Contact met uw bond
033-4953020


“…wat fijn dat je er bent. Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend?” Met deze woorden opende de pastoor van Lampegat de laatstleden Merkstenen websize Carnavalsmis 2Carnavalsmis. Lampegat heet door het jaar heen Eindhoven. Op een webpagina van Omroep Brabant zien en horen we hoe de pastoor aan het begin van de viering, omringd door de Raad van Elf, de feestvierders zingend welkom heet in zijn kerk.

Polonaise op de klanken van de fanfare, humoristische redevoeringen, maskerades, verkleedpartijen en optochten; daar denken de meeste mensen aan bij Carnaval. In streken die overwegend katholiek zijn, of een katholieke achtergrond hebben, wordt het Carnaval het uitbundigst gevierd. In het Noord-Hollands Noorderkwartier, waar ik vandaan kom, zijn we niet zo van die carnavalsvierders. Behalve tijdens de Kermis, dan wel. We hebben hier nu eenmaal een ander ritme, denk ik. In het zuiden is het traditie, zoals we op de webpagina van Omroep Brabant kunnen zien en horen, om op zondag het Carnaval te beginnen met een Heilige Mis. De Raad van Elf, de Prins of Prinses en zijn of haar wederhelft én de fanfare zitten vooraan op de eerste rij. De overige carnavalsvierders sluiten daarachter aan in hun feestelijke uitdossing.

Plechtige stilte, orgel- en koormuziek, devoot bidden, psalmzingen, lezen uit de Bijbel en een preek vol vermaningen met hel en verdoemenis voor de zondaars en genade voor de vromen; altijd hetzelfde liedje, daar denken de meeste mensen aan bij Kerk, stel ik mij zo voor. Tegenwoordig verklaren meer mensen buiten de kerk te leven dan binnen de kerk. Wat moeten die mensen die buiten de kerk leven wel niet denken wanneer ze naar binnen kijken? Bij gelegenheid van het Carnaval, stromen de kerken op zondag in het zuiden vol. Net als met Kerstmis, in het hele land. Men komt er voor de sfeer, want het is gezellig en het hoort erbij. De kerkklokken klinken vrolijk en mensen worden er van harte welkom geheten, of ze Merkstenen websize Carnaval Lampegatnu voor het eerst daar zijn of al bekend zijn. Het voelt vertrouwd bij de mensen, evengoed.

Dat zie je ook terug in de toenemende populariteit van Allerzielenvieringen. Dan vinden de mensen die een dierbare hebben verloren elkaar in de kerk en op het kerkhof, verenigd in verdriet en herinneringen. Maar ook bij huwelijken, begrafenissen en eerste communievieringen schuiven heel wat familieleden, buren, vrienden en bekenden aan die anders nooit in een kerk komen. Mensen die voor het eerst daar zijn, of er al bekend mee zijn. En wat te denken van de hordes mensen die tijdens een vakantie kerken en kathedralen bezoeken omdat ze een indruk willen krijgen van het Goede, het Ware en het Schone dat in die gewijde ruimtes in kunst en architectuur is uitgedrukt. Zo bezien komen er nog heel wat randkerkelijken, ex-kerkelijken en onkerkelijken bij gelegenheid in kerken. Blijkbaar is er voor hen hier nog genoeg te vinden.

Lees meer: Hallo allemaal...

Een Saab op de A28Websize Mersktenen Oude Saab

Deze week reed ik op de A28 richting Amersfoort, toen een smerige Saab 93 mij inhaalde. Achter het stuur zat een oudere man met een witte baard. Nee, niet in Sinterklaasoutfit. Even later haalde ik hem weer in. Ik reed in cruise control. Dus blijkbaar had Mr. Saab het gas weer even minder ver ingetrapt. Korte tijd later haalde hij me weer in. En zo ging dat een kwartier lang door.

