Contact met uw bond
033-4953020


Tien bedrijfskantines van Defensie staan onder toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA. Het gaat om acht kantines van de Landmacht, Websize Militairen aan buffetVliegbasis Woensdrecht en het Meeuwennest in Den Helder dat al langer qua hygiëne in een kwade reuk staat.

In de betreffende kantines schijnen muizen en ratten vrij spel te hebben, - een situatie die zich al jaren zou voordoen en waar militairen strijk en zet over klagen. Kortom: het is er vies en goor. Een en ander valt op te maken uit het jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG).

Staatssecretaris van Defensie Visser heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Ze wijt de onhygiënische toestanden aan achterstallig onderhoud als gevolg van jarenlange bezuinigingen.

Kookverbod Amersfoort
Het Meeuwennest, marinekantine in Den Helder, is in maart gesloten vanwege een lekkende riolering. Het kantinepersoneel (Paresto) moest dagelijks stevig aan de bak om het pand te kuizen van uitwerpselen en urine van muizen en ratten, blijkt uit berichtgeving in de krant AD.
In Amersfoort (Bernhardkazerne) is de situatie zo ernstig dat daar geen eten meer mag worden klaargemaakt. Militairen krijgen hun eten vanuit een andere kazerne.

Op 30 juni wordt alweer voor de veertiende keer de Nederlandse Veteranendag georganiseerd. Een evenement voor veteranen, jong, oud en hun thuisfront, aanhang,Veteranendag Ws Vlag met tekst kennissen en vrienden. Kortom een manifestatie voor iedereen.

Kom kijken naar het nationaal defilé, bezoek het Malieveld met informatieve veteranenstands, activitypark voor kinderen, geniet van het spetterende muziekprogramma.

Programma Binnenhof: aanvang 10.20 uur
Zoals ieder jaar vindt in aanwezigheid van de koning, de minister van Defensie en de minister-president de opening van Veteranendag plaats in de Ridderzaal (aanvang 10.20 uur), gevolgd door de medaille-uitreiking op het Binnenhof (aanvang 11.30 uur).

Deze onderdelen zijn te volgen op schermen op het Malieveld, via website Nederlandse Veteranendag en op NPO 1.

Veteranendag Ws Seniore veteranen Veteranendag 2017 Foto Verspers Jan SolNationaal defilé en vliegshow: aanvang 13.15 uur
De koning neemt het defilé af van ruim 4500 veteranen en militairen in de binnenstad van Den Haag. In het defilé ook paarden en verschillende historische en moderne militaire voertuigen.

Om 13.00 uur wordt op het Malieveld het startschot met een zgn. 25-ponder (houwitser) voor het defilé gegeven.

Malieveld: 9.00 – 17.30 uur
Gedurende de hele dag is er een gezellige bijeenkomst op het Malieveld, met muziek, eten en drinken. Dit programma is toegankelijk voor iedereen. Voor kinderen is er van alles te doen in de Kids Corner, er is een vliegsimulator en een klimmuur. En doorlopende optredens van tal van (bekende) artiesten in het Plazatheater Malieveld van 11.00– 17.00 uur.

Het programma op het Malieveld en de Veteranendag worden feestelijk afgesloten met muziek van de Koninklijke Marine o.l.v. majoor Arjan Tien. Zij sluiten de dag hiermee af.

‘Niet voor de medaille maar vooral voor de overwinning op jezelf’

Ws Invictus Games Orlando 2016 Track Field Finals 12Attentie Sydney en ommeland op het Australische continent, het Dutch Invictus Games Team komt eraan! ‘Opzij en maak plaats’ voor “24 helden” die de Nederlandse kleuren gaan uitdragen en verdedigen op de vierde editie van de spelen voor (oud-)militairen met een beperking.

Met een prestatiecurve die zich immer crescendo bewoog en een indrukwekkende medaillespiegel[1] hebben de helden van het Dutch Invictus Games Team, een trotse naam hoog te houden.

Bij de allereerste editie van de spelen in Londen in 2014 gaf team Nederland op respect afdwingende wijze zijn visitekaartje af. In het treffen, individueel en in teamverband met 400 collega’s uit 14 landen, sleepte de Nederlandse sporters 2 gouden, 6 zilveren en 6 bronzen medailles in de wacht.

