandse rechtspositie van toepassing is. In mijn tijd heette dat OOB “onder operationeel bevel”. Bij mijn gesprekken met de collega’s de afgelopen jaren in de diverse missiegebieden werd menigmaal de discussie gestart dat het bij andere landen allemaal veel beter geregeld en betaald werd.

Lees meer: Voorwoord AJ #02-16

Het nieuwe jaar begint traditiegetrouw met veel vuurwerk. Nederland schoot met oud en nieuw voor € 70 miljoen de lucht in. Niet dat ik tegen vuurwerk ben maar ik zou toch een veel betere bestemming weten voor die 70 miljoen.

Waar ook weinig rekening mee gehouden wordt is dat er mensen zijn die het mooi en leuk vinden vuurwerk af te steken. De overheid tracht dan nog wel tegen te gaan dat dit bij of in de nabijheid van bijvoorbeeld verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en andere gevoelige plaatsen gebeurt, maar veel helpt dat niet.

Waar helemaal geen rekening mee gehouden wordt is dat er mensen zijn in Nederland die helemaal niet tegen vuurwerk kunnen door omstandigheden die zij hebben meegemaakt. Ik noem hierbij op de eerste plaats onze veteranen die PTSS hebben en de knallen vergelijken met oorlogsgeluiden.

Een andere groep mensen die een soortgelijk gevoel overhoudt aan dit vuurwerk zijn de asielzoekers uit oorlogsgebieden waar bombardementen en beschietingen aan de orde van de dag waren.

Tweemaal jammer dus: Mensen die er echt last van hebben en onnodige geldsmijterij. Ik besteed er dus ook geen geld aan en ik hoop dat de gelukzalige afschieters voortaan beseffen wat zij doen en rekening houden met de medemens.

Lees meer: Voorwoord AJ #01-16

Dit is het laatste ACOM Journaal van 2015, - het decembernummer. We gaan naar het einde van het jaar en vieren eerst het Kerstfeest. Kerstfeest heeft ook altijd als thema ‘vrede op aarde’.

In deze tijd van het jaar is de vrede echter ver te zoeken. Eerst een Russisch passagiersvliegtuig dat door een aanslag neerstort in de Sinaï. Dan de aanslagen in Parijs met 130 dodelijke slachtoffers. Vanwege dit drama kondigt de Franse regering de noodtoestand af en het Parijse straatbeeld wordt bepaald door politie en militairen.

Dan blijkt het te gevaarlijk om een oefenwedstrijd Duitsland-Nederland te spelen vanwege het ernstige vermoeden van een aanslag, - politie en militairen op de straat. In België zitten vermoedelijk nog daders en terroristen verscholen in de Brusselse wijk Molenbeek en zijn er vermoedens van aanslagen in de Belgische hoofdstad.

Het dreigingsniveau wordt opgeschaald tot het hoogste niveau en het openbare leven komt tot stilstand, - politie en militairen op straat in de hoogste staat van paraatheid. Al deze gebeurtenissen worden gelinkt aan terreurorganisatie IS. Tot slot van deze akelige opsomming ook nog het neerhalen door Turkije (lid van de NAVO) van een Russisch gevechtsvliegtuig boven het Turks-Syrische grensgebied.

Dit alles leidt natuurlijk tot grote onrust bij de bevolking en bij onze regering. Toch ziet het kabinet (nog) geen reden het dreigingsniveau te verhogen. Intussen gaat ook de stroom vluchtelingen naar ons land gestaag door en daar moet ook mee worden omgegaan. Dus overweeg het kabinet onder meer het Schengenakkoord aan te passen en de landsgrenzen, - of met enkele andere landen een ‘mini Schengen gebied’ -, te gaan bewaken.

Tijdens dit alles is juist de begroting van Justitie en Veiligheid aan de orde in de Tweede Kamer. En zowaar het parlement zorgt ervoor dat het budget van dit ministerie verhoogt wordt met 250 miljoen vanwege alle onrust.

