Contact met uw bond
033-4953020


Heden, 24 november 2017, is er in het Sectoroverleg Defensie het op 12 oktober bereikte onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden omgezet in een akkoord. Hoewel er zeker kritische kanttekeningen zijn hebben alle vier de centrales in het overleg aangegeven dat de desbetreffende achterbannen met overgrote meerderheid achter het resultaat staan.

Dit betekent uiteraard dat er na een zeer lange tijd weer een akkoord ligt voor de medewerkers van defensie en naar wij hopen zal dit bijdragen aan het ombuigen van de negatieve spiraal waar Defensie zich in bevindt. Uiteraard zal er ook moeten worden doorgepakt in de komende tijd. De komende maand komen de salarismutaties van 2017 bij het salaris, maar dan zijn we er nog niet. Er zal tastbaar moeten worden wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. De afspraken moeten worden uitgewerkt en bekend gemaakt, maar bovenal moeten we doorpakken naar 1 oktober 2018.

Het doel is immers om voor die datum met een nieuw resultaat te komen waarin onder andere het nieuwe pensioenstelsel en de aanpassingen in het loongebouw uitgewerkt zijn.

 

Voor het arbeidsvoorwaardenresultaat/akkoord klikt u hier.

Voor de gesproken tekst door uw overlegvertegenwoordiger klik hier.

Op 12 oktober jl. heeft u via een eerdere nieuwsbrief, de website, het ACOM-Journaal of anderszins vast vernomen dat er een onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden voor de sector Defensie bereikt was. Sindsdien is er heel veel gebeurd. De onderhandelaars van de gezamenlijke bonden hebben de (voormalig) medewerkers van Defensie voorgelicht over het onderhandelaarsresultaat. Tijdens deze algemeen toegankelijke voorlichtingssessies, die op diverse locaties in Nederland hebben plaatsgevonden, hebben de daar aanwezige collega’s uiteraard ook de kans gehad om aanvullend vragen te stellen. Uw onderhandelaar heeft dit zelfs in het Caribisch gebied gedaan. Op alle locaties was de animo voor de uitleg van het resultaat groot en de aanwezigheid van de collega’s divers te noemen. Er werd zeer gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Op Curaçao is tevens de aftrap gegeven voor de eerste ledenraadpleging van de ACOM. In al die bijeenkomsten hebben wij ook deze voorlichtingsronden, elke bond op haar eigen wijze, de leden laten aangeven wat de uiteindelijke mening zal zijn over het bereikte resultaat. Ook voor de ACOM is dit moment nu bereikt, u bepaalt immers of voor de ACOM het bereikte resultaat al dan niet “voldoende” is om het om te kunnen zetten naar een arbeidsvoorwaardenakkoord. De ACOM gaat vanaf heden tot en met 22 november a.s. de leden langs en zal daarna het definitieve standpunt bepalen.

 

Standpunt van de ACOM over het onderhandelaarsresultaat

De ACOM legt bij de ledenraadplegingen het bereikte onderhandelaarsresultaat met een positief advies voor aan de leden. Het bondsbestuur van de ACOM is van mening dat dit bereikte resultaat negatieve en positieve elementen bevat, maar het resultaat heeft voor alle groepen leden meer positieve dan negatieve elementen. Voor elk individu blijft dat echter (uiteraard) een individuele afweging omdat de effecten per individu anders uit zullen vallen.

Niet iedereen heeft de kans gehad om een van de eerder genoemde gezamenlijke voorlichtingen bij te wonen en daarom komen er vanaf heden filmpjes beschikbaar op ons eigen Youtubekanaal, daar kunt u een volledige uitleg zien van het onderhandelaarsresultaat door uw onderhandelaar, maar u kunt via de diverse onderwerpen ook kiezen voor kortere fragmenten per onderwerp. Voor het overzicht van de aangeboden filmpjes  KLIKT U HIER.

