Contact met uw bond
033-4953020


Websize HennisMinister van Defensie Jeanine Hennis treedt af. Ook de Commandant der Strijdkrachten generaal Middendorp legt per direct zijn functie neer. "Het stopt hier!", aldus Hennis.

Spijkerhard rapport OVV
De minister maakte haar aftreden bekend in het Kamerdebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) over het mortierongeluk in Mali waarbij twee collega’s om het leven kwamen. Een derde collega raakte daarbij ernstig gewond

Het OVV-rapport is spijkerhard over de (leiding van de) Defensieorganisatie die ernstig is tekort geschoten inde zorg voor de veiligheid van de militairen in het uitzendgebied.

'Ik ben ook maar een mens'
De minister erkende in het debat dat zij in eerste instantie in de publiciteit niet goed heeft gereageerd op de kritische bevindingen in het rapport. “Achteraf, een paar uur later, weet je allemaal wat je had willen zeggen. En op dat moment lukte het mij niet. Ook ik ben maar een mens”, aldus Hennis.

De minister eindigde het debat met de volgende woorden:

“Voorzitter, dan nog heel graag uw aandacht voor het volgende:

Dagelijks werken er duizenden militairen aan vrijheid, stabiliteit en veiligheid. Dichtbij en ver weg. Vaak werken zij onder moeilijke omstandigheden, opereren zij in risicovolle situaties, met vele wapens en vele soorten munitie.

En dan moet alles erop gericht zijn om de veiligheid en gezondheid van onze militairen zo goed mogelijk te waarborgen. Moeten risico’s onomwonden worden onderkend en afgewogen. Terecht stelt de OvV dat de veiligheidscultuur en het veiligheidsbewustzijn belangrijke pijlers vormen voor de Defensieorganisatie.

Voorzitter, ik stel vast dat op - verschillende momenten - de veiligheidsrisico’s onvoldoende zijn onderkend dan wel afgewogen. Ik stel vast dat - op verschillende momenten – menselijk handelen en niet-handelen tezamen de context hebben gevormd voor de tragische gebeurtenissen waarbij 2 van onze militairen zijn omgekomen en een 3e militair zwaargewond is geraakt. Dit is onverteerbaar. Hiervoor ben ik politiek verantwoordelijk. Die verantwoordelijkheid neem ik. En ik neem ‘m ten volle.

Voorzitter, de afgelopen jaren heb ik steeds naar eer en geweten gehandeld. Heb ik met hart, ziel en zaligheid gediend op Defensie. Maar voor mij stopt het hier. Vandaag. Ik stop als minister van Defensie. Ik zal Zijne Majesteit de Koning dan ook verzoeken om mij met onmiddellijke ingang ontslag te verlenen.

Voorzitter, ook de Commandant der Strijdkrachten heeft besloten zijn functie per direct neer te leggen. De commando-overdracht, waartoe reeds eerder was besloten, zal dan ook niet plaats vinden. Dit is zijn beslissing, en zijn beslissing alleen. Ik respecteer dat. Generaal Middendorp zal zijn besluit vanavond nader toelichten op het departement.

Voorzitter, ook vanuit hier wil ik generaal Middendorp danken, danken voor zijn niet-aflatende inzet. Het wederzijds vertrouwen was én is groot. Het was een voorrecht om met hem te mogen samenwerken.

En zo ook met alle medewerkers van Defensie, militairen en burgers. Stuk voor stuk unieke en bijzondere mensen, aan wie ik veel dank verschuldigd ben.

Voorzitter, rest mij ook u en de leden van uw Kamer te danken voor de samenwerking van de afgelopen jaren.”