Maar zoals ik hierboven al schreef, als het gaat om (onze) veiligheid zie je politie en militairen gezamenlijk aan het werk. Daarenboven is de bewaking van de landsgrenzen een marechausseetaak. Wat moet er dan nog meer gebeuren om over te gaan tot ophoging van het Defensiebudget? Iets wat andere landen wel degelijk doen.

Lees meer: Voorwoord nummer 12

Het is november en dat betekent dat we weer in de wintertijd zitten. De laatste paar dagen van oktober en de eerste dagen van november beginnen mistig. Ook in november wordt jaarlijks de Defensiebegroting besproken in de Tweede Kamer, - over mistig gesproken! Maar eerst even een paar heldere observaties.

Nadat de ACOP-FNV het kort geding tegen Binnenlandse Zaken en de andere 3 centrales over het bovensectorale loonakkoord had verloren ging ze in ‘turbo hoger beroep’ tegen deze uitspraak. Ook in hoger beroep oordeelde de rechter dat er open en reëel overleg was gevoerd en dat de overeenkomst dus overeind bleef.
Dat heeft binnen de sector Defensie geleid tot een uitvoeringsovereenkomst loonakkoord en de resultaten daarvan zijn inmiddels via de uitbetaling in oktober te zien op het loonstrookje. Per 1 januari 2016 komt er nog eens 3% bij.

Na deze heldere uitspraken van de rechtbanken hoop ik dat de collega’s van de ACOP in het sectoroverleg zich daarbij neerleggen en tot de conclusie komen dat er nog veel werk ligt te wachten in de verdere besprekingen om te komen tot een volledig arbeidsvoorwaardenakkoord.
En dat ze nu weer constructief (gaan) meedoen met de collega’s van de andere 3 centrales. Een gesloten vakbondsfront is noodzakelijk om tot mooie resultaten te komen.

De beleidsagenda behorende bij de Defensiebegroting 2016 was ook helder. Er moest meer gedaan worden met reservisten en daarvoor zouden er pilots worden uitgevoerd. Als ik dan in diezelfde tijd hoor dat het Commando Landstrijdkrachten geen geld meer heeft om de reservisten te betalen en dus het aantal opkomsturen schrapt, snap ik het even niet meer. Is dit een pilot of het zoveelste bewijs dat er onvoldoende geld is bij Defensie?

In het vorige ACOM Journaal had ik mijn hoop gevestigd op de Tweede Kamer om n.a.v. de Defensiebegroting eens uit te voeren wat Kamerleden in koor in de media hadden geroepen: dat er meer geld naar Defensie moest! Maar dat werd de zoveelste teleurstelling. Allereerst worden in het politieke proces door de vaste commissie voor Defensie schriftelijke vragen gesteld.

Lees meer: Voorwoord nummer 11

De Defensiebegroting 2016. Weer zijn er juichende geluiden te horen vanuit kabinetskringen. Doordat Nederland weer terug is in de economische kopgroep van Europa is er geld voor ophoging van het Defensiebudget.

Meer geld ook omdat de onrust in het buitenland toeneemt en dat ook gevolgen heeft voor Nederland. Dit zo lezende in de beleidsagenda denk je dat er dan wel fors ‘defensiegeld’ bij komt.

We lezen verder in de Defensieparagraaf ook het volgende fragment: “Aanhoudende conflicten in combinatie met hogere eisen van de NAVO, geven aanleiding voor versterking van de krijgsmacht”. En verderop over de prioriteiten bij Defensie in 2016 o.a. “een hogere operationele gereedheid”.
Nog meer argumenten waardoor er meer geld naar Defensie moet.

Maar dan, de cijfers bij de begroting. Dat is schrikken! Waar eerst in de begeleidende teksten de noodzaak wordt aangegeven het Defensiebudget te verhogen wordt dit cijfermatig niet gestand gedaan.

