Contact met uw bond
033-4962722


 

 

 

 

De Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen, ACOM, streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is.

De ACOM verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan zij worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. 

De ACOM zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.