Contact met uw bond
033-4962722


Afgelopen vrijdag was er eindelijk weer een aantal formele vergaderingen tussen de sociale partners binnen de sector Defensie waaronder een vergadering van de werkgroep Algemeen Personeelsbeleid. In deze vergadering heeft uw overlegvertegenwoordiger onder andere vragen gesteld over de kamerbrief “medische zorg in Mali” van 1 december 2017. Normaliter stellen wij nooit vragen over Kamerbrieven, maar in dit geval konden wij niet anders omdat wij ons grote zorgen maken over het in de brief aangehaalde termijnen waarin een militair die tijdens een uitzending gewond raakt de noodzakelijke medische zorg dient te ondergaan. In deze kamerbrief wordt aangegeven dat er binnen 10 minuten eerste hulp geboden dient te worden, binnen een uur een arts aanwezig dient te zijn en dat de betrokken militair binnen twee uur daadwerkelijk chirurgische zorg kan ontvangen.

In eerdere Kamerdebatten en afspraken werd er altijd gesproken over “Golden Hour”. Dit “Golden Hour” was de maximale termijn waarbinnen een gewonde militair in het missiegebed daadwerkelijk traumazorg zou kunnen ondergaan en daarvoor op een operatietafel van een gekwalificeerd hospitaal zou moeten kunnen liggen. Sterker nog, in de Kamerdebatten die er eerder waren aangaande de missie in Mali is ook door Defensie meerdere malen aangegeven dat het “Golden Hour” impliceerde dat er binnen een uur daadwerkelijk traumazorg binnen een uur haalbaar zou moeten zijn en dat de CDS, in het geval dit niet haalbaar zou zijn, zou moeten besluiten of die missie alsnog door kan gaan. Dit is nogmaals bevestigd in de Kamerbrief “Beantwoording feitelijke vragen Nederlandse bijdrage aan MINUSMA in 2017” van 14 december 2016.

In de eerstgenoemde Kamerbrief wordt echter aangegeven dat  “de medische keten van de VN in het algemeen, en in het bijzonder in Kidal, is ingericht om de zogenaamde 10-1-2 norm te halen.” En  “Deze 10-1-2 norm komt overeen met de Nederlandse normen voor militaire medische zorg.”

Voor ons is dat onbegrijpelijk en onacceptabel. De “Golden Hour” staat er niet voor niets. Het eerste uur na een traumatisch ongeval is cruciaal voor de behandeling van de gewonde militair en het is dan ook essentieel dat de betreffende militair binnen dat uur daadwerkelijk op een operatietafel moet kunnen liggen om traumazorg te ondergaan.

Wij hebben dan ook in het overleg van de werkgroep Algemeen Personeelsbeleid van 8 december jl. gevraagd om te duiden waar wij gemist zouden hebben dat deze afspraken gewijzigd zijn maar ook hebben wij de “Nederlandse normen voor militaire medische zorg” opgevraagd waar in de Kamerbrief verwezen wordt.

Overigens is het ook opvallend dat bij de eerdere debatten over de verlenging van de missie in Mali niet alleen de toenmalige Minister van Defensie maar ook de tweede Kamerfractie van de VVD het volmondig met de bonden eens waren dat er niet getornd mocht worden aan de “Golden Hour”.

Dus nogmaals, voor de ACOM is het onacceptabel als er gemarchandeerd wordt met de traumazorg voor onze uitgezonden militairen en wij zullen deze kwestie dan ook met argusogen volgen!

Voor de Kamerbrief “medische zorg in Mali” van 1 december 2017 à klik hier.

Voor de Kamerbrief “Beantwoording feitelijke vragen Nederlandse bijdrage aan MINUSMA in 2017” van 14 december 2016 àklik hier