Contact met uw bond
033-4953020


 1. 1.Hoe groot is de totale loonontwikkeling in deze cao-periode?

In totaal bestaat de loonontwikkeling in deze cao-periode (21 maanden) uit 3,9% aan primair loon (dat wat er elke maand op je loonstrook bijkomt) en uit 1,93% verhoging van de eindejaarsuitkering (uitbetaling in november van het jaar). In totaal is de loonontwikkeling dus 5,83%. Daarnaast vindt er in oktober een eenmalige uitkering plaats van 600 euro.

 1. 2.Is de loonontwikkeling bij de sector Rijk niet veel beter dan bij Defensie?

De looptijd van de cao voor de sector Rijk is 30 maanden vanaf 1 januari 2018. Daar zit de loonontwikkeling voor heel 2018 bij. Die looptijd is 9 maanden langer dan de nieuwe cao voor Defensie. Om een goed vergelijk met de sector Rijk te maken moet er daarom niet alleen naar de loonontwikkeling in deze cao gekeken worden maar ook naar de loonontwikkeling die het defensiepersoneel eerder in 2018 al gekregen heeft. Het totaal voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 juli 2020 aan loonontwikkeling komt dan voor het defensiepersoneel uit op 5,4% primair loon en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 2,13%. Dat is in totaal 7,53% en dus zeker niet minder dan de 7% die de sector Rijk er over diezelfde periode bij krijgt. Hieronder staat een tabel met een totaal overzicht.

DEFENSIE RIJK  
Salaris EJU Salaris  
2018    
1 januari 2018 1,5% 0,2%    
1 juli 2018 3,0%  
1 december 2018 1,0% 0,6%    
2019    
1 juli 2019 1,5% 0,6% 2,0%  
2020    
1 januari 2020 2,0%
1 juli 2020 1,4% 0,73%    
TOTAAL 5,4% 2,13% 7,0%  
             

 1. 3.Is er ook nog verschil in de eenmalige uitkeringen die het defensiepersoneel ontvangt ten opzichte van de sector Rijk?

Het defensiepersoneel ontvangt in oktober een eenmalige uitkering van 600 euro. Dat is meer dan de eenmalige uitkering van 450 euro die de sector Rijk erbij krijgt. Daarnaast heeft het defensiepersoneel in januari 2018 al een eenmalige uitkering van 0,5% gekregen.

 1. 4.Is de loonontwikkeling in andere sectoren dan de overheid niet nog veel beter dan bij Defensie?

Nee, dat is niet het geval. De gemiddelde loonstijging in cao’s in Nederland is op dit moment 1,8 % per jaar (informatie afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 2018). Die loonstijging is in een aantal gevallen pas gerealiseerd nadat er flink actie door het personeel en vakbonden gevoerd was om dit ‘af te dwingen’. Bij de overheid is de gemiddelde loonstijging nu 2,3%.

 1. 5.Wordt de eenmalige uitkering van 600 euro zwaarder belast?

Ja, volgens fiscale wetgeving moet Defensie over eenmalige uitkeringen het bijzondere belastingtarief toepassen. Eventueel teveel betaalde belasting wordt overigens door de Belastingdienst verrekend bij de jaarlijkse belastingaangifte. Het is daarom van belang die aangifte jaarlijks te doen.

 1. 6.Krijgt het defensiepersoneel nu eindelijk een 13e maand?

De eindejaarsuitkering groeit in deze cao-periode van 6,4% naar 8,33%. Dat is een volledige eindejaarsuitkering vergelijkbaar met andere overheidssectoren. Daarmee wordt de afspraak uit het cao-akkoord van 2007-2009 eindelijk ingelost.

 1. 7.Had het geld voor die volledige eindejaarsuitkering door die afspraak uit 2007-2009 niet al eerder beschikbaar moeten zijn?

Nee, de afspraak uit 2007 hield alleen in dat een deel van de loonruimte die in de jaren daarna beschikbaar zou komen voor loonontwikkeling gebruikt zou worden om verder te groeien naar een volledige 13e maand.

 1. 8.Waarom is dit dan niet veel eerder gerealiseerd?

