Contact met uw bond
033-4953020


Hiernaast de reactie op de Defensienota 2018 van de ACOM verwoord in Nieuwsbrief 2392017 03 Nieuwsbrief 239 ACOM Pagina 01

 

De minister wil of kan geen mandaat afgeven aan haar onderhandelaar om te starten met onderhandelen. Dit was de reactie van de minister op de vraag van de bonden wanneer er nu eindelijk kan worden onderhandeld over de arbeidsvoorwaarden. In het laatste AVW-akkoord is namelijk afgesproken dat er uiterlijk 1 oktober 2018 een nieuw AVW-akkoord moet liggen. Donderdag 8 maart 2018 vond op verzoek van de bonden een vergadering van het sectoroverleg defensie (SOD) plaats. Hierin gaf de minister te kennen niet te willen starten omdat ze nog met een tijdrovende interne afstemming over het nieuwe pensioenstelsel voor militairen bezig is.

Dat de samenwerkende centrales van overheidspersoneel bij de sector defensie (SCODef) grote moeite met deze reactie hebben zal geen verrassing zijn. Bij het bereiken van het arbeidsvoorwaardenresultaat 2017-2018 in oktober vorig jaar was tussen de minister en de SCODef afgesproken gelijk verder te gaan met onderhandelen. We waren het er op dat moment al over eens dat het een onmogelijke opgave zou worden om tijdig tot afspraken over een nieuwe pensioenregeling voor militairen en een daarbij passend loongebouw te komen als er niet direct verder onderhandeld zou worden.

Maandenlang aandringen

Ondanks maandenlang aandringen van de SCODef lukte het niet om de minister invulling aan die afspraak te laten geven. Een formele vergadering van de werkgroep arbeidsvoorwaarden (WGAV), die gepland stond voor 15 februari, werd eenzijdig en zonder opgaaf van redenen door de voorzitter geannuleerd. Dit tot groot ongenoegen van de SCODef omdat dit in het traject van de onderhandelingen van 2015-2017 ook een aantal malen gebeurde. En dat had uiteindelijk een langdurige impasse tot gevolg. Toen duidelijk werd dat ook de formele vergadering van de WGAV van 8 maart 2018 niet door zou gaan, was de maat voor de SCODef vol. 

Via een brief vroegen we de minister om een vergadering van het SOD te beleggen en uitleg te komen geven.

Stilleggen werkgroepen

De uitleg van de minister en haar antwoorden op de vragen van de SCODef waren uitermate teleurstellend. Vooral ook omdat de onderhandelingen niet alleen over een nieuwe pensioenregeling gaan. Reden voor de SCODef om per direct het formele overleg van de diverse werkgroepen van het SOD stil te leggen. Daarmee geven de SCODef de minister ruimte om alle capaciteit en energie te stoppen in het afronden van haar interne discussies. We hebben de minister opgeroepen haar onderhandelaar met spoed een mandaat te geven om te starten met de onderhandelingen. De SCODef hebben de minister laten weten voorlopig het overleg over reorganisaties en voorbereidingen voor het overleg nog wel door te laten gaan. 17 april 2018 staat een SOD gepland waarin in ieder geval met de minister verder gesproken wordt over de AVW-onderhandelingen.

Verlies van vertrouwen

De SCODef hopen natuurlijk dat de minister ook de urgentie voelt en dat zij al veel eerder dan 17 april een SOD bijeen roept en de onderhandelingen kunnen starten. De SCODef verliezen op deze manier natuurlijk wel het vertrouwen dat sociale partners tijdig invulling kunnen geven aan de afspraken die zij gemaakt hebben in het AVW-akkoord 2017-2018. Voor de SCODef is het in ieder geval niet acceptabel als de minister alle beschikbare tijd gebruikt om tot een werkgeversvoorstel te komen en dan verwacht met de SCODef snel even tot een resultaat te kunnen komen waar ook onze leden zich in kunnen vinden.