CDS vol lof
Van 20 tot en met 27 oktober is het “Game On Down Under” valt onder meer te lezen op de site van Invictus Games Foundation. Uit 18 landen melden zich dan 500 (oud-)militaire sporters die in of buiten de dienst fysiek dan wel mentaal gewond zijn geraakt, aan de meet.

Het Dutch Invictus Games Team werd op 9 juni jl. gepresenteerd in het Veteraneninstituut in Doorn. De presentatie, in aanwezigheid van de Commandant der Strijdkrachten (CDS) luitenant-admiraal Rob Bauer, had veel weg van een reünie. Een weerzien van ‘Invictus-veteranen’ bij wie zich nieuwkomers en ‘oudgedienden’ die zich weer met hun collega’s willen meten in de sportarena, hebben gevoegd. Invictus Games Ws CDS spreekt de helden toe in het Vi

De CDS was vol lof voor de deelnemers die “dit mét elkaar (gaan) doen. Niet voor de medaille, maar vooral voor de overwinning op jezelf. Ieder van jullie heeft ervaren dat zijn of haar leven is veranderd. Maar jullie hebben de kracht gevonden om door te gaan. Om jezelf opnieuw uit te vinden. Dat maakt jullie nog grotere helden dan jullie al waren.”

De hoogste actief-dienende vlagofficier in den lande sprak ook lovend over het thuisfront van de Invictus-sporters, familie, vrienden e.a. die een vitale bijdrage leveren aan het herstelproces van de gewonde militair. “Voor iedere militair geldt dat zij alleen kunnen doen wat zij doen, omdat hun thuisfront dat mogelijk maakt. Dat geldt voor een revalidatietraject des te meer.”

Lees meer...

De duikoefening op Curaçao in november 2015 die matroos Mandy Groenewoud (23) het leven kostte was niet ‘volgens het boekje’ voorbereid. Een interne commissieWebsize Duikoefening marine Port Defender 04 17 van onderzoek (CvO) van de Koninklijke Marine constateerde “ernstige tekortkomingen (-) die de kans op het ongeval onnodig hebben vergroot.”

Defensie heeft met onmiddellijke ingang een duikpauze ingelast tot 15 juni. Dat betekent dat alle duikactiviteiten, “behoudens die met hoge operationele noodzaak” stilliggen. Dit om alle duikers binnen Defensie in de gelegenheid te stellen zo snel mogelijk een verplicht veiligheidsprogramma te doorlopen. Een week van “veiligheidsbewustzijn en bezinning” binnen de duikgemeenschap bij Defensie.

De controle in de voorbereidingsfase en tijdens het duiken zelf wordt opgeschroefd. Verder wordt video en audio opnameapparatuur ingezet bij complexe duikoperaties mede ten behoeve van evaluaties.

Cultuurverandering dringend nodig
Maar daarmee is men er nog lang niet. Volgens de CvO is namelijk “een cultuurverandering dringend noodzakelijk”. Aangestuurd door het onderzoeksrapport is een lijst met aanbevelingen opgesteld waarvan een aantal om “onmiddellijke actie (vraagt)”. Er wordt intussen ook gesleuteld aan een plan van aanpak gericht op de totstandkoming van die noodzakelijke cultuurverandering. Dit plan is uiterlijk voor de zomer van dit jaar gereed en wordt ingevoegd in het eerder gepresenteerde omvattende plan van aanpak ‘Een veilige Defensieorganisatie’.

“De conclusies van de CvO zijn helder”, aldus staatssecretaris van Defensie Visser in een brief aan de Tweede Kamer[1]. Defensie heeft niet die veilige werkomstandigheden weten te creëren om matroos Groenewoud voldoende bescherming te bieden. “Defensie draagt daarvoor verantwoordelijkheid en erkent aansprakelijkheid.” Defensie onderschrijft de conclusies van de CvO en neemt haar aanbevelingen over.

Websize Duikers MarineStrafrechtelijk onderzoek
Een van de getroffen maatregelen is het afstappen van beloning op grond van de volgemaakte ‘duiktijd’. De behaalde certificaten gaan zwaarder meetellen waarmee het accent wordt verlegd naar “het bijhouden van kennis en vaardigheden”.

Het strafrechtelijk onderzoek naar het duikongeval wordt naar verluidt binnenkort afgerond.