Door meerdere financiële crisissen en nullijnen die door kabinetten Rutte zijn opgelegd was het lange tijd niet mogelijk invulling aan deze afspraak te geven. Toen er de afgelopen jaren weer geld voor de loonontwikkeling beschikbaar kwam is besloten dit vooral in het primaire loon te stoppen. Dat zie je namelijk iedere maand op je loonstrook. Daardoor heeft de afronding van de afspraak over de eindejaarsuitkering uit de cao van 2007-2009 langer geduurd. In dit onderhandelaarsresultaat wordt nu afgesproken om deze afspraak eindelijk af te ronden.

 1. 9.Geldt de loonontwikkeling alleen voor actief defensiepersoneel?

Nee, de salarisverhogingen uit deze cao werken ook door in de wachtgeld-, UKW en FLO-uitkeringen van het gewezen defensiepersoneel.

 1. 10.Ik ontvang een BWW-uitkering, krijg ik dan ook deze loonontwikkeling?

Nee, het is niet mogelijk de loonontwikkeling door te laten werken in uitkeringen zoals de BWW-uitkering als je die al ontvangt. Verhoging van bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen kan alleen plaatsvinden als dat gebeurd op basis van de regels die voor deze uitkeringen gelden. Bijvoorbeeld door de indexatie afspraken die in de regelingen staan.

 1. 11.Ik ontving het hele jaar 2017 pensioen. Merk ik iets van de loonsverhogingen in mijn pensioen?

Nee, het pensioen kan alleen verhoogd worden als de pensioenfondsen weer mogen indexeren. Dat kunnen wij aan de overlegtafel bij Defensie niet regelen, hoe graag we dat ook zouden willen. Indexeren zal pas weer mogelijk zijn als de pensioenfondsen voldoen aan de regels die hiervoor door het kabinet zijn gesteld. Of als het kabinet de wijsheid heeft om deze regels te versoepelen.

Jurist belangenbehartiging Individuele Zaken

 Werkzaamheden:

 • het verlenen van individuele rechtshulp op rechtspositioneel gebied inclusief sociale zekerheid en pensioen – een en ander in de ruimste zin van het woord – aan leden door middel van het ter zake verlenen van informatie en advies, zowel mondeling als schriftelijk;
 • het redigeren van bezwaarschriften ten behoeve van leden, met inbegrip van het mondeling toelichten daarvan, tijdens hoorzittingen op Defensielocaties in het kader van de juridische vertegenwoordiging van die leden;
 • het redigeren van beroepschriften ten behoeve van leden met inbegrip van het mondeling toelichten daarvan bij Rechtbank dan wel Centrale Raad van Beroep in het kader van de juridische vertegenwoordiging van die leden;
 • het zo nodig verlenen van eerstelijns advisering met betrekking tot juridische onderwerpen niet betreffende de rechtspositie in vorenbedoelde zin;
 • het doorgeleiden en zo nodig volgen van leden met deze juridische problemen naar externe instanties;
 • het bijhouden van alle relevante ontwikkelingen de rechtspositie van militaire en burgerambtenaren van Defensie betreffende – een en ander in de ruimste zin van het woord – en het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur ter zake.

Wij vragen:
Een voltooide opleiding Nederlands Recht met afstudeerrichtingen arbeidsrecht (bij voorkeur met specialisatie ambtenarenrecht), sociaal zekerheidsrecht en (zo mogelijk) bestuursrecht. Enige jaren relevante ervaring is een pré maar niet noodzakelijk.
Een flexibele, klantvriendelijke, instelling en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen – zowel binnen de ACOM als daarbuiten – zijn vereist.

Wij bieden:
Een jaarcontract (met de intentie dit om te zetten in een vast contract) voor minimaal 24 en maximaal 36 uur (volledige werkweek) per week.

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
In verband met het verkrijgen van toegang tot Defensielocaties zal bij aantreden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten worden overgelegd.

Informatie en sollicitatie:
Informatie over de aan de functie verbonden werkzaamheden kan worden ingewonnen bij de heer Sjaak Arts, senior beleidsmedewerker/jurist ACOM, telefoon 033-4962704, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Uw sollicitatie voorzien van curriculum vitae en motivatie voor het vakbondswerk kunt u richten aan de ACOM, Postbus 290, 3830 AG Leusden, ter attentie van de heer J.A. Kropf, algemeen secretaris.