 

 

 

 

Achterbanraadpleging onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden ACOM

 

Op 12 oktober jl. heeft u via een eerdere nieuwsbrief, de website, het ACOM-Journaal of anderszins vast vernomen dat er een onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden voor de sector Defensie bereikt was. Sindsdien is er heel veel gebeurd. De onderhandelaars van de gezamenlijke bonden hebben de (voormalig) medewerkers van Defensie voorgelicht over het onderhandelaarsresultaat. Tijdens deze algemeen toegankelijke voorlichtingssessies, die op diverse locaties in Nederland hebben plaatsgevonden, hebben de daar aanwezige collega’s uiteraard ook de kans gehad om aanvullend vragen te stellen. Uw onderhandelaar heeft dit zelfs in het Caribisch gebied gedaan. Op alle locaties was de animo voor de uitleg van het resultaat groot en de aanwezigheid van de collega’s divers te noemen. Er werd zeer gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Op Curaçao is tevens de aftrap gegeven voor de eerste ledenraadpleging van de ACOM. In al die bijeenkomsten hebben wij ook deze voorlichtingsronden, elke bond op haar eigen wijze, de leden laten aangeven wat de uiteindelijke mening zal zijn over het bereikte resultaat. Ook voor de ACOM is dit moment nu bereikt, u bepaalt immers of voor de ACOM het bereikte resultaat al dan niet “voldoende” is om het om te kunnen zetten naar een arbeidsvoorwaardenakkoord. De ACOM gaat vanaf heden tot en met 22 november a.s. de leden langs en zal daarna het definitieve standpunt bepalen.

Standpunt van de ACOM over het onderhandelaarsresultaat

De ACOM legt bij de ledenraadplegingen het bereikte onderhandelaarsresultaat met een positief advies voor aan de leden. Het bondsbestuur van de ACOM is van mening dat dit bereikte resultaat negatieve en positieve elementen bevat, maar het resultaat heeft voor alle groepen leden meer positieve dan negatieve elementen. Voor elk individu blijft dat echter (uiteraard) een individuele afweging omdat de effecten per individu anders uit zullen vallen.

Niet iedereen heeft de kans gehad om een van de eerder genoemde gezamenlijke voorlichtingen bij te wonen en daarom komen er vanaf heden filmpjes beschikbaar op ons eigen Youtubekanaal, daar kunt u een volledige uitleg zien van het onderhandelaarsresultaat door uw onderhandelaar, maar u kunt via de diverse onderwerpen ook kiezen voor kortere fragmenten per onderwerp. Voor het overzicht van de aangeboden filmpjes verwijzen wij u graag naar onze site.


Deze ledenraadplegingen zullen plaatsvinden op de volgende momenten en locaties:

Datum: Locatie: E-mailadres:
13 november 14.00 uur Generaal Spoorkazerne, Vastenburgzaal Ermelo Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
15 november 10.00 uur

De Witte Raaf,

Den Helder

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
16 november 09.30-12.00 uur

Johan Willem Friso kazerne Zaal 34 De Brammerd,

Assen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
16 november 14.00-16.00 uur Vliegbasis Leeuwarden, MFR-2 ruimte Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
21 november 09.15-12.00 uur

Locatie Holterhoek,

KEK Gebouw Cloostermanzaal

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
22 november – 09.00-11.00 uur Vliegbasis Woensdrecht, Schuttershof MFR 2 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
22 november – 13.00-16.00 uur

Echo’s home Oirschot,

Eindhovensedijk 33,

Oirschot

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Indien u niet in het bezit bent van een Defensiepas voor toegang tot de defensielocatie kunt u uzelf aanmelden via het bij de desbetreffende locatie vermelde e-mailadres. Indien u dit tijdig doet (zo mogelijk minimaal drie werkdagen van tevoren) zal de desbetreffende regio u aanmelden als bezoeker.

