Contact met uw bond
033-4962722


Websize Kabinet Rutte III op bordesNa ruim zeven maanden onderhandelen en formeren stonden ze vanmorgen eindelijk op het bordes met de koning: De leden van het kabinet Rutte III onder wie de nieuwe minister van Defensie, Ank Bijleveld-Schouten.

“Ik heb er gewoon veel zin in”, vertrouwde ze het verzamelde journaille toe, luttele momenten nadat ze door formateur Rutte op 23 oktober jl. was bevraagd over onder meer haar antecedenten.

"Vertrouwen terugwinnen"
“Het is een zware verantwoordelijkheid”, begreep ze, “zeker als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Het belangrijkste is om het vertrouwen in Defensie terug te winnen, zowel bij het personeel maar ook in het land."

Websize Minister Bijleveld tekent overdrachtBestuurskundige Anna Theodora Bernardina (Ank) Bijleveld-Schouten (55), is geen onbekende noch een onbeschreven blad op het Haagse Binnenhof. Ze was gedurende twee perioden (1989-2001; 2010-2011) lid van de Tweede Kamer. In het kabinet Balkenende IV (CDA, PvdA en ChristenUnie) fungeerde ze als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken met in haar portefeuille onder meer (het lastige dossier) Koninkrijksrelaties. Ook in de provinciale en gemeentelijke politiek heeft Bijleveld haar sporen verdiend onder meer als eerste burgemeester van de nieuwgevormde gemeente Hof van Twente en als Commissaris van de Koning(in) in Overijssel.

"Kleine generaal"
Bijleveld, die binnen het CDA op de linkerflank verkeert, wordt geprezen als een geestdriftige, hardwerkende bestuurder met “bindend vermogen, benaderbaar en bereikbaar”. Een “warme innemende persoonlijkheid”. Maar hoe aimabel en meegaand ze ook mag ogen, de nieuwe minister van Defensie is met name ook “dwingend en dominant”. Ze laat er geen misverstand over bestaan wie “de baas” is. De nieuwe minister van Defensie wordt dan ook de “kleine generaal” genoemd vanwege haar lichaamslengte en manier van besturen.

Die houding en karaktereigenschappen van de “kleine generaal” zal ze hard nodig hebben op het ministerie van Defensie, valt in kringen van ‘defensie-op-de-voet-volgers’ op te tekenen. Haar wacht namelijk “de zware opdracht om in een complexe geopolitieke situatie te werken aan herstel van vertrouwen”, schreef dagblad Tubantia (21-10-17). Generaal b.d. Dick Berlijn (de eerste Commandant der Strijdkrachten en daarvoor Chef Defensiestaf), heeft er alle vertrouwen in dat Bijleveld die kar wel kan trekken, ook al omdat ze over het vermogen beschikt zich “dossiers snel eigen te maken” en rap de defensieorganisatie te doorgronden.

En dat Bijleveld geen specifieke defensie-ervaring heeft, hoeft niet in haar nadeel te werken, denkt generaal b.d. Dick Berlijn, oud-Chef Defensiestaf/Commandant der Strijdkrachten. Volgens Berlijn zou het een pré kunnen zijn dat haar vader beroepsmilitair is geweest. “Iemand met die achtergrond kan misschien net iets beter invoelen wat het betekent militair te zijn.”

Maar een kritische politieke waarnemer wijst ook op een eigenschap die de nieuwe politieke (be)leidsvrouw op Defensie parten zou kunnen spelen. Bijleveld zou namelijk niet behendig zijn in “het organiseren van tegenspraak”. Websize Ss Visser arriveert op Plein 4

"Dingen veranderen..."
Misschien komen (constructieve) tegenspraak en tegenkantingen wel uit de hoek van haar staatssecretaris, VVD-belofte Barbara Visser (40). Minister Bijleveld is blij met haar medebestuurder: “We gaan er samen voor staan en ik heb er ook veel vertrouwen in dat we dat goed kunnen doen met zijn tweeën”, liet ze optekenen.

Bedrijfskundige Barbara Visser heeft als motto “Niet op de winkel passen, maar dingen veranderen”. Ze verruilt na vijf jaar de Tweede Kamer voor het staatssecretariaat. “Ambitieus en loyaal, maar zonder veel resultaat”, gaf NRC Handelsblad als sardonische kop mee aan een levensloopartikel over de kersverse staatssecretaris. Visser krijgt op Defensie personeel en materieel onder haar hoede en moet (mede) de problemen die de organisatie plagen gaan oplossen. Ze krijgt dus ruim de gelegenheid om haar werkmotto in praktijk te brengen.

Veiligheid beschermen
De nieuwe staatssecretaris is blij dat waar Hennis “continu voor geknokt heeft”, namelijk meer budget voor Defensie, “er nu ligt en zwart op wit in het Regeerakkoord staat. Samen met de minister maar vooral ook met de organisatie kijken hoe we dat op een goede manier kunnen besteden.”

Ze erkent dat ze geen “militair verleden” heeft. “maar ik heb van dichtbij meegemaakt wat veiligheid betekent, wat oorlog betekent”, verwijst Visser naar haar Kroatische achtergrond. “We realiseren ons dat niet in Nederland. Dagelijks staan er vele militairen klaar om voor ons die veiligheid te beschermen. Ik ben vooral blij dat ik dat ook mag doen met al die mannen en vrouwen van Defensie.”