Als achterbannen bonden instemmen is er een AVW-akkoordWebsize Touwtrekken 1

Defensie en de bonden hebben vandaag de definitieve tekst vastgesteld van het op 13 juli jl. bereikte onderhandelingsresultaat arbeidsvoorwaarden. Het ‘conceptakkoord’ zal nu door de bonden worden voorgelegd aan hun respectievelijke achterbannen. Als die daarmee instemmen krijgt het onderhandelingsresultaat de status van een arbeidsvoorwaardenakkoord met een looptijd van 1 oktober 2018 en met 1 juli 2020.

Het akkoord voorziet in:Websize Percentage of bosons picture material 34454

 • een éénmalige uitkering van 600,- in oktober 2018
 • een loonsverhoging van in totaal 3,9% die over de looptijd van het avw-akkoord wordt uitgesmeerd:

-          1,0% per 1 december 2018,

-          1,5% per 1 juli 2019

-          1,4% per 1 juli 2020.

 • een stijging in fasen van de eindejaarsuitkering naar 8,33%

-          per 1 december 2018 een stijging van 0,6% naar 7%

-          per 1 juli 2019 met 0,6% naar 7,6%

-          en per 1 juli 2020 een stijging met 0,73% naar 8,33%


De loonsverhoging werkt door in de wachtgeld-, UKW en FLO-uitkeringen van het gewezen Defensiepersoneel.

ToelagenWebsize Euromunten biljetten
In het onderhandelingsresultaat annex eventueel akkoord, zijn ook afspraken vastgelegd over onder meer de Toelage onregelmatige dienst voor militairen (TOD).Per 1 januari 2019 stijgt het aansprakenniveau hiervan structureel met 10%. Dit gebeurt nog eens, tijdelijk, met 10% in de jaren 2019 tot met 2021. Tevens wordt per 1 januari 2019 de verschuivingstoelage verhoogd van
26,29 euro naar 50 per verschoven dienst mits de opdracht tot verschuiving van een dienst binnen 72 uur voor aanvang van de verschoven dienst is gegeven.

Vergoeding meerdaagse activiteiten
Per 1 januari 2019 worden de bedragen per etmaal voor varen, oefenen en bijzondere inzet geharmoniseerd. Dit betekent dat de bedragen per etmaal voor varen per 1 januari 2019 gelijk zullen zijn aan de bedragen voor oefenen en bijzondere inzet.

Nieuwe pensioenregeling voor militairen
Per 1 januari 2019 wordt een Defensie-specifieke middelloonregeling voor militairen geïmplementeerd. Deze pensioenregeling zorgt voor een evenwichtige pensioenopbouw voor alle generaties. De nieuwe regeling zorgt ervoor dat de pensioenaanspraken voor veel militairen aanzienlijk verbeteren.

Webszie Training Pharmacy softwareBurgerpersoneel
Het akkoord voorziet onder meer ook in formalisering van de loopbaanbegeleiding voor burgerpersoneel door middel van een Persoonlijk ontwikkelplan. De huidige opleidingsmogelijkheden worden hierin meegenomen. Ook wordt gekeken naar een persoonlijk opleidingsbudget voor burgerpersoneel.
Defensie stelt een ‘welkom-terug-regeling’ in voor burgerpersoneel die een terugkeergarantie behelst voor burgermedewerkers die tijdelijk buiten de defensieorganisatie werkzaam waren.

Ook wordt een pilot opgezet voor de duur van 1 jaar met het oog op het faciliteren van de huisvesting voor burgerpersoneel in geval van vrijwillige mobiliteit. Na ommekomst van het jaar volgt een integrale evaluatie.

De Geest OverwintWS Logo Nationale Herdenking 1945

Onder grote belangstelling zijn vanmiddag (woensdag 15 augustus 2018) bij het Indisch Monument in Den Haag, de slachtoffers herdacht van de Tweede Wereldoorlog in toenmalig Nederlands-Indië. “Een gedenkwaardige en troostrijke herdenking” volgens Erry Stoové, voorzitter van de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945.

