Contact met uw bond
033-4953020


Websize Kerststuk met kaarsen Merkstenen UbelsNieuw begin
Als ik begin november nog wat onwennig ervoor ga zitten om een Kerstboodschap voor het ACOM-journaal te schrijven, heeft de nieuwe minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten juist haar plaats ingenomen in het nieuwe Kabinet Rutte III. Dat treft, want Kerst heeft alles te maken met een nieuw begin. Licht gaat schijnen in de duisternis, er is hoop voor de toekomst, het Kind is geboren, God heeft een nieuw begin gemaakt.

Voor de christelijk gelovigen onder de lezers van het ACOM-journaal zijn dit bekende woorden (en niet alleen voor hen, vermoed ik). Misschien zijn ze wel té bekend waardoor de diepe betekenis ervan onderbelicht blijft. Het is zaak om de betekenis ervan telkens weer in de actualiteit op te doen lichten, al kent de actualiteit natuurlijk ook sterk een persoonlijke inkleuring en zal uiteindelijk iedereen voor zichzelf kunnen uitmaken wat Kerst als boodschap van nieuw begin en hoop voor hem of haar betekent.

Bij Defensie hebben we te maken met de actualiteit van een nieuwe minister en niet alleen dat, ook is er weer een nieuwe staatssecretaris aangesteld, Barbara Visser. Twee bewindsvrouwen om politiek sturing te geven aan Defensie; ook dat is nieuw en wat mij betreft bijzonder verfrissend.


Bewogen jaarWebsize Kerstviering attributen Merkstenen Ubels
Een nieuw begin bij het Ministerie van Defensie in een voor de krijgsmacht bewogen jaar. Want het aftreden van minister Jeanine Hennis-Plasschaert en het terugtreden van generaal Tom Middendorp naar aanleiding van het fatale mortierongeval in Mali heeft een behoorlijke impact gehad. Daaraan voorafgaand was al een zgn. ‘operationele pauze’ afgekondigd in de uitzendgebieden om extra veiligheidscontroles uit te voeren op het gebied van munitie en medische opvang. Ergens kwam Defensie even helemaal stil te liggen, het was alom crisis en dat niet alleen in de crisisgebieden. Maar - wonderwel – nog geen maand later hing de defensievlag er alweer een stuk fleuriger bij. Een nieuw cao-voorstel, een nieuwe CDS, een nieuwe minister en zelfs weer een staatssecretaris. Bovendien, een substantiële trendbreuk na meer dan een kwart eeuw van forse bezuinigingen: 1,5 miljard erbij. 2017 gaat bij Defensie de boeken in als een bewogen jaar met veel downs en ups – in die volgorde. En ik zie daar lichtpuntjes in die wat mij betreft een fraaie plek verdienen in de kerstboom.

Het kwaad
Prachtig, al die lichtpuntjes. Maar de eigenlijke, radicaal vernieuwende betekenis van Kerst gaat een stuk verder. Ik moet daarbij denken aan het onlangs verschenen essay van de bekende hoogleraar en terrorisme-expert Beatrice de Graaf, getiteld Heilige strijd – Het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad. Hierin beschrijft ze hoe ‘het kwaad’ in de vorm van terroristische aanslagen van alle tijden is, maar de laatste tijd weer dichterbij komt en voor velen het gevoel van veiligheid onder druk zet. Waar De Graaf zich zorgen over maakt is dat als reactie hierop dit kwaad door politici regelmatig wordt gedemoniseerd en onbarmhartig en primitief wordt afgeschilderd als iets dat volstrekt buiten ons ligt, iets waar we niet zelf bij betrokken zijn. En het is vervolgens aan de overheid om dat kwaad te bestrijden, daartoe is haar geweldsmonopolie belegd bij de krijgsmacht en de politie.

Websize Kerst op uitzending Merkstenen UbelsHeilige strijd
Nu is het punt van De Graaf en wat mij betreft ook van de radicaal nieuwe betekenis van Kerst, dat dit verlangen naar veiligheid en het vertrouwen op de overheid niet het hele verhaal is. Zij stelt dat het verlangen naar veiligheid los is komen te staan van de oude, vertrouwde verbanden zoals die in verschillende religies en levensbeschouwingen worden aangeboden. Het heil wordt nu steeds meer van de overheid (met een kleine letter) verwacht. En het kwaad zou volledig buiten ons staan. De Graaf stelt dat we daarmee voorbij gaan aan het kwaad dat in ieder mens aanwezig is. En we gaan voorbij aan het vertrouwen dat God zijn heilige strijd tegen het kwaad al zegenrijk gevoerd heeft en dat eens zijn Heil zal aanbreken op heel de aarde.

