Contact met uw bond
033-4953020


Websize Mil Lumbl delen noodhulp uit op SXMDat orkaan Irma en haar destructieve broertjes en zusjes recentelijk onze bovenwindse eilanden, met name Sint Maarten, hebben geterroriseerd zal vrijwel niemand zijn ontgaan. Dat zelfde geldt voor de luid bejubelde noodhulp die door Defensie inmiddels op de eilanden wordt geboden om de ergste nood te lenigen en de plunderaars de wind uit de zeilen te nemen.

Andermaal een sterk voorbeeld van de cruciale rol die Defensie kan spelen op humanitair gebied. De beelden van militairen die de orde herstellen in de straten van Philipsburg staan bij iedereen op het netvlies. De gemiddelde televisiekijker ervaart het bijna als een vanzelfsprekendheid….

Dat tegenover al die plichtsgetrouwe inzet van Defensiemedewerkers de juiste vergoedingen behoren te staan blijft voor de gemiddelde kijker natuurlijk verborgen. Voor de ACOM niet. Al vrij snel na het begin van de humanitaire operatie werden wij ermee geconfronteerd, dat het vergoedingenregime voor de betreffende militairen zich, naar onze mening, tot heden baseert op onjuiste rechtspositionele bepalingen waardoor Defensie aanzienlijk goedkoper uit is dan de bedoeling is. De kruideniers weer in de bocht dus. Waar hebben we dat meer gehoord…?

Kruideniers in de bocht hanteren onjuiste regelgeving
De feiten. De desbetreffende militairen ontvingen voor hun inzet tot heden een vergoeding voor meerdaagse activiteiten als bedoeld in de Regeling VROB. Een en ander vanuit de gedachte, dat hier sprake zou zijn van een ‘bijzondere inzet’ in het kader van militaire steunverlening in het openbaar belang die naast oefenen tot de ‘meerdaagse activiteiten’ gerekend wordt. Websize Mariniers houden toezicht op SXM

Alleen al qua regelgeving is deze constructie echter niet mogelijk aangezien de Regeling militaire steunverlening in het openbaar belang, waar een en ander zich zoals gezegd op baseert, uitsluitend van toepassing is op steunverlening in Nederland en niet op steunverlening op (onder andere) Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Voor toepassing van de Regeling VROB is hier dus geen plaats.

Uitsluitend VVHO-vergoedingen zijn passend
De ACOM heeft derhalve inmiddels in het Georganiseerd Overleg voorgesteld de vergoedingen voor de militairen die op de Bovenwindse eilanden worden ingezet zo spoedig mogelijk met terugwerkende kracht te baseren op de Regeling voorzieningen en humanitaire operaties (VVHO). Uitsluitend vergoedingen gebaseerd op die regeling kunnen qua niveau als passend worden beschouwd. Wij hebben dit standpunt neergelegd in een brief aan het overleg.