De capitulatie van Japan betekende het einde van de oorlog in Zuidoost-Azië en van de Japanse bezetting van Indië.

Een hutkoffer vol herinneringen
Historicus en publicist Geert Mak sprak onder meer over de hutkoffer bij hem op zolder vol memorabilia van het kampverleden van zijn vader, predikant in Medan die later als legerpredikant werd tewerkgesteld aan de beruchte Birma-spoorlijn. Herinneringsniemendalletjes van zijn moeder, broers en zuster die het ‘jappenkamp’ overleefden. Ze spraken later, terug in Nederland, nauwelijks of in het geheel niet over die tijd van ellende en chaos. Maar voor het gezinslid “van naderhand” zat de oorlog steeds weer aan, maar meestal “zwijgend aan tafel”.

Kleine daden van verzet
Karlijn Jansen (leerlinge van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum), vertegenwoordiger van de jongere generatie, vond haar inspiratie in het gedicht van Remco Campert ‘Verzet begint niet met grote woorden’ en bij haar Pakistaanse generatiegenoot Malala Yousafzai[1] die zich niet door kogels van de Taliban liet afschrikken en afhouden van haar strijd om gerechtigheid en gelijkwaardigheid.
Maar inspirerend voor Karlijn Jansen is ook de strijd die de jonge Delftse uitvinder Boyan Slat voert tegen de toenemende vervuiling van de oceanen door enorme Websize Indisch Monumenthoeveelheden plastic. Hoe lang nog? “Jezelf een vraag stellen/daarmee begint verzet/en dan die vraag aan een ander stellen.”

Kranslegging Molukse KNIL-soldaat
Premier Mark Rutte legde samen met staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis namens de Raad van Ministers van het Koninkrijk, de eerste krans bij het Indisch Monument gevolgd door de voorzitters van de Staten-Generaal, Ankie Broekers (Eerste Kamer) en Khadija Arib (Tweede Kamer).
Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer en de commandanten van Marine, Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee legden een krans namens de Nederlandse Strijdkrachten.

Voor de eerste keer in 48-jarige geschiedenis van de ’15 augustus 1945 herdenking’ in Den Haag werd ook door een Molukse KNIL-soldaat, de 95-jarige Stefanus Ririhena, een krans gelegd.

De herdenkingsplechtigheid werd traditiegetrouw afgesloten met een defilé. Premier Rutte en voorzitter Stoové beten daarbij het spits af.

 


[1] (Kinder)rechtenactiviste. In 2014 kreeg zij de Nobelprijs voor de Vrede.

Logo Nationale Herdenking 1945De Geest Overwint

De Geest Overwint is het thema van de Nationale Herdenking op 15 Augustus 2018. De datum waarop we alle slachtoffers van de oorlog van het Koninkrijk der Nederlanden tegen Japan in de Tweede Wereldoorlog herdenken.

‘De Geest Overwint’ is een ode aan de veerkracht van een hele generatie die de verschrikkingen van de lange oorlog in Azië en de daaropvolgende massale ontheemding met zich meedraagt.
Van mentale kracht en de moed om op te staan tegen onvrijheid en geweld, tot het doorzettingsvermogen om de drastische gevolgen te dragen en hoopvol te vertrouwen op een betere toekomst voor volgende generaties.

Het is alweer 30 jaar geleden dat Koningin Beatrix het Indisch Monument, met daarop de inscriptie ‘De Geest Overwint’, in Den Haag onthulde. Op de erezuil voor het monument staat: ‘Het Indisch Monument is teken van het ondergane leed en symbool van de strijd tegen onderdrukking en terreur. Ontelbare militairen, verzetsstrijders en burgers uit alle bevolkingsgroepen in en buiten de gevangenenkampen lieten hun leven.’

Bijna 25.000 slachtoffers liggen begraven op zeven erevelden op Java, Indonesië. Veel monumenten op deze erevelden dragen de tekst ‘De Geest Overwint’ of een vergelijkbare gedenktekst. Als eerbetoon aan de slachtoffers werd in 2005 een urn met aarde van deze erevelden in het Indisch Monument verwerkt.