Lees meer: Verlangen naar veiligheid

We vieren kerstmis in een spannende tijd. Het Midden-Oosten staat in brand. Noord-Korea en Amerika bedreigen elkaar met ‘fire and fury’. Vrijwel alle landen zijn weer bezig zich te bewapenen. Ieder, naar eigen beleving, om zich te verdedigen tegen anderen. Zo begon de Eerste Wereld oorlog. Websize burning christmas candles Mersktenen Punt

Hoe doorbreken we die spiraal van angst, haat en geweld? De wereldleiders zetten in op diplomatie, machtsvertoon en allianties. Begrijpelijk. Tegelijk weet iedereen dat dat de uiteindelijke oplossing niet is. Wat we nodig hebben is een ‘New World Order’, roepen daarom veel politici. Vooral een wereldregering met voldoende macht om internationale conflicten te beheersen. Het idee is natuurlijk dat je de beperktheid en agressie van individuen, groepen en volken, moet beteugelen met macht en gezag. Wat ze vergeten is dat ook de leiders altijd mensen zijn met precies diezelfde zwakheden. Dat ook zij gemakkelijk vervallen in hebzucht en heerszucht. We zien het overal om ons heen. Met Hitler, Stalin en Mao hebben we al op extreme wijze gezien waartoe concentratie van macht leidt. Op wereldniveau zouden de gevolgen helemaal niet meer te overzien zijn. Grote denkers uit het verleden hebben dat al lang voorzien en gewaarschuwd.

Aldous Huxley met z’n bekende roman ‘Brave New World’. Of ook Robert Benson, een Engelse priester rond 1900 met z’n boek ‘The Lord of the World’. Zowel paus Franciscus als Benedictus hebben er als waarschuwing voor ons naar verwezen. Visionair beschrijft Benson een geseculariseerde wereld, waar een mensheid, geplaagd door angst en chaos, roept om een sterke leider. Dan rijst een oppermachtig dictator op, een soort antichrist. Die brengt inderdaad orde met macht en controle, maar berooft de mens uiteindelijk van als z’n waardigheid en vrijheid. Een New World Order is niet het antwoord op chaos en oorlog, maar vroeger of later een ‘highway’ naar de meest totale dictatuur aller tijden. Zolang we nog in deze gebroken wereld leven moet er tegenover macht altijd andere macht staan.

Websize Kerststal Merkstenen PuntMaar hoe moet het dan wel? Ik heb het al eerder gezegd: de wereld verandert pas als de mens verandert. Diplomatie, allianties en bewapening zijn nodig, maar kunnen alleen de symptomen bestrijden van een gewonde wereld en een innerlijk gewonde mens, maar het is niet de genezing. Die moet plaatsvinden in het hart van de mens. En de Blijde Boodschap van Kerstmis is, dat dat kan.

De mens heeft een geweten en kan veranderen. Hij kan groots en heilig worden, een macht ten goede voor de hele mensheid. Kleine en grote mensen die het kwade overwinnen, allereerst in hun eigen hart, en dan hun omgeving en de wereld veranderen. Zulke mensen heeft onze tijd nodig, niet in de laatste plaats in de politiek. Niets in het wezen van een mens of in z’n voorgeschiedenis hoeft daarbij een belemmering te zijn.

Lees meer: Kerstmis als Licht in de duisternis

Websize Happy Thanksgiving Quotes and SayingsOp 22 november wordt in Amerika Thanksgiving gevierd. Dit feest staat op de kalender voor de vierde donderdag van november: elk jaar vaste prik. Heb je de volgende dag ook vrij? Zie daar een lang weekend en een uitstekende mogelijkheid om een familyparty te organiseren, met gasten. Thanksgiving is bij uitstek een feest van de kleine kring met de deur open.

Tijdens onze Patriotmissie in Turkije op Incirlik Airbase werd ik met zeker tien anderen gastvrij onthaald, thuis bij de Amerikaanse collega Chaplain Brent. We werden getrakteerd op een uitstekend diner.

Traditioneel staat op het Thanksgiving-menu kalkoen, turkey! Ik weet eigenlijk niet zeker meer of dat ook op tafel stond. Ik herken vogelsWebsize Merkstenen Thanksgiving Casserole meestal aan hun verenkleed. Een gerecht wat wel is blijven hangen is de Casserole, een ovenschotel. Het diner in de huiselijke en royale sfeer was een opsteker in het verder vrij eentonige uitzendbestaan. Thank you mr. & mrs. Brent M. for your hospitality!

Militair kookboek
Het zou wel aardig zijn om eens een militair kookboek te maken. Ik bedoel een verzameluitgave van wat collega’s tijdens de vele missies en reizen aan maaltijden hebben meegemaakt. Van thee drinken bij een Shura met Bakhlava tot en met de MRI’s van de Amerikanen. Ik herinner me een barbecue met 12C op Kamp Holland. Gewoon zoals een BBQ gaat, maar met een subtiele Afghaanse twist: er stonden glaasjes met granaatappelpitten tussen de gebruikelijke ingrediënten. ‘Anaar’ is belangrijke eetwaar in Afhanistan. Leuke en simpele optie voor een amuse!

