Contact met uw bond
033-4953020


Zo, de kop is er af. Op 16 april jl. hebben drie van de vier centrales in het Sectoroverleg het eerste deelakkoord arbeidsvoorwaarden ondertekend. Helaas deed de AFMP niet mee. Jammer, omdat ik van mening ben dat we gezamenlijk en dus zo sterk mogelijk de nadere uitwerking van de onderwerpen ter hand moeten nemen. Ik hoop toch dat het verdere overleg in het kader van de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen in een goede sfeer en constructief zal verlopen. Aan de ACOM zal het niet liggen. Zoals al eerder aangegeven vond het Bondsbestuur van de ACOM het niet noodzakelijk om dit eerste deelakkoord ter beoordeling aan de achterban voor te leggen. 

Eerder heb ik er ook al op gewezen dat over de belangrijkste twee punten uit het deelakkoord al afspraken waren gemaakt die nu zullen worden uitgevoerd. De uitbetaling van de vrijgevallen gelden in het pensioendossier en de afspraak dat vóór 1 oktober 2015 de ‘AOW-gat-problematiek’ wordt opgelost. Overigens moeten de onderhandelaars dan wel hard aan de slag om die datum te kunnen halen. 

Lees meer: Voorwoord nummer 5

Bizar en in- en intriest. Dat is de typering die ik zou willen geven aan het neerstorten van de Apache helikopter in Mali. Bizar omdat ik van 3 t/m 5 maart jl. een werkbezoek heb gebracht aan, onder andere, het helidetachement en van dat bezoek net een verslag heb gemaakt. Nog een keer bizar omdat ik naar aanleiding van het werkbezoek aan Mali ben benaderd door een verslaggever van een Belgische krant met de vraag of ik er een idee van had dat de wapens die de Toearegs en de terroristen in Mali gebruiken van Belgische makelij zijn en dat die via buurlanden het land binnengesmokkeld worden.

Na mijn antwoord dat ik me niet zozeer met de hardware bezighoud maar mij meer bekommer om het personeel, hebben we het in het vervolg van het vraaggesprek gehad over het wel en wee van het personeel in het uitzendgebied. Daarbij gaf ik aan dat, gelukkig, aan Nederlandse zijde geen slachtoffers waren te betreuren.

Lees meer: Voorwoord nummer 4

Deze keer heb ik lang gewacht met het maken van mijn voorwoord. Zo lang dat ik eigenlijk al over de deadline zat. Dit omdat er op het randje een onderhandelaarsresultaat over de arbeidsvoorwaarden aan zat te komen en ik dat mee wilde nemen in mijn voorwoord en verderop in het ACOM Journaal.

Eindelijk hebben partijen, na stevige onderhandelingen en noeste arbeid van de onderhandelaar van de ACOM alsook de andere onderhandelaars, een onderhandelaarsresultaat kunnen bereiken. Dit resultaat is op 6 maart jl. naar buiten gebracht. Het dient echter nog wel getoetst te worden door de achterban van de respectievelijke bonden maar ook door de ‘achterban' van de minister.

Die ‘achterban' van de minister is het kabinet dat zich, - zo was in ieder geval bij het schrijven van dit voorwoord de verwachting, in het kabinetsoverleg van 6 maart jl., ook gebogen heeft over het bereikte resultaat tussen de werkgever Defensie en de bonden. De minister van Defensie zal, dat is mijn verwachting, wel goedkeuring krijgen van het kabinet voor dit onderhandelaarsresultaat. Anders is het gesteld met het achterbanberaad van de bonden. Die doen dat uiteraard op hun eigen manier. De andere bonden hebben daar zo hun eigen verantwoordelijk in waar ik, vanzelfsprekend, niet in zal treden. Ik heb alleen getracht ze ertoe te bewegen enige spoed te zetten achter de achterbanraadpleging om zo snel mogelijk tot effectuering over te kunnen gaan.

Lees meer: Voorwoord nummer 3

Verschrikkelijk! Wat de Jordaanse F-16 piloot is overkomen tart echt alle menselijkheid en ons voorstellingsvermogen. Dit mag en kan de wereld niet over haar kant laten gaan. Dit soort walgelijke dingen moet kost wat kost bestreden worden.

Ik begrijp dat het thuisfront van onze Nederlandse vliegers zich ongerust maakt. Alhoewel de kans dat een Nederlandse F-16 wordt neergehaald klein is. Dit omdat onze F-16 zeer geavanceerd is en over zelfbeschermingsmiddelen beschikt.

Maar het zou kunnen gebeuren, door welke oorzaak dan ook. In dat onverhoopte geval is het maar te hopen dat er zeer snel een effectieve reddingsoperatie kan worden uitgevoerd. Defensie heeft, in ieder geval, de taak om het thuisfront bij te staan.

Dan iets van een heel andere orde: het arbeidsvoorwaardenoverleg. Zoals ik al eerder heb aangegeven, komt er, zolang de onderhandelingen duren, niets naar buiten. Dit om mensen niet op het verkeerde been te zetten aangezien uitgangspunten nog kunnen wijzigen. Welnu, het lijkt de rijksbegroting wel.

Zoals gebruikelijk gaan de onderhandelingen gepaard met fiches die door de kant van Defensie worden aangeboden. Deze zijn vertrouwelijk en worden dus alleen maar verspreid onder de mensen die te maken hebben met de onderhandelingen.

Lees meer: Voorwoord nummer 2

Wat een verschrikkelijke dingen gebeuren er toch in de wereld. Heel de wereld is in shock als gevolg van de gebeurtenissen in Frankrijk. Bij de aanslag werden 12 mensen gedood bij het satrische weekblad Charlie Hebdo.

Gerelateerd aan deze aanslag waren er nog eens 5 doden te betreuren. Waarom? Ik kan er niet omheen hier aandacht aan te geven, - er is echter een ‘maar'. Mijn ‘maar' is dat bij de aanslag in Frankrijk heel de wereld roept dat dit niet kan en extremisme bestreden moet worden. Zeventien doden in Frankrijk, ja dat komt dan wel heel erg dichtbij.

Maar vergeten wij dan niet dat er dagelijks veel en veel meer onschuldige slachtoffers vallen als gevolg van allerlei waanideeën. Meestal worden deze gerelateerd aan de Islam en aan het zijn van moslim. Ik zou toch even willen aangeven dat geen enkele godsdienst of geloofsovertuiging het recht geeft andere mensen te vermoorden, verminken of te verkrachten.

Laten we ook even kijken wat er heden ten dage aan de hand is. Een kleine opsomming:
• Boko Haram in Nigeria slacht dagelijks honderden mensen af; gebruikt jonge meisjes als seks-slavinnen of als handelswaar.
• Al-Shabaab in Somalië en Kenia doet daar niet voor onder.
• Het Verzetsleger van de Heer (Lord's Resistance Army/ LRA) heeft zijn schrikbewind in Oeganda, Zuid-Soedan, Congo en in de Centraal Afrikaanse Republiek.
• Dan terug naar Frankrijk waar uit naam van Al-Qaida gemoord werd bij Charlie Hebdo, en door de gijzelnemer in een koosjere supermarkt, - iemand die Islamitische Staat (IS) aanhangt.

Lees meer: Voorwoord nummer 1