Contact met uw bond
033-4962722


Met als thema ‘Vrede op aarde’ ontmoeten militairen uit tientallen landen elkaar in een ambiance van bezinning en gebed, afgewisseld met lichtere momenten van gezelligheid en kameraadschap.

Websize Militairen bij Militaire Lourdes BedevaartDe Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging bij het Ministerie van Defensie, in samenwerking met de Stichting Militaire Lourdes Bedevaart, nodigt militairen uit deel te nemen aan de Militaire bedevaart naar Lourdes 2018, die plaatsvindt van 18 tot 20 mei 2018.

‘Groots’ en ‘intiem’
Internationale grootse vieringen worden afgewisseld met intiemere bijeenkomsten op nationaal niveau. Verder is er ruimte voor onderling contact, o.m. tijdens een gezamenlijke receptie met lunch, een excursie en een internationaal sportevenement.

Alle (post)actieve militairen en burgerambtenaren van Defensie tot en met 75 jaar zijn welkom om deel te nemen. Zij mogen ieder één introducé(e) of begeleid(st)er meenemen. Bent u ouder dan 75 jaar, dan bekijkt een arts met u de mogelijkheden.

Met de bus
Uitgangspunt is dat iedere deelnemer in staat moet zijn om met een bus te reizen. We zetten zowel dag- als nachtbussen in, e.e.a. afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Mocht u daartoe niet in staat zijn, bijvoorbeeld vanwege afhankelijkheid van een rolstoel, wordt bezien of er een vliegtuigstoel voor u beschikbaar is. Het bestuur laat zich in dat geval adviseren door een arts. Hetzelfde geldt voor de leeftijdsbeperking.

Of de motor
De reis kan ook per motor gemaakt worden, met een speciaal reisprogramma, waaronder een Battlefield tour. Deze tour begint op 15 mei en eindigt op 24 mei.

Meer informatie vindt u op de website:
www.militairebedevaart.nl Daar vindt u ook een digitaal inschrijfformulier. U kunt voor informatie ook terecht bij uw aalmoezenier.

Uw inschrijving moet vóór 1 maart 2018 binnen zijn.

Voor de motorreis vindt u aanvullende informatie op http://www.militairemotorbedevaart.nl/