Het bekende gejojo van auto’s die dan weer harder, dan weer zachter rijden. Voor menigeen een ergernis op de weg, dat versnellen en vertragen van medeweggebruikers. Ik zal trouwens niet zeggen, dat ik me er nooit aan schuldig maak.
Vrachtwagenchauffeurs zijn de meest constante rijders vermoed ik. Vanuit de cabines zien die natuurlijk allerlei hilarische manoeuvres van de dinky toys om zich heen. Zij zien ook Jan en alleman met de telefoon bezig vanuit hun mobiele observatiepost. Hún zonde tegen de regels wordt een stuk minder snel waargenomen. Hoewel, soms zie je de grote jongens vervaarlijk slingeren op de weg of wel heel traag inhalen met hun snelheidsbegrenzer. Hang je vijf minuten achter die ene tergend langzaam inhalende vrachtbak.

Websize Merkstenen Erik Krikke en Seven BridgesTerug naar de Saab. Het steeds weer opduikende grijze spook stemde mij tot wat gemijmer over de teloorgang van het degelijke automerk. Langzamerhand zie je echt minder Saabs rondrijden. Jammer, wat mij betreft. Ik snap hem wel, die witte baard, dat hij trouw blijft aan zijn schimmel op vier wielen. Maar hij zou hem wel wat beter mogen poetsen. Hij kan een voorbeeld nemen aan een kameraad van me die oldtimers restaureert. Een tijd lang was hij bezig met zo’n oude rode Saab coupé; totdat die hélemaal top was.

Acht jaar geleden alweer deed Spijkerbaas Victor Muller een verwoede poging Saab van de ondergang te redden.

Het laatste model was echt een strakke bak. Maar het mocht niet baten. Het illustere automerk en tal van banen gingen de mist in. Steeds minder Saabs op de weg en die ongewassen oude baas, die grijze ‘Zwerver Saab’ op de A28 straalde dat verdwijnen uit.

YPR
Dingen komen en gaan. Bij Defensie ook. De YPR deed decennia lang dienst, ook in Afghanistan nog, maar nu is het klaar. Veel zaken verdwijnen sneller van het toneel. De YPR bestrijkt een tijdperk. Goodbye, my friend.

Achteruitkijkspiegel
Ook mensen komen en gaan trouwens. In de carrièrerace halen we elkaar in en vallen weer terug. Enkelingen presteren echt langdurig op het hoogste niveau, zoals tennisser Roger Federer die recent de Australian Open weer won. Maar ook voor hem komt er een leven na de top. Dat is niet altijd gemakkelijk. Sommigen raken de weg kwijt. De sympathieke Wim Kieft schreef een boek over zijn weg. Een paar jaar terug zagen we hem weer op tv, maar hoe is het nu met hem?

Lees meer: Goodbye my friend

In het nieuwe jaar kijk ik in mijn lege GV-agenda. Maagdelijk witte pagina’s staren mij aan, verwachtingsvol. Het komende Websize Merkstenen Church on summit of croagh patrickjaar wordt weer één grote verrassing. Elke week vergezelt een onnavolgbare spreuk mijn handelen. Soms is het een diepe doordenker maar even zo vaak een open deur of klinkklare wartaal.

Wanneer ik de agenda van het afgelopen jaar voor een laatste keer doorblader, valt mijn oog op gebeurtenissen waarvan ik aan het begin van vorig jaar nog onwetend was. Het laat niet onverlet dat een agenda vooral bedoeld is om te plannen, om te ordenen.

Het grootste deel van de agenda zal worden ingevuld met de dagelijkse werkzaamheden; met werk, opleidingen en afspraken. Daartussendoor moffel ik vrije tijd en vakanties. Ik realiseer mij dat het uitgerekend nu de tijd is om juist die vakanties te boeken. In mijn omgeving worden nu de vakantieplannen gesmeed en logies in verre oorden geboekt. Ik lees in mijn oude agenda mijn eigen vakantieplanning van het afgelopen jaar terug. We zijn naar Ierland geweest.

