Contact met uw bond
033-4962722


GEEN WOORDEN MAAR DADEN. Dat is een bekend gezegde en (voetbal) lied (vooral in Rotterdam). De minister en staatssecretaris van Defensie kennen vast deze uitdrukking wel en doen daar dan ook volop aan mee.

Na de presentatie van de Defensienota wordt deze gelijk omgezet in daden. In de afgelopen periode heb ik alvast 17 materieelprojecten langs zien komen. Verpakt en vervat in ‘A-brieven’ (grote materieelprojecten) aan de Tweede Kamer. Deze brieven gaan over aanschaf van nieuwe wapensystemen, vervanging en midlife updaten van bestaande projecten.

In een van de brieven schrijft de minister dat in de periode 2018-2033 in totaal
€ 43 miljard geïnvesteerd gaat worden. Goed om dit allemaal te vernemen. Onze collegae verdienen het dubbel en dwars om met de beste spullen hun werk te kunnen doen.

Maar nu komt het! Welk personeel moet deze systemen allemaal gaan bedienen? In de personeelsrapportage wordt namelijk aangegeven dat het aantal vacatures steeds groter wordt. Bovendien zie ik ook nog allerlei reorganisaties langskomen met een formatie-uitbreiding. Met andere woorden: Nóg meer vacatures.

Een ander verhaal in De Telegraaf van 7 mei jl. Hierin wordt gewag gemaakt dat de Landmacht “een zieke oude man” is. Dat gaat wat ver maar er schuilt natuurlijk wel een kern van waarheid in als je ziet wat de Landmacht allemaal aan mensen en materieel heeft moeten afstoten om aan de bezuinigingen te kunnen voldoen.

En de baas van de Landmacht, luitenant-generaal Leo Beulen, doet in hetzelfde artikel een uitspraak die er ook toe doet. Hij zegt: “Personeel eerste prioriteit”. Kijk daar hebben we wat aan. Alleen hij moet dit niet tegen een verslaggever zeggen maar tegen zijn baas de minister van Defensie!

In brieven die ik lees en in de Personeelsrapportage wordt die slogan: ‘Personeel eerste prioriteit’ ook telkenmale aangeheven. In het vorige nummer van ACOM Journaal heb ik daar eveneens opmerkingen over gemaakt. De Defensienota gaat ook uit van “investeren in onze mensen” en dat Defensie “een aantrekkelijke en betrouwbare werkgever” wil zijn.

Ook wordt iedere keer aangegeven dat alles goed gaat komen door wervings- en behoud-maatregelen. Maar zoals ook in het genoemde nummer van ons bondsblad wordt vastgesteld is er nog steeds geen onderhandelingsmandaat om alle mooie woorden in daden om te zetten en zo snel mogelijk een mooi arbeidsvoorwaardenresultaat te realiseren.

Dus minister: Zet deze woorden ook om in daden en investeer niet alleen in materieel maar vooral in personeel. Als er 43 miljard geïnvesteerd kan worden in materieel heeft u vast ook wel geld om uw mensen een mooi arbeidsvoorwaardenpakket aan te bieden. Het personeel van Defensie heeft daar het volste recht op.

De maand mei is ook de maand van gedenken en herdenken. Dat er blijkbaar mensen zijn die dat willen verstoren door geschreeuw tijdens de 2 minuten stilte op de Dam, en dat zelfs door middel van een rechtszaak willen afdwingen, kan er bij mij niet in.

Laten wij in alle waardigheid de slachtoffers herdenken die gevochten hebben voor onze vrijheid. Als je zo nodig wilt schreeuwen doe dat dan tijdens een Bevrijdingsfestival, dan horen wij het tenminste niet.

Gelukkig is de plechtigheid op de Dam waardig verlopen en was tijdens de 2 minuten stilte alleen wat gekrijs van meeuwen te horen.