Contact met uw bond
033-4962722


De gezamenlijke bonden bij Defensie hebben u op onze website www.acom.nl en op de collectieve website www.defensiepersoneelinactie.nl opgeroepen een rekest in te dienen voor een goede cao.

Veel collega’s hebben hierop actie ondernomen en een rekest ingediend. Wij willen alle deelnemers aan deze actie bedanken. 

Maar gelet op het bereikte AVW-onderhandelaarsresultaat is de actie nu OPGESCHORT. Het is op dit moment dan ook niet zinvol om nog een rekest voor een goede cao in te dienen.