Websize Merkstenen St Patrick Croagh Patrick Credit jemartin03 FlickrIn Ierland staan twee heilige bergen. De bekendste van de twee is Croagh Patrick. Deze meest heilige berg van Ierland is 764 meter in het westen van Ierland in de County Mayo. Hij staat er als een soort diamant, als een piramide met heel gelijkmatige hellingen en was al in heidense tijd een bijzondere cultusplaats. Volgens sommigen kwamen de heidenen bij de berg bij elkaar om de start van het oogstseizoen te vieren. Toen St. Patrick in 441 de berg beklom om daar 40 dagen en nachten te vasten op de top, heette hij nog Mons Egli, of in de lokale taal; Cruachan Aigli. In Ierland wordt de berg ook wel The Reek genoemd.

De laatste zondag van juli wordt Reek Sunday genoemd. Op die dag vindt er op Croagh Patrick een pelgrimstocht plaats waarbij enkele tienduizenden pelgrims de tocht naar boven maken, velen blootsvoets. Daarnaast trekt de berg per jaar ca. 1 miljoen pelgrims die de klim naar boven maken. Op de top van The Reek staat een kapelletje met een spectaculair uitzicht over Clew Bay. Dit is een natuurlijke baai in de Atlantische oceaan waarvan Clare Island de entree vormt. Het verhaal gaat dat er hier voor elke dag van het jaar een eiland is. Gré en ik zijn twee keer naar de top geklommen en hebben er zelfs een Heilige Mis meegemaakt.

Afgelopen jaar stond de andere heilige berg op het programma: Mount Brandon, op het schiereiland Dingle. Een aantal jaren geleden liepen we al eens op een van de hellingen van dit massief; een zacht glooiende met schaapjes en een met witte kruizen gemarkeerde route naar boven.

Inderdaad, het lijkt veel op toeristische informatie. Planning kan niet zonder informatie maar veel blijft altijd onzeker. Dat realiseer ik mij nu, nu de eerste westerstorm van 2018 over de kust raast, terwijl ik dit schijf.

Lees meer: Vakantieplanning

Websize Kerststuk met kaarsen Merkstenen UbelsNieuw begin
Als ik begin november nog wat onwennig ervoor ga zitten om een Kerstboodschap voor het ACOM-journaal te schrijven, heeft de nieuwe minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten juist haar plaats ingenomen in het nieuwe Kabinet Rutte III. Dat treft, want Kerst heeft alles te maken met een nieuw begin. Licht gaat schijnen in de duisternis, er is hoop voor de toekomst, het Kind is geboren, God heeft een nieuw begin gemaakt.

Voor de christelijk gelovigen onder de lezers van het ACOM-journaal zijn dit bekende woorden (en niet alleen voor hen, vermoed ik). Misschien zijn ze wel té bekend waardoor de diepe betekenis ervan onderbelicht blijft. Het is zaak om de betekenis ervan telkens weer in de actualiteit op te doen lichten, al kent de actualiteit natuurlijk ook sterk een persoonlijke inkleuring en zal uiteindelijk iedereen voor zichzelf kunnen uitmaken wat Kerst als boodschap van nieuw begin en hoop voor hem of haar betekent.

Bij Defensie hebben we te maken met de actualiteit van een nieuwe minister en niet alleen dat, ook is er weer een nieuwe staatssecretaris aangesteld, Barbara Visser. Twee bewindsvrouwen om politiek sturing te geven aan Defensie; ook dat is nieuw en wat mij betreft bijzonder verfrissend.


Bewogen jaarWebsize Kerstviering attributen Merkstenen Ubels
Een nieuw begin bij het Ministerie van Defensie in een voor de krijgsmacht bewogen jaar. Want het aftreden van minister Jeanine Hennis-Plasschaert en het terugtreden van generaal Tom Middendorp naar aanleiding van het fatale mortierongeval in Mali heeft een behoorlijke impact gehad. Daaraan voorafgaand was al een zgn. ‘operationele pauze’ afgekondigd in de uitzendgebieden om extra veiligheidscontroles uit te voeren op het gebied van munitie en medische opvang. Ergens kwam Defensie even helemaal stil te liggen, het was alom crisis en dat niet alleen in de crisisgebieden. Maar - wonderwel – nog geen maand later hing de defensievlag er alweer een stuk fleuriger bij. Een nieuw cao-voorstel, een nieuwe CDS, een nieuwe minister en zelfs weer een staatssecretaris. Bovendien, een substantiële trendbreuk na meer dan een kwart eeuw van forse bezuinigingen: 1,5 miljard erbij. 2017 gaat bij Defensie de boeken in als een bewogen jaar met veel downs en ups – in die volgorde. En ik zie daar lichtpuntjes in die wat mij betreft een fraaie plek verdienen in de kerstboom.

