Contact met uw bond
033-4962722


2018 11 23 Jan Kropf

Het is november en dat betekent dat we weer in de wintertijd zitten. De laatste paar dagen van oktober en de eerste dagen van november beginnen mistig. Ook in november wordt jaarlijks de Defensiebegroting besproken in de Tweede Kamer, - over mistig gesproken! Maar eerst even een paar heldere observaties.

Nadat de ACOP-FNV het kort geding tegen Binnenlandse Zaken en de andere 3 centrales over het bovensectorale loonakkoord had verloren ging ze in ‘turbo hoger beroep’ tegen deze uitspraak. Ook in hoger beroep oordeelde de rechter dat er open en reëel overleg was gevoerd en dat de overeenkomst dus overeind bleef.
Dat heeft binnen de sector Defensie geleid tot een uitvoeringsovereenkomst loonakkoord en de resultaten daarvan zijn inmiddels via de uitbetaling in oktober te zien op het loonstrookje. Per 1 januari 2016 komt er nog eens 3% bij.

Na deze heldere uitspraken van de rechtbanken hoop ik dat de collega’s van de ACOP in het sectoroverleg zich daarbij neerleggen en tot de conclusie komen dat er nog veel werk ligt te wachten in de verdere besprekingen om te komen tot een volledig arbeidsvoorwaardenakkoord.
En dat ze nu weer constructief (gaan) meedoen met de collega’s van de andere 3 centrales. Een gesloten vakbondsfront is noodzakelijk om tot mooie resultaten te komen.

De beleidsagenda behorende bij de Defensiebegroting 2016 was ook helder. Er moest meer gedaan worden met reservisten en daarvoor zouden er pilots worden uitgevoerd. Als ik dan in diezelfde tijd hoor dat het Commando Landstrijdkrachten geen geld meer heeft om de reservisten te betalen en dus het aantal opkomsturen schrapt, snap ik het even niet meer. Is dit een pilot of het zoveelste bewijs dat er onvoldoende geld is bij Defensie?

In het vorige ACOM Journaal had ik mijn hoop gevestigd op de Tweede Kamer om n.a.v. de Defensiebegroting eens uit te voeren wat Kamerleden in koor in de media hadden geroepen: dat er meer geld naar Defensie moest! Maar dat werd de zoveelste teleurstelling. Allereerst worden in het politieke proces door de vaste commissie voor Defensie schriftelijke vragen gesteld.

Lees meer: Voorwoord nummer 11

De Defensiebegroting 2016. Weer zijn er juichende geluiden te horen vanuit kabinetskringen. Doordat Nederland weer terug is in de economische kopgroep van Europa is er geld voor ophoging van het Defensiebudget.

Meer geld ook omdat de onrust in het buitenland toeneemt en dat ook gevolgen heeft voor Nederland. Dit zo lezende in de beleidsagenda denk je dat er dan wel fors ‘defensiegeld’ bij komt.

We lezen verder in de Defensieparagraaf ook het volgende fragment: “Aanhoudende conflicten in combinatie met hogere eisen van de NAVO, geven aanleiding voor versterking van de krijgsmacht”. En verderop over de prioriteiten bij Defensie in 2016 o.a. “een hogere operationele gereedheid”.
Nog meer argumenten waardoor er meer geld naar Defensie moet.

Maar dan, de cijfers bij de begroting. Dat is schrikken! Waar eerst in de begeleidende teksten de noodzaak wordt aangegeven het Defensiebudget te verhogen wordt dit cijfermatig niet gestand gedaan.

Zoals eerder al uitentreuren gezegd, ook bij de Defensiebegroting 2015: het wordt alleen maar minder minder, - er is dus helemaal geen sprake van een budgetverhoging. Als we de zogenaamde verhogingen van 2013, 2014, 2015 en de genoemde 220 miljoen in 2016, bij elkaar optellen is de bezuiniging van alleen 2011/2012 ten belope van 1 miljard nog niet eens gerepareerd.

Lees meer: Voorwoord nummer 10

De vakantieperiode is weer voorbij. Ik hoop dat U allen hebt kunnen genieten van een welverdiende rust en er weer fris en fruitig tegenaan kunt. In de vakantieperiode is het ook in de politiek een rustige tijd, - het zogenaamde reces.

Dat is jammer voor het journaille want dan hebben de dames en heren te weinig onderwerpen om de kranten en andere publiciteitsmedia vol te krijgen, - in de volksmond noemen we dat komkommertijd. De journalisten breken zich dan het hoofd welke onderwerpen ze toch kunnen plaatsen.

Een geliefd onderwerp is Defensie. Ze komen dan met ‘nieuws’ dat geen ‘nieuws’ is omdat het onderwerp daarvan allang bekend is.

