Contact met uw bond
033-4962722


Vreemd om tijdens mijn vakantie toch een voorwoord te schrijven voor ACOM Journaal (AJ), maar er is alle reden toe om er even tijd voor te maken. Ook de publicatie van het septembernummer van AJ is vervroegd en wel om dezelfde reden.

Op 13 juli jl. is een principe-onderhandelingsresultaat bereikt met daarbij de afspraak dat dit resultaat verder uitgewerkt diende te worden waarbij als uiterste datum 20 augustus werd aangehouden. Dit is gelukt! Om u zo snel als mogelijk inzicht te geven in het behaalde onderhandelingsresultaat is de publicatie van de septembereditie van AJ dan ook naar voren gehaald.

Op 20 augustus is de integrale tekst van het resultaat al op onze website geplaatst en in dit nummer van uw bondsblad wordt vooral ingegaan op de inhoud van het resultaat. Ook wordt zoveel mogelijk geduid wat het nu eigenlijk allemaal inhoudt. Het wordt dus een uitgave die naast de normale maandelijkse items vooral gewijd is aan het bereikte resultaat.

Zonder dat ik er inhoudelijk verder op in wil gaan, dat ziet u verderop wel, ben ik wel blij dat er nu eens een onderhandelingsresultaat is nog voordat de termijn van het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord is verstreken. Daarnaast is in de voorgestelde looptijd (van een eventueel akkoord) ook eindelijk de lang gekoesterde wens van een volledige eindejaarsuitkering bereikt.

Uiteindelijk bepalen onze leden wat ze van dit resultaat vinden. Daartoe zullen de onderhandelaars van de ACOM en de centrales ACOP en AC het land intrekken om een toelichting te geven op het resultaat. De CMHF heeft, om haar moverende redenen, besloten niet mee te doen met deze gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomsten.

Daarnaast zal uiteraard elke bond op zijn eigen wijze de achterban raadplegen. Zoals ik al in het vorige nummer van AJ heb opgemerkt ben ik de staatssecretaris dankbaar dat zij zelf (na enig aandringen) de onderhandelingen vlot heeft getrokken met dit resultaat als gevolg. Let in ieder geval op de aankondigingen, onder andere op onze site www.acom.nl en social media, van de bijeenkomsten en achterbanraadpleging en laat uw stem horen.

Verder is het een mooie zomer geweest en de vakantietijd zit er voor de meeste mensen weer op. We gaan er dus weer met frisse geest en uitgerust lichaam vol tegenaan. Helaas heeft het journaille geen reces en moet het zijn kranten gewoon vol blijven schrijven. Dan moet je wel dingen gaan verzinnen of uit de oude doos halen. Dat heet dan, met name ook op de redacties, dat ‘de komkommers weer laag komen overvliegen’. Defensie is meestal een geliefd onderwerp. En omdat het om ‘nieuws’ moet gaan, niet altijd in positieve zin.

Waar je zou verwachten dat er met waardering en respect aandacht gegeven zou worden aan de herdenking op 15 augustus van de Japanse capitulatie in Nederlands-Indië, weet de pers altijd wel weer een zogenaamde deskundige te vinden die een bepaalde (negatieve) mening heeft over de rol van de militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden.

Alsof er van de andere kant geen afschuwelijke dingen hebben plaatsgevonden. Ieder conflict en oorlog is er een teveel maar waar partijen de strijd met elkaar aangaan vallen aan beide zijden slachtoffers.

Ik wens u veel arbeidsvreugde toe na een welverdiende vakantie