Wij verzoeken u dan ook met klem om naar een van de ledenraadplegingen te komen en daar eventuele vragen te stellen aan uw onderhandelaar en/of de andere leden van het dagelijks bestuur. Ook kunt u daar aangeven of het resultaat al dan niet uw goedkeuring kan dragen en op uw instemming mag rekenen. Indien u onverhoopt verhinderd bent kunt u uw mening ook geven via de e-mail, hiervoor is het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. beschikbaar tot 22 november om 17:00 uur.

Na deze sluiting zal het standpunt van de ACOM definitief worden bepaald en samen met het standpunt van het CNV zal dit het standpunt van de CCOOP (onze centrale) vormen. Dit standpunt van onze centrale zal dan op 24 november a.s. aan de minister van Defensie kenbaar worden gemaakt. Dat standpunt zal dan, samen met de standpunten van de zustercentrales, bepalen of het op 24 november al dan niet tot een akkoord komt.

Lid zijn of worden van de ACOM, juist nu!

Sommige mensen zijn verbaasd dat er na het eindbod van de zijde van Defensie nu een heel ander onderhandelaarsresultaat ligt. Zeker nadat vlak na het eindbod ongeveer de gehele defensietop, waaronder de diverse OPCO-commandanten, in uiteenlopende bewoordingen hadden aangegeven dat het toen voorliggende eindbod een prima aanbod was en dat er, indien dat eindbod zou worden afgewezen, echt niets zou komen voor 2017.

Uw bond heeft zich maximaal ingezet om te komen tot het thans voorliggende resultaat. Dat is niet ineens gekomen omdat er een nieuwe minister kwam of omdat er een nieuwe regering gevormd werd of was. Dat is het gevolg geweest van een langdurig proces waar hard gewerkt is door alle partijen en doordat de gezamenlijke bonden in uw belang de druk op de organisatie hebben opgevoerd maar ook zijn blijven zoeken naar (en werken aan) mogelijkheden om te komen tot een onderhandelaarsresultaat.

Het spreekt voor zich dat ook uw bond sterker is met een groter aantal leden en daarom wijzen wij u graag (nogmaals) op onze actie “leden werven leden”. Als u als ACOM-lid een collega aanmeldt om ook lid te worden geniet uw collega uiteraard vanaf dat moment van alle voordelen van het lidmaatschap en zal zijn of haar stem ook meetellen bij het bepalen van het standpunt van de bond. Ook krijgt het nieuwe lid het gebruikelijke welkomstcadeau, maar ook uw inspanningen willen wij dan graag waarderen met een extra cadeau.

Om (als lid) een nieuw lid aan te melden klik hier.

Sociale partners in de sector Defensie bereiken arbeidsvoorwaarden onderhandelaarsresultaat!

 

Hiermee maken de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel in de sector Defensie (SCO), waar alle binnen de sector Defensie actieve vakbonden bij zijn aangesloten, bekend dat op 12 oktober 2017 er (eindelijk) een onderhandelaarsresultaat is bereikt voor de sector Defensie.

Laat er geen misverstand over bestaan, sedert 2013 was er geen arbeidsvoorwaardenakkoord afgesloten voor de sector Defensie. Over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord werd inmiddels al jaren overlegd maar tot op heden kwam dat niet verder dan een door Defensie “aangeboden” eindbod.

Na dit eerdere debacle van het door Defensie gedane eindbod en de daarop volgende processen hebben zowel Defensie als de SCO uiteindelijk vannacht een onderhandelaarsresultaat bereikt in het belang van het personeel en de organisatie. Naar de mening van de SCO is dit een resultaat waar respect en waardering uit blijkt voor het personeel. Het spreekt voor zich dat er ook in dit stuk de alom bekende zoetjes en zuurtjes zitten, maar alle eerder genoemde ondergrenzen zijn besproken en meegewogen in het nu  voorliggende resultaat. Dit heeft gezorgd voor een kortere en beter leesbare tekst waarin niet alleen andere keuzes gemaakt zijn, maar waar ook duidelijk uit zou moeten worden dat het defensiepersoneel veel eerder “boter bij de vis” krijgt dan in het eerder genoemde eindbod van de werkgever. Niet alleen in de loonontwikkeling maar ook aangaande kansen en mogelijkheden.