Deze ledenraadplegingen zullen plaatsvinden op de volgende momenten en locaties:

Datum: Locatie: E-mailadres:
13 november 14.00 uur Generaal Spoorkazerne, Vastenburgzaal Ermelo Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
15 november 10.00 uur

De Witte Raaf,

Den Helder

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
16 november 09.30-12.00 uur

Johan Willem Friso kazerne Zaal 34 De Brammerd,

Assen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
16 november 14.00-16.00 uur Vliegbasis Leeuwarden, MFR-2 ruimte Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
21 november 09.15-12.00 uur

Locatie Holterhoek,

KEK Gebouw Cloostermanzaal

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
22 november – 09.00-11.00 uur Vliegbasis Woensdrecht, Schuttershof MFR 2 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
22 november – 13.00-16.00 uur

Echo’s home Oirschot,

Eindhovensedijk 33,

Oirschot

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Indien u niet in het bezit bent van een Defensiepas voor toegang tot de defensielocatie kunt u uzelf aanmelden via het bij de desbetreffende locatie vermelde e-mailadres. Indien u dit tijdig doet (zo mogelijk minimaal drie werkdagen van tevoren) zal de desbetreffende regio u aanmelden als bezoeker.

Wij verzoeken u dan ook met klem om naar een van de ledenraadplegingen te komen en daar eventuele vragen te stellen aan uw onderhandelaar en/of de andere leden van het dagelijks bestuur. Ook kunt u daar aangeven of het resultaat al dan niet uw goedkeuring kan dragen en op uw instemming mag rekenen. Indien u onverhoopt verhinderd bent kunt u uw mening ook geven via de e-mail, hiervoor is het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. beschikbaar tot 22 november om 17:00 uur.

Na deze sluiting zal het standpunt van de ACOM definitief worden bepaald en samen met het standpunt van het CNV zal dit het standpunt van de CCOOP (onze centrale) vormen. Dit standpunt van onze centrale zal dan op 24 november a.s. aan de minister van Defensie kenbaar worden gemaakt. Dat standpunt zal dan, samen met de standpunten van de zustercentrales, bepalen of het op 24 november al dan niet tot een akkoord komt.

Lid zijn of worden van de ACOM, juist nu!

Sommige mensen zijn verbaasd dat er na het eindbod van de zijde van Defensie nu een heel ander onderhandelaarsresultaat ligt. Zeker nadat vlak na het eindbod ongeveer de gehele defensietop, waaronder de diverse OPCO-commandanten, in uiteenlopende bewoordingen hadden aangegeven dat het toen voorliggende eindbod een prima aanbod was en dat er, indien dat eindbod zou worden afgewezen, echt niets zou komen voor 2017.

Uw bond heeft zich maximaal ingezet om te komen tot het thans voorliggende resultaat. Dat is niet ineens gekomen omdat er een nieuwe minister kwam of omdat er een nieuwe regering gevormd werd of was. Dat is het gevolg geweest van een langdurig proces waar hard gewerkt is door alle partijen en doordat de gezamenlijke bonden in uw belang de druk op de organisatie hebben opgevoerd maar ook zijn blijven zoeken naar (en werken aan) mogelijkheden om te komen tot een onderhandelaarsresultaat.

Het spreekt voor zich dat ook uw bond sterker is met een groter aantal leden en daarom wijzen wij u graag (nogmaals) op onze actie “leden werven leden”. Als u als ACOM-lid een collega aanmeldt om ook lid te worden geniet uw collega uiteraard vanaf dat moment van alle voordelen van het lidmaatschap en zal zijn of haar stem ook meetellen bij het bepalen van het standpunt van de bond. Ook krijgt het nieuwe lid het gebruikelijke welkomstcadeau, maar ook uw inspanningen willen wij dan graag waarderen met een extra cadeau.

Om (als lid) een nieuw lid aan te melden klik hier.

Onderstaand de videopresentaties van het onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden 2017-2018

Klik op de desbetreffende onderdeel. U wordt doorgelinkt naar ons Youtube kanaal.