Zo is er te weinig munitie bij Defensie en daarover maakte de politiek leider van D66, Alexander Pechtold, zich nog al vrolijk door ‘pang, pang’ te roepen op Twitter. Die man is, zo lijkt het, helaas niet helemaal van deze wereld.

Ik geef de KMar dan ook in overweging om de marechaussees die bij de ingang van de Tweede Kamer de dames en heren staan te bewaken, voortaan uit te rusten met klapperpistolen.

Helaas heb ik, op het moment van schrijven, nog niet de beschikking over de Defensiebegroting voor 2016. Wel worden er, zoals gewoonlijk, bedragen genoemd waarover de coalitiepartijen het eens zouden zijn. Er is sprake van een bedrag van 250 miljoen oplopend tot 375 miljoen. Maar, en ook dat zijn we stilaan gewend, dit is volstrekt onvoldoende om de Defensieorganisatie uit de misère te trekken.

Het is in feite, zoals uit diverse enquêtes onder het Nederlandse kiezersvolk blijkt, een minachting van de wil van het volk en tegen de afspraken die regeringsleider/politiek leider van de VVD, Mark Rutte heeft gemaakt om het Defensiebudget weer op peil te brengen.

Oftewel zoals eerder ook al gezegd is: Het blijft ‘minder minder’ na de mega-bezuiniging van 1 miljard in 2012 van Hans Hillen. CDA-minister van Defensie ‘in ruste’ die nu geen gelegenheid voorbij laat gaan om te roepen dat er meer geld naar Defensie moet gaan. Over ‘lippendienst bewijzen’ gesproken!

Ik hoop dat de dames en heren politici bij de behandeling van de Defensiebegroting, meestal in de 1e week van november, eens doen wat ze roepen en er fors geld meer bij eisen. In ‘goed Nederlands’ heet dat: ‘Put your money where your mouth is!’

Ik kan het niet laten het toch nog even te hebben over de boven sectorale loonafspraak. Blijkbaar zijn er mensen die beschikken over een glazen bol en weten wat de prijzen de eerstkomende 30 jaar gaan doen en ook nog eens weten hoeveel loon er in die periode bij zou komen.

Ik heb volstrekt geen idee maar anderen smijten onbekommerd met cijfers en de procenten vliegen je om de oren. Ook hebben we dan de ACOP van de FNV die zelfs een rechtszaak begint tegen haar collega-bonden. Dit omdat die centrale iedereen gek vindt en verklaart, behalve zichzelf.

Tja. Duidelijk is dat er 3 centrales vóór zijn en een tegen. De FNV vind dat niet democratisch, maar zoals gezegd: Zij is alwetend en de rest moet braaf luisteren.

Het is eind juni bij het schrijven van dit voorwoord. Vele dingen over Defensie zijn weer in het nieuws. Het meest positieve is de Veteranendag op 27 juni in den Haag. Een mooie gebeurtenis waarbij de veteranen door 100.000 toeschouwers worden onthaald met applaus waarin doorklinkt het respect, de dankbaarheid en de waardering voor datgene wat ze hebben gedaan.

Ook de rest van Nederland laat dit blijken. Wat hierbij bijzonder opvalt is de reactie van de genodigden en publiek als Dutchbat III langs marcheert. Het applaus is harder en de mensen gaan staan. Hieruit blijkt wel de bijzondere waardering voor deze veteranen die al 20 jaar in de publiciteit en door de politiek keer op keer geconfronteerd worden met de politieke en militaire misvattingen in die tijd.

En dan, op 29 juni is er een documentaire op televisie over de aanloop naar en de val van Srebrenica. Oud-minister van Defensie Joris Voorhoeve speelt hier ook een rol in. In de documentaire komt naar voren dat het ontbreken van luchtsteun cruciaal was. Dat wisten onze veteranen en wij allang. Wat echter nu wordt onthuld is dat er een politiek spel gespeeld is ten nadele van de veteranen maar ook van Nederland, dat altijd geroemd wordt als “trouwe NAVO-bondgenoot”.

Wat blijkt is dat er via inlichtingenbronnen bekend was wat er stond te gebeuren als de Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic niet een halt toegeroepen zou worden. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk hadden echter een andere politieke agenda. Ze hebben toen verzuimd om “trouwe bondgenoot” Nederland ervan op de hoogte te stellen dat ze besloten hadden geen luchtaanvallen uit te voeren op de Bosnisch-Servische troepen die de ‘veilige’ enclave Srebrenica belegerden.

Lees meer: Voorwoord nummer 7-8

Het was me weer wat de afgelopen maand (mei). Wederom moesten we ‘nieuws’ uit de kranten vernemen over ‘Srebrenica’.