Voor de inhoud van het bereikte resultaat verwijzen wij u graag naar www.defensiepersoneelinactie.nl, op deze gezamenlijke website zullen wij u ook duidelijk maken op welke momenten en locaties wij u dit resultaat zullen komen uitleggen.

Het spreekt voor zich dat deze ontwikkeling ervoor zorgt dat de lopende en geplande acties worden opgeschort in afwachting van komende ontwikkelingen.

Leest u vooral het integrale arbeidsvoorwaarden onderhandelaarsresultaat en kom naar de (nog te plannen) bijeenkomsten in het land voor een nadere uitleg en/of het stellen van vragen.

Wij hopen u daar te mogen ontmoeten.

 

 

Heden, 30 mei 2017, was er een vergadering van het Sector Overleg Defensie (SOD) waarin alle centrales (dus de daarbij aangesloten bonden) unaniem het eindbod van Defensie naar de prullenbak hebben verwezen. Namens onze centrale, de CCOOP, heeft Leon van der Hulst, Algemeen Voorzitter van de ACOM een verklaring voorgelezen waarin werd aangegeven dat een grote meerderheid van de leden van de ACOM (maar ook van onze zusterbond CNV Overheid) met een overgrote meerderheid van stemmen het eindbod resoluut afwees. Dit lag bij de ACOM uiteraard volledig in de lijn met de verwachtingen. Het bod voldeed geenszins aan de eerder aangegeven ondergrenzen en kwam dus ook zeker niet tegemoet aan de daarnaast bestaande wensen, exact de reden waarom dit eindbod met een negatief advies aan de leden was gepresenteerd. Ook de zustercentrales hebben het eindbod van Defensie resoluut afgewezen en derhalve is er geen arbeidsvoorwaardenresultaat en blijft al het overleg tussen de sociale partners in de sector Defensie opgeschort! Belangrijkste redenen voor de ACOM om dit eindbod af te wijzen liggen in de gebrekkige koopkrachtverbeteringen en het ontbreken van perspectief voor Defensie in het algemeen en het ontbreken van perspectief in het bijzonder.

De koopkracht van het Defensiepersoneel staat al jaren onder druk en is de laatste jaren met vele procenten afgenomen. Met de in het eindbod geopperde 2% loonontwikkeling zou voor een groot deel van het personeel ook in 2017 geen sprake zijn van een verbetering van de koopkracht terwijl daar op een aantal andere elementen in de arbeidsvoorwaarden enorme verzuringen bijkomen. Derhalve naast de schamele loonontwikkeling ook nog veel andere negatieve punten die er samen voor hebben gezorgd dat voor nagenoeg alle leden die zich hebben laten horen de weegschaal met plussen en minnen maximaal negatief in onbalans was.

Wat echter nog veel zuurder bleek was het gebrek aan visie en perspectief. De mensen in FPS3 moeten langer blijven werken (tot  AOW-5) terwijl deze fase al vol zit met personeel. Dit zal dus extra verstoppingen en vertragingen opleveren voor mensen in deze fase, maar ook de doorstroom vanuit FPS2 nog meer beperken. Er zitten zelfs aanzienlijke aantallen personeel in FPS3 die daar feitelijk niet horen, denk hierbij met name aan een groot aantal militairen in de rang van sergeant. Voor deze mensen werd in het eindbod een extra inspanning beloofd om ervoor te zorgen dat deze mensen op een functie zouden gaan landen met een rang van Sergeant-Majoor (en in ieder geval uiteindelijk een financiële bevordering beloofd) .

