Contact met uw bond
033-4962722


Het is 2018 en ik wens eenieder een gezond, gelukkig en een veilig nieuwjaar. We beginnen het nieuwe jaar met hernieuwde moed. Die moed moet echter wel gerealiseerd en gewaardeerd worden.

Moed zal nodig zijn van beide partijen, zowel van de vakbonden maar nog meer van Defensiezijde, om moeilijke en gevoelige dossiers in vertrouwen met elkaar op te lossen. Ook is die moed van de kant van de Defensieleiding nodig om het vertrouwen terug te winnen van, vooral, het personeel en de spelers in het Georganiseerd Overleg.

Dat zal nog niet zo gemakkelijk worden. Enerzijds vanwege het diepgewortelde wantrouwen bij het Defensiepersoneel zoals bleek uit de enquête in opdracht van de Defensiebonden die vorig jaar aangeboden is aan de (toenmalige) minister. Maar anderzijds ook de moeizame onderhandelingen in het overleg over de arbeidsvoorwaarden.

Zoals het spreekwoord zegt “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard”. Ik ben blij dat er een onafhankelijke commissie komt die het proces van de onderhandelingen en de (niet) gemaakte afspraken in beeld zal brengen. En ik hoop dat ze aanbevelingen doet die het proces ten goede komen.

Daarbij denk ik vooral aan de interne processen en mandaten binnen de Defensietop. Als een onderhandelaar namens Defensie keer op keer teruggefloten wordt door zijn achter- dan wel ‘bovenban’, is dat niet bepaald bevorderlijk voor het onderhandelingsproces en het kweken van vertrouwen.

Het is uitermate belangrijk dat we weer hard en voortvarend aan de slag gaan. Maar snelheid mag niet ten koste gaan van zorgvuldigheid. Ook daar hebben de bonden en Defensie een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het is te eenvoudig om te zeggen dat bij reorganisatieplannen die slechts uitbreiding van het aantal functies beogen, geen overleg nodig is, en dat die zonder meer geïmplementeerd mogen worden.

Wij zijn niet de storende factor als er overduidelijk algemene personele aspecten in het geding zijn. De vertraging komt meestal omdat door Defensie onvolledige plannen worden aangeboden of omdat iemand binnen de hoge(re) regionen van de Defensieorganisatie van oordeel is dat snelheid belangrijker is dan (rechtspositionele) zorgvuldigheid.

Andere zaken die spelen: Verderop (in ACOM Journaal) kunt u lezen over het ‘ANW dossier’ en onze ernstige bedenkingen bij een aantal andere onderwerpen. Laat ik toch even opmerken dat de bewindslieden zich niet (door hun ambtelijke top) een rad voor de ogen moeten laten draaien. Dat leidt alleen maar tot onrust in de politiek en zoals ik al eerder heb aangegeven: De wolven in de Tweede Kamer hebben de tanden alweer ontbloot.

Aan de bewindslieden zou ik willen meegeven: ‘Luister goed naar de bonden want die weten wel welke afspraken in het georganiseerd overleg zijn gemaakt’. Een voorbeeld, ik heb daar eerder over geschreven, is het ‘Golden Hour’. Het gaat hier om een harde afspraak! En dan moet men niet proberen in de Kamer dekking te zoeken achter een of andere norm die door de Verenigde Naties zou worden gehanteerd. Nee, als bonden maken wij geen afspraken met de VN!

In het overleg aangegane afspraken zijn afspraken die staan en overeind blijven staan tot het moment waarop beide partijen overeenstemming bereiken voor een andere afspraak.

Ik wens u een moedig nieuwjaar.