Nu het toch over eten tijdens oefening en uitzending gaat: in grote delen van onze krijgsmacht is het traditionele koken op de schop gegaan. De kok werd vervangen door Chef Martin en zijn steamer maaltijden. Een veelzeggende verandering in de krijgsmacht na 2005. Efficiënter en veiliger misschien, maar niet automatisch beter voor de motivatie.

Lees meer: Thanksgiving Casserole Challenge

Conferentie Apostolat Militaire International in Rome

Aan de conferentie van het Apostolat Militaire International in Rome werd dit jaar deelgenomen door 13 delegaties uit landen en van volken Websize Merkstenen Fridericus Franciscus Xaverius de Mérodedie elkaar op een of andere wijze in de afgelopen eeuw naar het leven hebben gestaan op het slagveld. Deze verschillen verbleken bij wat ons bindt: we zijn eerst christen, katholiek en ook militair.

Wij spraken in een militaire context en stelden vast dat de wereld een gevaarlijke plaats is en altijd geweest is. Christenen moeten in deze wereld het gevaar moedig tegemoet treden met Christus aan onze zijde en gesterkt door de Heilige Geest. Om de vrede te bewerkstelligen, tegen alle verdrukking in en juist wanneer alle hoop vervlogen lijkt. De conferentie werd gehouden in de Circolo Ufficiale “Pio IX” barracks. Aan de voorkant hingen twee marmeren platen waarop beschreven stond wanneer het oorspronkelijke gebouw in gebruik was genomen. Het stamde uit 1864 en de opdracht voor de bouw kwam van Franciscus Xaverius De Merode, een Belgische edelman, priester en in die jaren Minister van Oorlog van de Kerkelijke Staat. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt.

Nederland grootste leverancier zouaven
Tussen 1861 en 1871 was de toenmalige Kerkelijke Staat in een hevige strijd gewikkeld met de legers van koning Victor Emanuel II en generaal Garibaldi van Italië, die het gebied bij het zojuist gevormde Italië wilden inlijven en van Rome de hoofdstad wilden maken. De Paus kreeg steun uit Frankrijk dat een legermacht stuurde. Om dit leger te versterken werden jonge katholieke mannen opgeroepen om dienst te nemen in het leger van de Paus. Aan deze oproep werd wereldwijd gehoor gegeven door mannen uit vooral Nederland, België en Frankrijk, maar ook uit Canada, Engeland, Ierland en zelfs Rusland.

In tien jaar tijds vertrokken 3181 Nederlandse vrijwilligers naar de Italiaanse slagvelden; verreweg het grootste aandeel. Na rekrutering en een korte training vertrokken ze per trein vanuit Oudenbosch via Parijs naar Marseille en vandaar reisden ze per boot naar Rome. In Oudenbosch wordt vandaag aan de dag hun verhaal verteld in het Nederlands Zouavenmuseum. Zouaven, Websize Merkstenen Gebroeders Zwarthoed Zouaven uit Volendamzo werden onze jongens in het vreemdelingenlegioen van de Paus genoemd, naar een Noord-Afrikaanse Berberstam. De 19e eeuw was een zeer gewelddadige eeuw. Ik zal er niet te veel over uitweiden. De conflicten echter leidden niet tot enorme aantallen burgerslachtoffers en vluchtelingenstromen maar tot soevereiniteitsoverdracht en natievorming. De grote conflicten in de 20e eeuw waren vooral oorlogen tussen natiestaten met burgerslachtoffers en ontheemden tot gevolg. Hedendaagse conflicten lijken vooral gericht op het veroorzaken van vluchtelingenstromen teneinde chaos te creëren.

Humanitaire waarden
Ons gehoor luisterde naar verschillende sprekers over onderwerpen die aan het thema relateerden. Dit jaar zochten we naar onze gezamenlijke katholieke en christelijke wortels; naar richtlijnen op basis van onze overtuiging en geloof, voor militairen die werken aan vrede en veiligheid, thuis en op uitzending. We denken ze te vinden in humanitaire waarden waarvan de belangrijkste is de eerbied voor het menselijk leven. De belangrijkste en uiterste taak van het beroep van militair is het zaaien van dood en verwoesting door het toepassen van legitiem proportioneel geweld. De juistheid van vernietiging van infrastructuur en bezetting van territorium, in opdracht van de politiek, vraagt om deze humanitaire waarden. Zonder de juistheid wordt het nemen van een leven moord. Vice-admiraal Matthieu Borsboom b.d., nam tijdens de conferentie de voorzittershamer over van generaal Norbert Sinn b.d.. De zorg voor de ziel van militairen blijft de komende drie jaar aandachtpunt van AMI onder het Nederlandse voorzitterschap.