 

   
Volledige presentatie
        

      

         
Klik hieronder voor ons Youtubekanaal


Websize Ministerie van DefensieDrie centrales voor overheidspersoneel, de ACOP (AFMP, MARVER, FNV Overheid), de AC en de CCOOP doen een indringende oproep aan staatsecretaris Visser om de integriteitsproblemen bij Defensie snel aan te pakken.

De centrales willen het volgende:

  • Ontgroeningen en inwijdingsrituelen dienen te worden afgeschaft
  • Het laten tekenen van geheimhoudingsverklaringen in situaties waarin sprake is van (seksuele) intimidatie moet onmiddellijk worden afgeschaft
  • Kwalitatief onderzoek door een extern bureau naar misstanden binnen de operationele eenheden en het Defensiemunitiebedrijf
  • Het instellen van een extern meldpunt en een externe onafhankelijke commissie

Dit zijn vier zaken die ons inzien én op korte termijn in gang kunnen (en moeten) worden gezet én ingevoerd. Op die manier wordt in ieder geval in de toekomst elke schijn van belangenverstrengeling of “doofpotterij” van de zijde van de werkgever vermeden en een veilige meldomgeving gecreëerd voor slachtoffers en getuigen.

Zorgpunt
Maar daarmee zijn we er niet. Ons grootste zorgpunt is de cultuur binnen defensie, een cultuur waarin vernederingen en misbruik van machtsposities nog steeds gangbaar zijn, waarin mensen zich niet veilig voelen, en waar signalen van het personeel niet serieus worden genomen.

Juist op dat punt - de cultuur- heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid veel kritiek en ook het onderzoeksrapport van het SCP “Grenzen aan de eenheid” loog er niet om. Daarom verzoeken wij staatssecretaris Visser dringend hier de komende vier jaar écht werk van te maken. Juist externe instrumenten zoals wij hierboven schetsen zijn nodig om die cultuur te veranderen.

Hier leest u de volledige brief.

Websize Kabinet Rutte III op bordesNa ruim zeven maanden onderhandelen en formeren stonden ze vanmorgen eindelijk op het bordes met de koning: De leden van het kabinet Rutte III onder wie de nieuwe minister van Defensie, Ank Bijleveld-Schouten.

“Ik heb er gewoon veel zin in”, vertrouwde ze het verzamelde journaille toe, luttele momenten nadat ze door formateur Rutte op 23 oktober jl. was bevraagd over onder meer haar antecedenten.

"Vertrouwen terugwinnen"
“Het is een zware verantwoordelijkheid”, begreep ze, “zeker als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Het belangrijkste is om het vertrouwen in Defensie terug te winnen, zowel bij het personeel maar ook in het land."

Websize Minister Bijleveld tekent overdrachtBestuurskundige Anna Theodora Bernardina (Ank) Bijleveld-Schouten (55), is geen onbekende noch een onbeschreven blad op het Haagse Binnenhof. Ze was gedurende twee perioden (1989-2001; 2010-2011) lid van de Tweede Kamer. In het kabinet Balkenende IV (CDA, PvdA en ChristenUnie) fungeerde ze als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken met in haar portefeuille onder meer (het lastige dossier) Koninkrijksrelaties. Ook in de provinciale en gemeentelijke politiek heeft Bijleveld haar sporen verdiend onder meer als eerste burgemeester van de nieuwgevormde gemeente Hof van Twente en als Commissaris van de Koning(in) in Overijssel.

"Kleine generaal"
Bijleveld, die binnen het CDA op de linkerflank verkeert, wordt geprezen als een geestdriftige, hardwerkende bestuurder met “bindend vermogen, benaderbaar en bereikbaar”. Een “warme innemende persoonlijkheid”. Maar hoe aimabel en meegaand ze ook mag ogen, de nieuwe minister van Defensie is met name ook “dwingend en dominant”. Ze laat er geen misverstand over bestaan wie “de baas” is. De nieuwe minister van Defensie wordt dan ook de “kleine generaal” genoemd vanwege haar lichaamslengte en manier van besturen.

