Contact met uw bond
033-4962722


De bonden (ABVO, ACOM, WICSU-PSU) en werkgever Rijksdienst Caribisch Nederland hebben op 15 februari jl. hun handtekening gezet onder een cao met een looptijdWebsize Ondertekening CAO RCN van 3 jaar (1 januari 2018 tot en met 31 december 2020). De nieuwe cao behelst onder meer een loonsverhoging van 3,75% uitgesmeerd over twee jaar. 2% met ingang van 1 januari 2018 en 1,75% met ingang van januari 2019.

Alle rijksambtenaren krijgen in 2018 een procentuele eindejaarsuitkering van 5%. In 2019 6% en 7% in 2020 “in plaats van de huidige nominale eindejaarsuitkering van $ 1250” waarvan het minimale bedrag “ten opzichte van de huidige uitkering (wordt) verhoogd naar $ 1500”.

Over het levensfase bewust personeelsbeleid en een mogelijke arbeidsduurverkorting volgt in juni 2018 overleg met de staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

NAPB stapt uit overleg
Omzetting van het op 18 januari jl. op Bonaire bereikte onderhandelingsresultaat werd mogelijk doordat de achterban van de bonden, uitgezonderd politiebond NAPB, hiervoor groen licht gaf. De bond liet weten dat het niet gelukt was voldoende leden te raadplegen. Het oordeel van de
geraadpleegde leden was negatief. Aanleiding voor de NAPB om uit het overleg te stappen.

Websize Dollars BonaireABVO, ACOM, WICSU-PSU en de werkgever benadrukten dat ondertekening van het nieuwe avw-akkoord “in het belang is van alle werknemers (spoedige uitbetaling van loonsverhoging) en de voortgang van het decentraal overleg (met openbare lichamen, onderwijs etc.).”

Het opstappen van de NAPB wordt door de collega-bonden en de werkgever betreurd “omdat er andere belangrijke onderwerpen op de agenda staan” die ook de NAPB-leden aanbelangen.


(Bron: Bonden & RCN)