Het kwaad
Prachtig, al die lichtpuntjes. Maar de eigenlijke, radicaal vernieuwende betekenis van Kerst gaat een stuk verder. Ik moet daarbij denken aan het onlangs verschenen essay van de bekende hoogleraar en terrorisme-expert Beatrice de Graaf, getiteld Heilige strijd – Het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad. Hierin beschrijft ze hoe ‘het kwaad’ in de vorm van terroristische aanslagen van alle tijden is, maar de laatste tijd weer dichterbij komt en voor velen het gevoel van veiligheid onder druk zet. Waar De Graaf zich zorgen over maakt is dat als reactie hierop dit kwaad door politici regelmatig wordt gedemoniseerd en onbarmhartig en primitief wordt afgeschilderd als iets dat volstrekt buiten ons ligt, iets waar we niet zelf bij betrokken zijn. En het is vervolgens aan de overheid om dat kwaad te bestrijden, daartoe is haar geweldsmonopolie belegd bij de krijgsmacht en de politie.

Websize Kerst op uitzending Merkstenen UbelsHeilige strijd
Nu is het punt van De Graaf en wat mij betreft ook van de radicaal nieuwe betekenis van Kerst, dat dit verlangen naar veiligheid en het vertrouwen op de overheid niet het hele verhaal is. Zij stelt dat het verlangen naar veiligheid los is komen te staan van de oude, vertrouwde verbanden zoals die in verschillende religies en levensbeschouwingen worden aangeboden. Het heil wordt nu steeds meer van de overheid (met een kleine letter) verwacht. En het kwaad zou volledig buiten ons staan. De Graaf stelt dat we daarmee voorbij gaan aan het kwaad dat in ieder mens aanwezig is. En we gaan voorbij aan het vertrouwen dat God zijn heilige strijd tegen het kwaad al zegenrijk gevoerd heeft en dat eens zijn Heil zal aanbreken op heel de aarde.

Lees meer: Verlangen naar veiligheid

We vieren kerstmis in een spannende tijd. Het Midden-Oosten staat in brand. Noord-Korea en Amerika bedreigen elkaar met ‘fire and fury’. Vrijwel alle landen zijn weer bezig zich te bewapenen. Ieder, naar eigen beleving, om zich te verdedigen tegen anderen. Zo begon de Eerste Wereld oorlog. Websize burning christmas candles Mersktenen Punt

Hoe doorbreken we die spiraal van angst, haat en geweld? De wereldleiders zetten in op diplomatie, machtsvertoon en allianties. Begrijpelijk. Tegelijk weet iedereen dat dat de uiteindelijke oplossing niet is. Wat we nodig hebben is een ‘New World Order’, roepen daarom veel politici. Vooral een wereldregering met voldoende macht om internationale conflicten te beheersen. Het idee is natuurlijk dat je de beperktheid en agressie van individuen, groepen en volken, moet beteugelen met macht en gezag. Wat ze vergeten is dat ook de leiders altijd mensen zijn met precies diezelfde zwakheden. Dat ook zij gemakkelijk vervallen in hebzucht en heerszucht. We zien het overal om ons heen. Met Hitler, Stalin en Mao hebben we al op extreme wijze gezien waartoe concentratie van macht leidt. Op wereldniveau zouden de gevolgen helemaal niet meer te overzien zijn. Grote denkers uit het verleden hebben dat al lang voorzien en gewaarschuwd.

