Contact met uw bond
033-4953020


‘Herderlijk schrijven’ schept orde in spraakverwarring rond conditieproef

Al jaren heerst in de krijgsmacht hardnekkig de opvatting dat het niet halen of niet afleggen van de Defensie Conditie Proef (DCP), rechtspositionele consequenties zou hebben. Die gevolgen zouden bijvoorbeeld betrekking hebben op het niet aangewezen worden voor opleidingen en uitsluiting van deelname aan het functietoewijzingsproces. Websize Opdrukken Militairen

Teneinde deze ‘richtingenstrijd’ voor eens en voor altijd te beslechten heeft de Hoofddirecteur Personeel op verzoek van de vakorganisaties voor Defensiepersoneel dan ook recentelijk een nota doen uitgaan aan (onder anderen):

  • de commandanten van de krijgsmachtonderdelen,
  • de directeur DMO,
  • commandant CDC,
  • de directeuren Personeel en Bedrijfsvoering van de krijgsmachtonderdelen,
  • de hoofden van de Uitvoeringsbedrijven,
  • de directeuren van de Dienstencentra,
  • en commandant DPOD.

Expliciete afspraak minister en bonden
Strekking van dit ‘herderlijk schrijven’ is dat dergelijke rechtspositionele consequenties niet zijn toegestaan. Al bij de invoering van de DCP is door de minister van Defensie in het overleg met de vakorganisaties van Defensiepersoneel expliciet afgesproken dat aan het niet behalen van de DCP géén rechtspositionele gevolgen zijn verbonden. Deze afspraak is inmiddels meermalen door de minister van Defensie herbevestigd.


Indien een militair de DCP niet of niet met voldoende resultaat aflegt en hij heeft daar geen geldige reden voor (zoals bijvoorbeeld een medische inzetbaarheidsbeperking), kan hem opgedragen worden de DCP alsnog of opnieuw af te leggen. In dat kader kan hem indien nodig als onderdeel van de verplichte sportbeoefening een trainingsprogramma worden opgedragen.

Krijgstuchtelijke consequenties wel mogelijk
Het zonder geldige reden niet voldoen aan een dergelijke opdracht kan wel krijgstuchtelijke consequenties met zich meebrengen. De commandant (de tot straffen bevoegde meerdere) kan op basis van het militair tuchtrecht de militair die zich onttrekt aan de verplichting tot het jaarlijks afleggen van de DCP, straffen voor overtreding van een dienstvoorschrift. Daarnaast kan het door een militair niet of niet met voldoende resultaat deelnemen aan de DCP aan de orde worden gesteld bij een beoordelings- of functioneringsgesprek. Er bestaat geen enkele ruimte om hier op het niveau van een operationeel commando een andere invulling aan te geven. Voor een rechtspositionele interpretatie is er dus geen plaats.

De Hoofddirecteur Personeel verzoekt in zijn nota tot slot om alle communicatieve uitingen die zouden verwijzen naar rechtspositionele consequenties van het niet of niet met voldoende resultaat deelnemen aan de DCP formeel in te trekken. Indien u zelf ten onrechte met dergelijke rechtspositionele consequenties te maken heeft gekregen na een niet gehaalde DCP kunt u, bij voorkeur via een e-mail gericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., contact met ons opnemen.