Ook werd aangegeven dat mensen die een positief doorstroombesluit krijgen binnen afzienbare tijd bevorderd zouden worden tot een rang behorende bij de bovenbouw. Dit gaat uiteraard niet goed samen. Er is al weinig ruimte in deze rang, mensen in FPS3 krijgen een voorkeurspositie (extra inspanningsverplichting) dus doorstroom vanuit FPS2 als Sergeant wordt vrijwel kansloos, behalve in die groepen waar we de mensen niet binnen kunnen houden.

Dat betekent dan ook dat de kans dat deze mensen in FPS2 kunnen doorstromen nagenoeg nihil zal zijn waardoor de verjonging van de krijgsmacht nooit van de grond zal komen (minder jong personeel dat kan blijven maar mensen die wel blijven moeten tot een hogere leeftijd door) waardoor de personeelslasten zullen toenemen.

Dit zal, naar onze mening, zeker niet bijdragen aan een makkelijkere werving van jong personeel in een aantrekkende economie, maar ook zeker niet zorgen voor een situatie waarin jong personeel zal willen blijven werken voor Defensie.

Nog kwalijker echter is dat er dan een vacuüm zal ontstaan op het moment dat de huidige FPS3 militairen de organisatie gaan verlaten of, gezien de hogere leeftijd, minder operationeel inzetbaar zullen zijn. Er ontstaat immers een enorme “luchtbel” met het risico dat op het moment dat het zover is dat deze mensen die betreffende leeftijd gaan bereiken er een enorme aderlating zal ontstaan die hoogstwaarschijnlijk funest zal zijn voor Defensie.

Defensie is nu dus weer aan zet en zal, voordat wij weer aan tafel gaan met de werkgever, zorg moeten dragen voor voldoende budget en visie om tot een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden te komen. Alles wat wij van Defensie vragen is immers “een arbeidsvoorwaardenresultaat waar respect en waardering uit spreekt voor al het Defensie personeel. Uiteraard dient daarnaast dan ook gezorgd te worden voor voldoende personele vulling, voldoende oefendagen, materieel en materiaal om op die wijze de opdracht die de politiek aan Defensie geeft waar dan ook uit te voeren.”

Hieronder de gesproken tekst van Leon van der Hulst tijdens het SOD


Voorzitter,

Op 18 april jl. heeft u ons in de vergadering van het SOD een eindbod gedaan met het verzoek dit mee te nemen naar onze achterban. De CCOOP heeft u in die vergadering nog expliciet gevraagd of Defensie zich bewust was van de risico’s die zij namen. De centrales hadden Defensie immers al vaker gewezen op hun ondergrenzen ten aanzien van een aantal belangrijke dossiers, en het was dus de keuze van de werkgever om een eindbod neer te leggen hetgeen die ondergrenzen niet haalde.

U heeft dienaangaande expliciet aangegeven dat die afweging gemaakt was en dat dit precies de portee is waarom Defensie dit wel een goed en acceptabel bod vond. Dit eindbod is daarna door de bij de CCOOP aangesloten bonden mee teruggenomen naar de respectievelijke achterbannen en daar is besloten om dit eindbod aan de leden voor te leggen. Overigens werd dit voorafgegaan door een voorlichtingsronde waarbij alle centrales gezamenlijk het eindbod aan de belanghebbenden hebben uitgelegd.

Ook van de zijde van Defensie is een, naar onze bescheiden mening, volledig geregisseerd offensief opgestart om de werknemers van Defensie te beïnvloeden. Daarbij is door alle geledingen uit de Defensietop gebruik gemaakt van alle beschikbare middelen en mogelijkheden om de medewerkers ertoe te zetten vooral positief te zijn over dit eindbod. Ons bereikten vooral signalen dat hierbij niet altijd het hele verhaal verteld werd of dat er elementen werden benoemd die niet in het eindbod stonden. Regelmatig werd ook aangegeven dat situaties anders werden gebracht dan in het eindbod verwoord was of dat men van de zijde van Defensie bepaalde vragen niet wilde beantwoorden. Ook werd ons medegedeeld dat er is aangegeven dat de pensioenteksten niet zo letterlijk genomen dienden te worden omdat ook Defensie wel inzag dat de daarin genoemde datum niet haalbaar zou zijn. Op zich natuurlijk een vreemde opmerking aangezien deze tekst volledig deel uitmaakt van het door u omarmde eindbod. Of moet men de 2% loonruimte ook niet serieus nemen omdat er nu eenmaal geen geld is?