Aldous Huxley met z’n bekende roman ‘Brave New World’. Of ook Robert Benson, een Engelse priester rond 1900 met z’n boek ‘The Lord of the World’. Zowel paus Franciscus als Benedictus hebben er als waarschuwing voor ons naar verwezen. Visionair beschrijft Benson een geseculariseerde wereld, waar een mensheid, geplaagd door angst en chaos, roept om een sterke leider. Dan rijst een oppermachtig dictator op, een soort antichrist. Die brengt inderdaad orde met macht en controle, maar berooft de mens uiteindelijk van als z’n waardigheid en vrijheid. Een New World Order is niet het antwoord op chaos en oorlog, maar vroeger of later een ‘highway’ naar de meest totale dictatuur aller tijden. Zolang we nog in deze gebroken wereld leven moet er tegenover macht altijd andere macht staan.

Websize Kerststal Merkstenen PuntMaar hoe moet het dan wel? Ik heb het al eerder gezegd: de wereld verandert pas als de mens verandert. Diplomatie, allianties en bewapening zijn nodig, maar kunnen alleen de symptomen bestrijden van een gewonde wereld en een innerlijk gewonde mens, maar het is niet de genezing. Die moet plaatsvinden in het hart van de mens. En de Blijde Boodschap van Kerstmis is, dat dat kan.

De mens heeft een geweten en kan veranderen. Hij kan groots en heilig worden, een macht ten goede voor de hele mensheid. Kleine en grote mensen die het kwade overwinnen, allereerst in hun eigen hart, en dan hun omgeving en de wereld veranderen. Zulke mensen heeft onze tijd nodig, niet in de laatste plaats in de politiek. Niets in het wezen van een mens of in z’n voorgeschiedenis hoeft daarbij een belemmering te zijn.

Lees meer: Kerstmis als Licht in de duisternis

Websize Happy Thanksgiving Quotes and SayingsOp 22 november wordt in Amerika Thanksgiving gevierd. Dit feest staat op de kalender voor de vierde donderdag van november: elk jaar vaste prik. Heb je de volgende dag ook vrij? Zie daar een lang weekend en een uitstekende mogelijkheid om een familyparty te organiseren, met gasten. Thanksgiving is bij uitstek een feest van de kleine kring met de deur open.

Tijdens onze Patriotmissie in Turkije op Incirlik Airbase werd ik met zeker tien anderen gastvrij onthaald, thuis bij de Amerikaanse collega Chaplain Brent. We werden getrakteerd op een uitstekend diner.

Traditioneel staat op het Thanksgiving-menu kalkoen, turkey! Ik weet eigenlijk niet zeker meer of dat ook op tafel stond. Ik herken vogelsWebsize Merkstenen Thanksgiving Casserole meestal aan hun verenkleed. Een gerecht wat wel is blijven hangen is de Casserole, een ovenschotel. Het diner in de huiselijke en royale sfeer was een opsteker in het verder vrij eentonige uitzendbestaan. Thank you mr. & mrs. Brent M. for your hospitality!

Militair kookboek
Het zou wel aardig zijn om eens een militair kookboek te maken. Ik bedoel een verzameluitgave van wat collega’s tijdens de vele missies en reizen aan maaltijden hebben meegemaakt. Van thee drinken bij een Shura met Bakhlava tot en met de MRI’s van de Amerikanen. Ik herinner me een barbecue met 12C op Kamp Holland. Gewoon zoals een BBQ gaat, maar met een subtiele Afghaanse twist: er stonden glaasjes met granaatappelpitten tussen de gebruikelijke ingrediënten. ‘Anaar’ is belangrijke eetwaar in Afhanistan. Leuke en simpele optie voor een amuse!

Nu het toch over eten tijdens oefening en uitzending gaat: in grote delen van onze krijgsmacht is het traditionele koken op de schop gegaan. De kok werd vervangen door Chef Martin en zijn steamer maaltijden. Een veelzeggende verandering in de krijgsmacht na 2005. Efficiënter en veiliger misschien, maar niet automatisch beter voor de motivatie.

Lees meer: Thanksgiving Casserole Challenge