Contact met uw bond
033-4953020


‘Geen sprake van leeftijdsdiscriminatie’

De compensatie voor het AOW-gat van voormalig militairen en burgermedewerkers van Defensie is toereikend, blijkt uit een oordeel van de Centrale Raad van Beroep. Websize Ministerie van Defensie

De Raad oordeelt ook dat er met de financiële voorzieningen die minister van Defensie Hennis-Plasschaert heeft getroffen, geen sprake is van leeftijdsdiscriminatie.

Onvrede over compensatie
Met de tegemoetkoming van Defensie wordt het AOW-gat slechts gedeeltelijk gecompenseerd. Veel oud-militairen zijn daar niet tevreden mee.

Ook de verhoging van de compensatie waarmee de minister vorig jaar op de proppen kwam, vond geen genade in hun ogen. Het ongenoegen hierover liep zo zeer op dat sommige militairen hun onderscheidingen retourneerden.

Maar volgens Defensie behelst de getroffen financiële regeling een fatsoenlijke compensatie. Hennis sprak van een compensatie die “significant hoger” dan voorheen.