Contact met uw bond
033-4962722


Hectisch, maar normaal voor deze tijd van het jaar. Normaal gesproken is er altijd wel veel hectiek als het regeringsreces zich aandient. Velen willen dan nog even voor het reces dingen geregeld hebben en dat komt niet altijd de kwaliteit ten goede.

De druk om nog iets geregeld te krijgen komt dan vooral van de hogere bazen van Defensie die menen dat ze maar alles kunnen doen zonder de medezeggenschap en de bonden daarbij te betrekken.

Laat ik helder zijn. Wij houden niets op of tegen! Wij gaan op een zorgvuldige manier om met voorstellen waarbij wij de rechtspositie van het Defensiepersoneel nimmer uit het oog verliezen. Maar dit jaar was het wel heel bijzonder.

Eerst uiteraard aandacht voor de Veteranendag op een stralende zonovergoten 30ste juni. Wederom was er veel respect en waardering van het publiek. Vooral de oudere veteranen en de delegatie van Dutchbat III mochten speciale waardering en respect ontvangen.

Daarna op 2 juli, uitreiking van dapperheidsonderscheidingen aan 14 militairen. Zonder iemand tekort te willen doen heb ik toch speciale waardering voor de dapperheidsonderscheiding aan een KMar militair. Vooral omdat hij en zijn collega ongewapend hun leven op het spel zetten om anderen te redden.

Dan verder met de hectiek. Zoals u weet moest er vóór 1 juli een onderhandelingsresultaat liggen met daarin een gewijzigd pensioenstelsel en uiteraard een loonparagraaf. Op 7 juni werd er pas gestart met het overleg. De tijd was dus krap bemeten!

Meerdere malen heb ik aan de minister en de staatssecretaris aangegeven dat de manier waarop én de stappen in de onderhandelingen, niet zouden leiden tot een akkoord.
Ik heb dan ook de staatssecretaris opgeroepen om de regie te nemen en zelf de onderhandelingen te voeren met de bonden. Doordat zij op het allerlaatste moment inderdaad zelf de onderhandelingen ging voeren kon er op vrijdag 13 juli (hoe symbolisch) om 03.30 uur uiteindelijk een principeakkoord worden bereikt. De laatste dag voor het reces dus, maar ik ben er blij mee.

Het principeakkoord moet nog wel verder uitgewerkt worden. En op 20 augustus zal er meer inhoudelijke duidelijkheid komen. In ieder geval dank ik de staatssecretaris dat zij persoonlijk de opening heeft geboden om tot een resultaat te komen. Ook zeer veel waardering voor de onderhandelaars van de bonden.

Het heeft heel veel tijd en heel veel moeite gekost om tot dit resultaat te komen. De onderhandelaar van de ACOM zal na 20 augustus bekend maken wanneer en waar de bijeenkomsten worden georganiseerd om het behaalde resultaat toe te lichten en de leden te raadplegen.

Dan, als laatste, nog even over de Amerikaanse president Trump. Wat een figuur, - die ‘de leider van de vrije Westerse wereld’ moet zijn. Maar voor wat betreft zijn hameren op het nakomen van de NAVO afspraken heeft hij natuurlijk wel gelijk.

Ik wens u en uw geliefden een bijzonder prettige vakantie met tijd voor ontspanning en reflectie. Zoals altijd vraag ik u ook om te denken aan de mensen die om welke reden dan ook niet in de gelegenheid zijn om in de zomermaanden vakantie te vieren. Ik wens u een mooie zomer.