Contact met uw bond
033-4962722


Eindelijk, maar veel te laat, kan er gestart worden met de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen.

Al eerder heb ik geschreven dat bij het sluiten van het onderhandelingsresultaat (in oktober 2017) door de toenmalige minister van Defensie Dijkhoff en bij de ondertekening van het arbeidsvoorwaardenakkoord door de huidige staatssecretaris (in december 2017) is benadrukt dat er doorgepakt moest worden en direct begonnen moest worden met de onderhandelingen voor een nieuw akkoord ingaande 1 oktober 2018.

Daarna bleef het oorverdovend stil van de zijde van Defensie. Wat bleek? Er was geen mandaat om de onderhandelingen te starten. In april 2018 werd in een vergadering van het Sector Overleg Defensie (SOD) door de minister aangegeven dat er mandaat was.

Maar al gauw bleek dat er alleen mandaat was voor een nieuw pensioenstelsel. Terwijl alle bonden eerder strijk en zet hadden bepleit dat er een mandaat moest zijn voor een volledig arbeidsvoorwaardenpakket met daarin als onderdeel een nieuw pensioenstelsel.

Dus wederom geen start van de onderhandelingen, er werd vervolgens door de bonden een ultimatum gesteld dat de minister alle tijd werd gegeven zo snel mogelijk een volledig mandaat te krijgen.

Op 22 mei werd er weer een SOD-vergadering belegd en werd door de minister aangegeven dat er een volledig mandaat was.

Bij doorvragen werd echter al snel duidelijk dat dit nog bekrachtigd moest worden in de ministerraad van 25 mei. Voor ons was dit onvoldoende om te starten met de onderhandelingen en werd het SOD geschorst in afwachting van de accordering. Op 25 mei kregen wij een berichtje dat de ministerraad akkoord was met het mandaat.

Overigens was daarbij de afspraak gemaakt dat de minister en de bonden daarover gezamenlijk een bericht zouden publiceren. In de loop van de dag bleek het ministerie eenzijdig het bericht op intranet gezet te hebben, dit dus tegen de afspraak in. Nou gebeurt het de laatste tijd wel vaker dat van de zijde van Defensie de afspraken niet worden nagekomen. Dit werkt bepaald niet mee om het vertrouwen in de Defensietop weer terug te krijgen.

Op 7 juni was het dan eindelijk zover, het geschorste SOD werd voortgezet en werd formeel door de minister aangegeven dat er een totaal mandaat was voor een volledig arbeidsvoorwaardenpakket. Acht maanden te laat dus.

Om een nieuw akkoord te laten ingaan op 1 oktober 2018 is het noodzakelijk dat er een onderhandelingsresultaat is voor dat het reces begint. Dan kunnen wij direct na het reces een achterbanraadpleging houden. We hebben dus nog minder dan 3 weken om dat voor elkaar te krijgen.

Als de minister en staatssecretaris hun mooie proza in de Defensienota waar willen maken zullen ze dus snel met een bod moeten komen waarin de beloftes uit die nota worden waargemaakt.

En dat is nodig ook, mede gezien de leegloop bij Defensie met als gevolg een veel grotere (werk) belasting voor de medewerkers die uiteindelijk de taken en opdrachten moeten uitvoeren die er niet minder op geworden zijn.