Contact met uw bond
033-4962722


Verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP binnenkort van start Websize ABP

Van 3 tot 30 april 2018 vinden bij het ABP de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan plaats. Wij hebben daar de afgelopen maanden in dit blad al vaker aandacht aan besteed. Het Verantwoordingsorgaan heeft een zwaarwegende adviestaak ten aanzien van de besluitvorming door het ABP bestuur uw pensioen betreffende en draagt daarnaast periodiek twee leden van het bestuur bindend ter benoeming voor. Het bestaat uit 48 personen: 19 vertegenwoordigers namens degenen, die nog pensioen opbouwen (actieven en militairen met leeftijdsontslag), 13 vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden en 16 vertegenwoordigers van werkgevers.

De samenstelling van het Verantwoordingsorgaan voor zover het betreft de vertegenwoordigers van degenen die nog pensioen opbouwen en de pensioengerechtigden vindt plaats door middel van verkiezingen.
Tot dat doel zijn inmiddels kandidatenlijsten bij de kiescommissie van het ABP ingediend. Daarop bevinden zich ook kandidaten namens de ACOM, te weten:

  • VO ABP websize Ben Groen Groot BijBen Groen
  • VO ABP websize Roeland van Santvoord 1 Bij2en Roeland van Santvoord.

Beiden zijn verkiesbaar voor de geleding pensioengerechtigden en in het maartnummer van ACOM Journaal uitvoerig aan u voorgesteld.

De afgelopen weken heeft u naar alle waarschijnlijkheid van het ABP nadere informatie over de verkiezingen ontvangen, met name ook met betrekking tot de wijze waarop u uw stem kunt uitbrengen. Dat kan op twee manieren ‘on line’ met uw computer of telefonisch. Op 14 mei 2018 zal de uitslag van de verkiezingen bekend worden gemaakt via het ABP.

Klantnummer!
In uw eigen belang adviseren wij u dringend aan deze verkiezingen deel te nemen waarbij wij uiteraard onze ACOM-kandidaten van harte in uw aandacht aanbevelen. Zoek daartoe alvast uw ABP-klantnummer op want dat heeft u nodig om uw stem te kunnen uitbrengen. U vindt dit nummer op uw laatste betaalspecificatie, het jaarlijkse Universeel Pensioenoverzicht (UPO) dan wel andere correspondentie die u wellicht recentelijk van het ABP heeft ontvangen.

NOGMAALS: LAAT UW STEM NIET VERLOREN GAAN!