Lees meer...

Ws2 Logo Stichting Herdenking Brabants GesneuveldenOp woensdag 12 september 2018 vindt voor de 74e maal de provinciale herdenking van Brabantse gesneuvelde militairen en verzetsstrijders plaats in de Willibrorduskerk, Markt 23, Waalre. De herdenking begint om 19.00 uur en wordt georganiseerd door de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden. Het thema dit jaar is ‘Vertel het verhaal’.

Gastsprekers:
1. Ben Broek. Hij vertelt “Het verhaal van mijn opa”
2. en Wim Sanders, veteraan in actieve dienst. Hij vertelt zijn verhaal over “Srebrenica”.

Bij de herdenking worden alle Brabanders herdacht, die hun leven hebben gegeven voor het vaderland, zowel als militair of als verzetsstrijder:
* in de oorlog van 1940 – 1945,
* voor herstel van orde en vrede in het voormalig Nederlands Oost-Indië,
* voor de verdediging van Nederlands Nieuw-Guinea,
* bij militair optreden van de Verenigde Naties in Noord-Korea
* en bij acties in het verband van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en in het kader van recente vredesmissies van de Verenigde Naties of Europese Unie.

Na afloop van de herdenking in de kerk gaan de aanwezigen in stille stoet via de Markt naar het provinciaal gedachtenismonument het 'Oude Willibrorduskerkje'. Dit onder de klanken van de beiaard, die in 1950 speciaal voor deze herdenking is aangeschaft en wordt bespeeld door beiaardier Nan Los.

In het kerkje wordt een krans gelegd en gedefileerd langs het graf van de Brabantse soldaat. Na afloop van de kranslegging is eenieder van harte welkom voor een samenzijn in ontmoetingscentrum “Het Klooster”, Hoogstraat 8 te Waalre. Het bestuur van de Stichting nodigt ook de inwoners van Waalre nadrukkelijk uit voor het bijwonen van de herdenking.

Nadere informatie bij de secretaris van de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden: J.A.J. Claessen, De Mommers 43, 5581 AK Waalre. Telefoon: 040 – 2215421 of 06– 51103544 E- mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Website : www.brabantsgesneuvelden
.nl

Defensie had het personeel via de medezeggenschap meer inspraak moeten geven bij de uitvoering van het verhuisplan voor de marinierskazerne in Doorn. Tot dieWebsize Mariniers vallen aan onder rookdekking conclusie komt het College voor Geschillen Medezeggenschap Defensie in een advies aan de Commandant der Zeestrijdkrachten.

Het College adviseert de commandant bovendien om nog eens met de medezeggenschap om de tafel te gaan zitten “bij voorkeur onder (proces-)begeleiding door een onafhankelijke derde.”

Besluit primaat van de politiek
Volgens het College staat het besluit om de kazerne in zijn geheel te verhuizen van Utrecht naar Zeeland niet ter discussie.
“Het besluit van de Minister van Defensie om de Marinierskazerne in Vlissingen te realiseren staat niet ter discussie. Dit besluit is genomen op politiek niveau in nauw overleg tussen de Minister en de Tweede Kamer en valt dus onder het primaat van de politiek. Hierdoor is geen formele medezeggenschap mogelijk met betrekking tot dit besluit.” Aldus het College.

Meer inspraak
Maar het College laat zich wel kritisch uit over de voorbereiding en uitvoering van de verhuizing (de 'hoe-vraag'). Defensie had in dit opzicht de medezeggenschap meer en intensiever bij de besluitvorming moeten betrekken. Vooral over het woon-, werk- en leefklimaat was meer inspraak op zijn plaats geweest.

Defensie is niet gebonden aan de adviezen van het College voor Geschillen Medezeggenschap Defensie. Maar het departement laat weten de bevindingen van het College serieus te gaan bestuderen. Men erkent, meldt persbureau ANP, “dat de medezeggenschap niet genoeg betrokken was en gaat nu kijken hoe dat verbeterd kan worden. We gaan daarvoor in gesprek met betrokkenen".

1.
Verslag Verhuizing MARKAZ
2. Aanbiedingsbrief Advies CGMD aan HDE.