Die houding en karaktereigenschappen van de “kleine generaal” zal ze hard nodig hebben op het ministerie van Defensie, valt in kringen van ‘defensie-op-de-voet-volgers’ op te tekenen. Haar wacht namelijk “de zware opdracht om in een complexe geopolitieke situatie te werken aan herstel van vertrouwen”, schreef dagblad Tubantia (21-10-17). Generaal b.d. Dick Berlijn (de eerste Commandant der Strijdkrachten en daarvoor Chef Defensiestaf), heeft er alle vertrouwen in dat Bijleveld die kar wel kan trekken, ook al omdat ze over het vermogen beschikt zich “dossiers snel eigen te maken” en rap de defensieorganisatie te doorgronden.

En dat Bijleveld geen specifieke defensie-ervaring heeft, hoeft niet in haar nadeel te werken, denkt generaal b.d. Dick Berlijn, oud-Chef Defensiestaf/Commandant der Strijdkrachten. Volgens Berlijn zou het een pré kunnen zijn dat haar vader beroepsmilitair is geweest. “Iemand met die achtergrond kan misschien net iets beter invoelen wat het betekent militair te zijn.”

Maar een kritische politieke waarnemer wijst ook op een eigenschap die de nieuwe politieke (be)leidsvrouw op Defensie parten zou kunnen spelen. Bijleveld zou namelijk niet behendig zijn in “het organiseren van tegenspraak”. Websize Ss Visser arriveert op Plein 4

"Dingen veranderen..."
Misschien komen (constructieve) tegenspraak en tegenkantingen wel uit de hoek van haar staatssecretaris, VVD-belofte Barbara Visser (40). Minister Bijleveld is blij met haar medebestuurder: “We gaan er samen voor staan en ik heb er ook veel vertrouwen in dat we dat goed kunnen doen met zijn tweeën”, liet ze optekenen.

Bedrijfskundige Barbara Visser heeft als motto “Niet op de winkel passen, maar dingen veranderen”. Ze verruilt na vijf jaar de Tweede Kamer voor het staatssecretariaat. “Ambitieus en loyaal, maar zonder veel resultaat”, gaf NRC Handelsblad als sardonische kop mee aan een levensloopartikel over de kersverse staatssecretaris. Visser krijgt op Defensie personeel en materieel onder haar hoede en moet (mede) de problemen die de organisatie plagen gaan oplossen. Ze krijgt dus ruim de gelegenheid om haar werkmotto in praktijk te brengen.

Veiligheid beschermen
De nieuwe staatssecretaris is blij dat waar Hennis “continu voor geknokt heeft”, namelijk meer budget voor Defensie, “er nu ligt en zwart op wit in het Regeerakkoord staat. Samen met de minister maar vooral ook met de organisatie kijken hoe we dat op een goede manier kunnen besteden.”

Ze erkent dat ze geen “militair verleden” heeft. “maar ik heb van dichtbij meegemaakt wat veiligheid betekent, wat oorlog betekent”, verwijst Visser naar haar Kroatische achtergrond. “We realiseren ons dat niet in Nederland. Dagelijks staan er vele militairen klaar om voor ons die veiligheid te beschermen. Ik ben vooral blij dat ik dat ook mag doen met al die mannen en vrouwen van Defensie.”

De gezamenlijke bonden bij Defensie hebben u op onze website www.acom.nl en op de collectieve website www.defensiepersoneelinactie.nl opgeroepen een rekest in te dienen voor een goede cao.

Veel collega’s hebben hierop actie ondernomen en een rekest ingediend. Wij willen alle deelnemers aan deze actie bedanken. 

Maar gelet op het bereikte AVW-onderhandelaarsresultaat is de actie nu OPGESCHORT. Het is op dit moment dan ook niet zinvol om nog een rekest voor een goede cao in te dienen.