Overigens hebben deze mail-acties en voorlichtingen bij veel mensen vooral een negatief effect gehad. Men wist het al niet te waarderen dat er een eindbod werd gedaan dat als ruim onvoldoende was betiteld door de centrales, maar ook het feit dat er een waar offensief op gang kwam vanuit de zijde van Defensie werd als absoluut negatief ervaren. Vele leden hebben aangegeven dat er wel een erg rooskleurig verhaal werd gebracht waarbij de negatieve elementen niet of nauwelijks benoemd werden. Ook het feit dat de rekening voor het aanpassen van het loongebouw en het pensioenstelsel per 1 januari 2018 bij het personeel zou komen te liggen werd als schandalig en respectloos betiteld. Nog schandaliger was het dat dit belangrijke gegeven niet in het eindbod stond, maar er wel onlosmakelijk deel van uitmaakt door het op te nemen in het verslag van het SOD. Dit had u nog kunnen herstellen door het duidelijk te vermelden bij de veel gestelde vragen of het expliciet deel uit te laten maken van de uitleg aan de werknemers, maar ook daar was het, laten we het netjes zeggen, verstopt.

Ook bereiken ons veel signalen dat door de door u gehanteerde werkwijze het vertrouwen dat het personeel had in de werkgever nog verder is afgenomen. Was het vertrouwen eerder vooral weg in de richting van de ambtelijke top dan is dat nu nog veel dichterbij gekomen. Medewerkers verwachten vooral van een CDS, een hoofd defensieonderdeel of een directeur P&O dat deze het volledige verhaal vertelt en dat deze ook volledig achter het personeel staat.

Qua inhoud kunnen wij dan ook niet anders dan u aangeven dat het op veel fronten ontoereikend is en derhalve niet in het belang is van onze achterban, maar vooral ook niet in het belang van Defensie als organisatie. Wij brengen u allereerst nog maar eens in herinnering dat een medewerker van Defensie die op de maximale salaristrede staat er de laatste jaren aanzienlijk in koopkracht op achteruit is gegaan. De politiek geeft regelmatig aan dat iedereen er in Nederland op vooruit dient te gaan maar voor het personeel van Defensie geldt dat blijkbaar niet. Als voorbeeld zou een Sergeant-Majoor op zijn maximale salaris er nu wederom 1,5% inkoopkracht op achteruitgaan bovenop de 8% van de laatste 7 jaar. En daar horen dan dus ook nog een aanzienlijk aantal onderwerpen bij waarop men aanzienlijk achteruitgaat!

Om te beginnen is het voor het personeel volstrekt onduidelijk wat er nu zou gaan veranderen in het loongebouw en het pensioenstelsel waardoor ook mensen, behorende tot 39a van het AMAR, geen idee hebben waar ze voor zouden moeten kiezen. U legt een uitkomst vast zonder de effecten te kunnen noemen en weet dan alvast op voorhand aan te geven dat de rekening van deze exercitie volledig bij het personeel komt te liggen en, zoals al eerder aangegeven, verstopt u dit zuurtje ook nog door het niet op te nemen als element van het eindbod maar legt u dit vast in het verslag van het SOD!

Uiteraard zitten er nog veel meer elementen in uw eindbod die niet werden gewaardeerd door het personeel, maar die kunnen we samenvatten in één samenvattende zin. Het ontbreken van perspectief. Terwijl u juist aan heeft gegeven dat er sprake zou zijn van loonontwikkeling én perspectief!