Lees meer: Zoektocht naar onze gezamenlijke katholieke en christelijke wortels

Deze zomer fietste ik langs de Elbe en kwam uiteindelijk bij Texel in zee terecht. Dit bracht mij tot enkele bespiegelingen aan het water, die ik met u wil delen. Het water brengt je overal en zo zal ik de lezer ook meesleuren naar uiteenlopende highlights langs de route. Een rivier verbindt plaatsen met elkaar.Webversie Merkstenen Zwemmen in de Elbe

Wat hebben bij voorbeeld Dresden en Hamburg met elkaar gemeen? Inderdaad, zij liggen aan de Elbe. En uiteindelijk brengt de rivier je bij zee. Hopelijk ziet u aan het eind van de rit genoeg verband tussen de alinea’s en heb ik u niet in nog grotere verwarring gebracht dan u al was.

Van bron tot zee
Om maar even met het chagrijn te beginnen: tijdens het fietsen langs de Elbe tussen Dresden en Magdeburg hebben we erg weinig schepen gezien. Dat was een tegenvaller en wakkerde het verlangen naar zee en havens aan. Dichtbij Wittenberg zaten mijn vrouw en ik daar net over te zeuren, boven op de dijk, toen er zowaar een vrachtschip voorbijvoer. Expect the unexpected. Het kon dus toch. Het schip was op de terugweg naar zijn vaderland: Tsjechië. Dat is ook waar de Elbe ontspringt, die daar Labe heet. Het schip voer naar de bron. Wij gingen steeds verder van de bron af. Op weg naar zee…
Behalve wat partyschepen en om de zoveel kilometer een veerpont hebben we verder niet veel ‘gevaarten’ gespot.

Webversie Ligfiets Tandem rug aan rugFietsen
Weinig schepen dus, maar des te meer fietsen. Ook leuk. Wat een eindeloze variaties op het thema ‘stalen ros’. Tot en met ligfietstandems, waarop je met de ruggen tegen elkaar aan fietst en de achterste dus blindelings moet vertrouwen op de stuurmanskunst van de voorste. Een oefening in vertrouwen. Rijder 1 richt zich op de toekomst, rijder 2 houdt het oog op wat voorbij is, waar ze vandaan komen. Met die twee blikken, naar voren en naar achteren, heb je een mooie balans voor het heden.

Fietsen in soorten en maten dus. Elk land heeft weer zijn eigen favoriete fietsmerken. Weinig Gazelle en Batavus langs de Elbe, maar des te meer Kalkhoff, KTM en Stevens. En sorry, ik kan het niet laten, dit zijpaadje: wat een oogst deze zomer aan oranje overwinningen op de fiets: de roze truien (!) voor Tom en Anna en twee Tour etappes voor Bauke en Dylan!

Lees meer: Oh let the river in*

Het verhaal achter het gebedssnoer aan de achteruitkijkspiegel

Op de weg en op parkeerplaatsen verwonder ik mij over de kennelijke gewoonte van automobilisten om een gebedssnoer aan de achteruitkijkspiegel te hangen. Begrijp mij niet verkeerd; ik ben er daar zelf een van. Nee, het verwondert mij omdat ik vermoed dat men, net zoals ikzelf, daar een levensbeschouwelijke identiteit mee uitdrukt. Websize Merkstenen rozenkrans hout zonder korpus 200 0

Voor deze column heb ik mij verdiept in de mogelijke verschillende gebedssnoeren die ik langs de weg tegenkom. Ten eerste moeten we weten dat een gebedssnoer een kralenketting is die wordt gebruikt voor het reciteren, herhaaldelijk opzeggen van gebeden.

Ik stel mij zo voor dat een Orthodoxe christen een tsjotki aan zijn spiegeltje heeft hangen. Dit kralen- of knopensnoer helpt om de tel bij te houden bij het voortdurend innerlijk of hardop bidden van het ‘Jezusgebed’: “Heer Jezus Christus Zoon van God, ontferm U over mij”. Het gebed spreek je uit of denk je in een ademtocht.

Een vriend van mij die moslim is, gaf mij als antwoord dat zijn tasbih 33 kralen telt en dat hij daarmee onder andere dagelijks de 99 Schone namen van God gedenkt. Ik zal ze hier niet allemaal vermelden. Bij de Stichting Hindoe Dharma Nederland leerde ik dat de mala, een snoer met 108 kralen en 1 die het einde aangeeft, wordt gebruikt bij de mantra jaapa, een herhaaldelijk opgezegde of innerlijk uitgesproken mantra waarmee gemediteerd wordt. De inhoud van de meditatie is mij tot nog toe onbekend gebleven.

Lees meer: Een mantra kan heel heilzaam zijn