Contact met uw bond
033-4962722


Websize2 Ben Groen GrootKMar kolonel b.d. Ben Groen, kandidaat voor de CNV, ACP, ACOM & VDBZ combinatie, is in de Kiesgroep Pensioengerechtigden, gekozen in het Verantwoordingsorgaan (VO) van pensioenfonds ABP.

ACOM-lid Groen kreeg met zijn slogan ‘duidelijk, doortastend, daadkrachtig en ervaren’, 1161 stemmers achter zich.
Roeland van Santvoord, de tweede ACOM-kandidaat op de combinatielijst haalde helaas niet voldoende stemmen voor een zetel in het VO.

De ACOM feliciteert Ben Groen en wenst hem alle succes als lid van het VO ABP in de periode 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2022.