Zoals eerder al uitentreuren gezegd, ook bij de Defensiebegroting 2015: het wordt alleen maar minder minder, - er is dus helemaal geen sprake van een budgetverhoging. Als we de zogenaamde verhogingen van 2013, 2014, 2015 en de genoemde 220 miljoen in 2016, bij elkaar optellen is de bezuiniging van alleen 2011/2012 ten belope van 1 miljard nog niet eens gerepareerd.

Lees meer: Voorwoord nummer 10

De vakantieperiode is weer voorbij. Ik hoop dat U allen hebt kunnen genieten van een welverdiende rust en er weer fris en fruitig tegenaan kunt. In de vakantieperiode is het ook in de politiek een rustige tijd, - het zogenaamde reces.

Dat is jammer voor het journaille want dan hebben de dames en heren te weinig onderwerpen om de kranten en andere publiciteitsmedia vol te krijgen, - in de volksmond noemen we dat komkommertijd. De journalisten breken zich dan het hoofd welke onderwerpen ze toch kunnen plaatsen.

Een geliefd onderwerp is Defensie. Ze komen dan met ‘nieuws’ dat geen ‘nieuws’ is omdat het onderwerp daarvan allang bekend is.

Zo is er te weinig munitie bij Defensie en daarover maakte de politiek leider van D66, Alexander Pechtold, zich nog al vrolijk door ‘pang, pang’ te roepen op Twitter. Die man is, zo lijkt het, helaas niet helemaal van deze wereld.

Ik geef de KMar dan ook in overweging om de marechaussees die bij de ingang van de Tweede Kamer de dames en heren staan te bewaken, voortaan uit te rusten met klapperpistolen.

Helaas heb ik, op het moment van schrijven, nog niet de beschikking over de Defensiebegroting voor 2016. Wel worden er, zoals gewoonlijk, bedragen genoemd waarover de coalitiepartijen het eens zouden zijn. Er is sprake van een bedrag van 250 miljoen oplopend tot 375 miljoen. Maar, en ook dat zijn we stilaan gewend, dit is volstrekt onvoldoende om de Defensieorganisatie uit de misère te trekken.

Het is in feite, zoals uit diverse enquêtes onder het Nederlandse kiezersvolk blijkt, een minachting van de wil van het volk en tegen de afspraken die regeringsleider/politiek leider van de VVD, Mark Rutte heeft gemaakt om het Defensiebudget weer op peil te brengen.

Oftewel zoals eerder ook al gezegd is: Het blijft ‘minder minder’ na de mega-bezuiniging van 1 miljard in 2012 van Hans Hillen. CDA-minister van Defensie ‘in ruste’ die nu geen gelegenheid voorbij laat gaan om te roepen dat er meer geld naar Defensie moet gaan. Over ‘lippendienst bewijzen’ gesproken!

Ik hoop dat de dames en heren politici bij de behandeling van de Defensiebegroting, meestal in de 1e week van november, eens doen wat ze roepen en er fors geld meer bij eisen. In ‘goed Nederlands’ heet dat: ‘Put your money where your mouth is!’

Ik kan het niet laten het toch nog even te hebben over de boven sectorale loonafspraak. Blijkbaar zijn er mensen die beschikken over een glazen bol en weten wat de prijzen de eerstkomende 30 jaar gaan doen en ook nog eens weten hoeveel loon er in die periode bij zou komen.

Ik heb volstrekt geen idee maar anderen smijten onbekommerd met cijfers en de procenten vliegen je om de oren. Ook hebben we dan de ACOP van de FNV die zelfs een rechtszaak begint tegen haar collega-bonden. Dit omdat die centrale iedereen gek vindt en verklaart, behalve zichzelf.

Tja. Duidelijk is dat er 3 centrales vóór zijn en een tegen. De FNV vind dat niet democratisch, maar zoals gezegd: Zij is alwetend en de rest moet braaf luisteren.