Contact met uw bond
033-4962722


December, een feestmaand en voor u ligt het laatste nummer van het ACOM Journaal dit jaar. Ik zit te bedenken of het wenselijk zou zijn om op het afgelopen jaar terug te kijken. Het spreekwoord zegt immers ‘Gedane zaken nemen geen keer’. Maar toch moeten we lering trekken uit het verleden.

Maar hoewel we niet het gehele (bijna) afgelopen jaar in de achteruitkijkspiegel hoeven te bekijken is er wel aanleiding om enige zaken terug te halen.

Bijvoorbeeld het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de tragische gebeurtenissen in Mali. De keiharde conclusies van het onderzoek die geleid hebben tot het aftreden van minister Hennis en het (vrijwillige) voortijdige afscheid van de Commandant der Strijdkrachten generaal Middendorp.

Eerder heb ik al aangegeven dat we daarmee de slachtoffers van dit ongeval, dat voorkomen had kunnen worden, niet terugkrijgen. Dat is extra zuur voor de nabestaanden en de collegae. Ik hoop dat daar lessen uit zijn getrokken. Het ziet er in ieder geval naar uit dat de nieuwe minister van Defensie Bijleveld en staatssecretaris Visser er hard mee aan de slag zijn gegaan.

Er waren twee zaken in het rapport die de boventoon voerden.
1. de opeenstapeling van fouten m.b.t. de munitie
2. en de medische voorziening.

Ik heb altijd in het overleg en in de hoorzittingen van de Vaste Commissie Defensie aangegeven dat de medische voorziening op Nederlands niveau gegarandeerd zou moeten zijn. Daarnaast, en zoals met Defensie afgesproken, het ‘golden hour’ principe. Voor mij was het altijd duidelijk verwoord en beaamd door Defensie dat dit principe betekent dat een gewonde binnen een uur (golden hour) op een operatietafel ligt.


Wie schetst mijn verbazing als ik in een Kamerbrief van 1 december jl. lees dat de minister het parlement gerust stelt over de medische voorziening Mali. Dat er garanties zijn gegeven door de Verenigde Naties. Die ‘garanties’ van de VN heb ik wel vaker horen voorbijkomen maar veel meer nog de narigheid als gevolg van het feit dat die garanties in de praktijk van nul en generlei waarde bleken te zijn.

Blijkbaar is nu een nieuwe interpretatie van het begrip golden hour van kracht. Er wordt in de Kamerbrief aangegeven dat er een ‘10-1-2 norm’ is die overeenkomt met onze, de Nederlandse, normen voor militair medische zorg. Zal me wat! Wij hebben andere afspraken met Defensie gemaakt. 10-1-2 betekent binnen 10 minuten eerste hulp, binnen 1 uur een arts aanwezig en binnen 2 uur chirurgische zorg. Mijn interpretatie is dat het golden hour principe nu plotseling in een armzwaai wordt verlengd tot 2 hour. En dat is voor ons onacceptabel!

Daarnaast waren er ook wel positieve dingen. De afspraak in het regeerakkoord dat er eindelijk meer geld naar Defensie gaat, - maar nog steeds te weinig voor de opgedragen taken! En een arbeidsvoorwaardenakkoord na jarenlang onderhandelen. Ik hoop dat het lukt om deze maand nog tot (na)betaling te komen van de afgesproken verhogingen van het salaris en de eindejaarsuitkering.

Voor wat Defensie betreft kan 2017 dus als een relatief onrustig jaar gekenmerkt worden en ik heb niet de illusie dat 2018 rustiger wordt. Er liggen in de uitwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord nog vele uitdagingen te wachten. Daarnaast zijn er nog achterstanden in te halen.

Ik hoop in ieder geval dat 2018 een veilig jaar wordt en dat wij een veilig gevoel houden mede dank zij de inzet van defensie en politie. Dat vergt wel de nodige investeringen in dit veiligheidsdomein.

Ik wens u en de uwen een Zalig Kerstfeest en een veilig en gelukkig 2018.