Op dit moment is de Krijgsmacht onvoldoende gevuld en lopen er continu meer mensen weg dan we met de beste wil van de wereld kunnen werven. Op dit moment trekt de economie aan en loopt de werkloosheid terug waardoor de concurrentie met het bedrijfsleven groter zal worden. Dit heeft altijd twee effecten. Hierdoor wordt het nog lastiger om personeel te werven, en personeel dat al werkzaam is voor defensie zal makkelijker vertrekken. Uiteraard zijn deze effecten het sterkst merkbaar in de vakgebieden waar de problemen nu ook al het grootst zijn.

In FPS2, en zelfs in FPS1 is sprake van een enorme ondervulling. Op dit moment zit FPS3 daarentegen nagenoeg vol met mensen met rangen behorende tot de bovenbouw. Daarnaast zitten er, met name in de rang van Sergeant, veel mensen in FPS3 met een rang die daar dus niet zouden horen. Uw plannen zorgen er enerzijds voor dat deze mensen daar langer in blijven zitten en anderzijds dat er geen of nagenoeg geen doorstroom zal zijn voor het huidige en het toekomstige personeel. U geeft immers aan dat voor deze Sergeanten een extra inspanning zal worden gedaan om ze te bevorderen terwijl anderzijds de Sergeant die een positief doorstroombesluit krijgt gegarandeerd bevorderd gaat worden. De eerste groep heeft dus een recht waardoor de kans voor laatstgenoemde groep op een positief doorstroombesluit voor het overgrote deel nihil zal zijn. Op zich al demotiverend en ongewenst voor deze groep, maar een bijkomend effect zal zijn dat er in een bepaalde generatie een enorme luchtbel zal ontstaan waardoor de vulling van de krijgsmacht in de toekomst nog meer in gevaar zal komen.

Laten wij tot een conclusie komen voorzitter. De bij de CCOOP aangesloten bonden in de sector Defensie wijzen uw eindbod resoluut af. Bij beide bonden was een zeer grote meerderheid tegen uw eindbod. Deze weerstand was overheersend in alle groepen en generaties onder het personeel.

U geeft altijd aan dat uw personeel het goud van de organisatie is maar dit eindbod voelt aan als een staalborstel die net zo lang over dit goud heen en weer gaat tot er geen glans meer vanaf komt. Wij hopen dan ook oprecht dat u binnenkort mogelijkheden ziet om ons weer aan tafel  te krijgen om te onderhandelen over een arbeidsvoorwaardenresultaat waar respect en waardering uitspreekt voor al uw personeel. Uiteraard dient daarnaast dan ook gezorgd te worden voor voldoende personele vulling, voldoende oefendagen, materieel en materiaal om op die wijze de opdracht die de politiek aan Defensie geeft waar dan ook uit te voeren. Uw personeel, maar ook de organisatie an sich, is toe aan een goed arbeidsvoorwaardenakkoord en rust in de organisatie. Alleen dan bestaat er een kans dat er weer vertrouwen komt in de top van de organisatie en dat nieuw personeel bij Defensie wil instromen en dat personeel ook zou willen blijven. Dat zou u, en ons, in staat moeten kunnen stellen om weer te gaan werken aan een goed gevulde organisatie met tevreden personeel.

Leon van der Hulst, Algemeen Voorzitter ACOM.

 

 

U ontvangt vandaag eenmalig een gecombineerde Nieuwsbrief en ACOM Journaal. Op deze wijze kunnen wij de mensen die ACOM Journaal niet digitaal ontvangen ook nu al informeren over de inhoud.

Onlangs ontvingen de gezamenlijke bonden het eindbod van de minister van Defensie. Momenteel worden er in het land op diverse locaties informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Wij leggen het eindbod van Defensie met een negatief advies voor aan onze leden.

Om iedereen goed te informeren geven wij in ACOM Journaal een uitgebreide uiteenzetting om alles begrijpelijk te maken. Daarnaast komen er ledenraadplegingen in het land. Kijk hiervoor in ACOM Journaal of op onze site.

Klik hier voor het online lezen van ACOM Journaal