Nu was er weer een oud-medewerker van Defensie die jaren lang zijn mond hield en in zijn ‘buiten dienst (b.d.)-tijd eindelijk vertelt hoe het allemaal gelopen is in de bunker onder het ministerie van Defensie. Het lijkt wel op al die generaals die tijdens hun afscheidstoespraak vertellen dat het niet goed gaat met defensie, maar er zelf niets aan deden tijdens hun actieve dienst in de krijgsmacht.

Terug naar ‘Srebrenica’. De toenmalige verantwoordelijken gaven geen toestemming voor luchtsteun met alle gruwelijke gevolgen van dien. Wat is ‘nieuw’ hieraan? Onze militairen weten dit allang. Ze werden bovendien in de loop der tijd in en door de media telkens weer geconfronteerd met allerlei meningen van mensen die er niet bij waren en er geen bal verstand van hebben.

Ik was er ook niet bij! Maar ik denk, ook gezien de vele ‘Srebrenicadossiers’ die wij bij de ACOM hebben behandeld en nog in behandeling hebben, dat het nu hoog tijd is dit drama niet telkens weer op te rakelen. Dit is echt niet bevorderlijk voor de verwerking van deze diep trieste gebeurtenis die het gevolg was van ondoordachte politieke en militaire besluitvorming.

Een ander bericht in de krant, ditmaal in Trouw van 2 juni jl.: de kop “Militairen zijn slecht voorbereid op ethische kwesties”. Ook hier de vraag: ‘wat is hier nieuw aan?’ De ACOM heeft als christelijke organisatie ethiek altijd hoog in het vaandel staan en heeft zelfs een adviseur Ethische Aangelegenheden, in de persoon van prof. dr. Fred van Iersel. In het verleden hebben wij dan ook keer op keer het belang van lessen ethiek in de primaire en secundaire opleiding benadrukt. Door allerlei onbezonnen bezuinigingen zijn de opleidingstijden, te ver, teruggedrongen en de lessen ethiek verdwenen. Ook in de voorbereiding van een uitzending wordt hier, nog steeds, te weinig aandacht aan besteed.

En dan voor wat betreft het arbeidsvoorwaardenoverleg. De ACOM-onderhandelaar is, samen met de collegae van de andere bonden, hard bezig om voor 1 oktober 2015 een oplossing te zoeken voor een oplossing van het ‘AOW-gat’. Maar een broedende kip moet je niet storen, - dus ...

Het wordt zomer, zegt het weerbericht. Voor wie dan wel? Onze collegae in alle missiegebieden hebben zomer, winter, herfst of lente. Dat besef zit te weinig tussen de oren van de regering. De ACOM tamboert dan ook onophoudelijk dat de bijzondere positie van de militair, ook financieel, gewaardeerd moet worden.

Door het bericht dat Defensie er 250 miljoen euro bij krijgt, word ik heel somber. Het genoemde bedrag repareert namelijk niet de vorige bezuinigingen van Hillen en Rutten 1+2! Dus nog steeds ‘minder minder’! En bovendien, die 250 miljoen is voor de hele veiligheidssector dus inclusief Buitenlandse zaken, Binnenlandse Zaken (vooral MIVD), Politie. Wat overblijft, gaat naar Defensie.

Voor hen die op vakantie gaan, heel veel plezier en een welverdiende rust. Maar laten we af en toe toch even denken aan onze uitgezonden collegae die niet in de gelegenheid zijn de zomervakantie met hun gezin/familie door te brengen.

Kom allemaal weer gezond terug!

Zo, de kop is er af. Op 16 april jl. hebben drie van de vier centrales in het Sectoroverleg het eerste deelakkoord arbeidsvoorwaarden ondertekend. Helaas deed de AFMP niet mee. Jammer, omdat ik van mening ben dat we gezamenlijk en dus zo sterk mogelijk de nadere uitwerking van de onderwerpen ter hand moeten nemen. Ik hoop toch dat het verdere overleg in het kader van de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen in een goede sfeer en constructief zal verlopen. Aan de ACOM zal het niet liggen. Zoals al eerder aangegeven vond het Bondsbestuur van de ACOM het niet noodzakelijk om dit eerste deelakkoord ter beoordeling aan de achterban voor te leggen. 

Eerder heb ik er ook al op gewezen dat over de belangrijkste twee punten uit het deelakkoord al afspraken waren gemaakt die nu zullen worden uitgevoerd. De uitbetaling van de vrijgevallen gelden in het pensioendossier en de afspraak dat vóór 1 oktober 2015 de ‘AOW-gat-problematiek’ wordt opgelost. Overigens moeten de onderhandelaars dan wel hard aan de slag om die datum te kunnen halen. 

Lees meer: Voorwoord nummer 5