Lering trekken
Defensie moet lering trekken uit dit dramatische ongeval. Het leed en het verdriet van de nabestaanden van Mandy Groenewoud zijn niet weg te nemen. “Maar we zijn het aan de nabestaanden van Mandy Groenewoud en onze mensen verplicht herhaling in de toekomst te voorkomen. Elk ongeval, elk incident is er één teveel”, aldus de staatssecretaris van Defensie Barbara Visser.

 


[1] Onderzoek duikongeval CZSK november 2015 te Curaçao.

Webszie Kleiner Vergadertafel kopjes koffie en markersDefensie en de bonden zijn op 7 juni jl. gestart met de besprekingen voor een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Het huidige akkoord loopt af op 1 oktober 2018.

Er liggen veel onderwerpen op tafel, zoals:

  • loonontwikkeling,
  • de verbetering en vereenvoudiging van toelagen,
  • en een nieuwe defensie-specifieke pensioenregeling voor militairen.

Defensie en de bonden willen een resultaat bereiken dat eraan bijdraagt dat Defensie een aantrekkelijke werkgever kan zijn, waar mensen graag willen komen werken, en graag willen blijven werken.

Partijen streven ernaar snel tot een onderhandelaarsresultaat te komen, zodat er, na achterbanberaad, vóór 1 oktober een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord kan worden gesloten. Om dit te kunnen bereiken hebben Defensie en de bonden in de overlegagenda prioriteiten moeten stellen, waardoor er extra ruimte voor arbeidsvoorwaardenoverleg is ontstaan.

Reageren mogelijk tot 1 augustus 2018

Websize ANW compensatie ANW omslag BijgesnedenDe termijn om al of niet in te steken op het Anw AanvullingsPensioen Defensie is verlengd tot 1 augustus 2018. Dit is de werkgever Defensie overeengekomen met de bonden.

In mei jl. hebben wij u, onder meer in ACOM Journaal (#05-18, p. 6-7), deze site en social media, uitvoerig geïnformeerd over het stopzetten van de Anw-compensatie vanwege pensioenfonds ABP. Tegelijkertijd kreeg u de mogelijkheid om mee te doen aan het Anw AanvullingsPensioen Defensie.

De bonden en Defensie vinden het in dit verband belangrijk dat u de tijd neemt om het vizier scherp af te stellen op uw persoonlijke situatie en die (met name de financiële positie) van uw partner na uw overleden. Door de verlenging van de reactietermijn krijg u nu voldoende tijd om een weloverwogen keuze te maken.

Aanmelden vóór 1 augustus noodzakelijk
U dient zich wel vóór 1 augustus 2018 in te schrijven om er zeker van te zijn dat de dekking met terugwerkende kracht ingaat per 1 mei. U hoeft dan ook geen medische gegevens te overleggen.

Voor militairen op missie en varende eenheden volgt een aparte regeling waarover ze nog per brief geïnformeerd worden.

Websize Knip met geld op tafelU bepaalt uiteraard zelf, in overleg met uw partner, of een aanvullende verzekering noodzakelijk is met het oog op de financiële situatie waarin uw partner komt te verkeren na uw overlijden.

Op www.loyalis.nl/anwdefensie vindt u:

  1. het aanmeldformulier
  2. de afstandsverklaring
  3. en de veelgestelde vragen over het Anw AanvullingsPensioen Defensie.

    Voor meer uitleg en informatie kunt u altijd mailen met uw bond: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen naar het secretariaat: 033 4953020Hieronder een overzicht van de websites met informatie over het RIVM-onderzoek Chroom-6.

Websize worldwideweb§  Informatiepuntchroom6:
www.informatiepuntchroom6.nl. En dan met name:

o   www.informatiepuntchroom6.nl/onderzoek
o   www.informatiepuntchroom6.nl/regeling

§  RIVM: 
https://bit.ly/2J9xw6z

§  Rijksoverheid.nl: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/chroomverf


o   https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/chroomverf/regeling-uitkering-chroom-6-defensie
o   https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/chroomverf/coulanceregeling-chroom-6

§  Defensie.nl: 
https://www.defensie.nl/onderwerpen/personeelszorg/gezondheidsonderzoeken/carc

Soms zie je nog niet de meest recente versie, doordat je de versie ziet die in je cachegeheugen zit.
Als je achter de url /?123 plakt, dan zie je de versie zoals het nu online staat.