Contact met uw bond
033-4953020


Vorige maand liet ik U kennismaken met een zeemeermin, die deel was gaan uitmaken van de organisatie van Zijne Majesteits Koninklijke Marine. Jawel ik heb het over die vorige minister van Defensie, die er oh zo trots op was, dat zij de eerste vrouw op deze post was. Hoe kort van geheugen deze Madame Defence wel is blijkt, dat nu ze volksvertegenwoordiger is het wel aandurft om (zoals dat voor die kringen kennelijk gewoon is) via Twitter te kraaien: Onze economie staat er goed voor. Hiervoor hebben heel veel mensen in Nederland de afgelopen jaren hard geknokt. Nu is het zaak dat zoveel mogelijk mensen dit ook écht gaan voelen en ervaren!

Als werkgever hield ze voor de Sector Defensie de hand op de knip en kon zij nauwelijks betrapt worden op empathie met haar werknemers, of het moet zijn de kus aan de afscheidnemende Rob Kramer. Verder dan vrijblijvend kraaien is het niet, maar als je niet met een hoedje in de belangstelling komt, moet je toch op een andere manier de aandacht trekken. Hoe dom als dat kan bleek uit een recente uitlating (van weer een vrouw zonder Defensie-achtergrond, maar wel als D66-fractievoorzitter in Rotterdam) die in Trouw te vinden was.

Omdat ze zich realiseerde, dat sedert 15 maart 2017 kennelijk niemand meer van Salima Belhaj gehoord had, meende dit lid van de Defensiecommissie voor D66 dat ze een origineel initiatief moest ontwikkelen, na het pang-pang gedoe van haar fractievoorzitter. Alleen het moest veel omvattender zijn dan de ‘grap’ van Alexander... Nee Salima bedacht een vergroening van Defensie. Niemand kan tegen maatregelen ten voordele van het milieu zijn, maar de belachelijkheid van deze beperkte dame kon niet beter dan door haar eigen voorstellen worden beschreven: hergebruik van douchewater, geen gebruik van fossiele brandstof voor voertuigen tijdens missies en, ja echt, zelf groente verbouwen.

Lees meer: Stoorzender AJ#03-18

De OPCO’s klagen al geruime tijd over het 20% personeelstekort, dat als een steen om de nek van onze ‘leiders’ hangt. Welaan moet de opperschipper Kramer gedacht hebben, daar moet wat aan gedaan worden. Dus “alle hens” voor de wervers van Zijne Majesteits oorlogsbodems.

En waar zijn ze mee aangekomen? Nee geen kranig personeel voor de grote bovenwatereenheden, de kleine bovenwatereenheden of de onderwatereenheden. Nee een heuse ‘zeemeermin’. Ooit heb ik haar Jeanne van Den Haag genoemd, maar nu is het reserve kapitein-luitenant ter zee speciale diensten Jeanine Hennis-Plasschaert.

Welke rol ze zal spelen is mij (en haar?) onduidelijk, maar de Admiraal BENELUX kan zich bij zijn Deense collega nu toch even laten zien… Het komt immers niet zo vaak voor, dat je een ex-minister in je organisatie als levend boegbeeld kunt showen, en hij, de Deen, moet het maar doen met een in opdracht van een bierbrouwer gemaakt beeldje van 1,25 meter in Kopenhagen.

Het toont maar weer aan hoe de gekheid in de Defensieorganisatie heeft toegeslagen. Beeldvorming is kennelijk belangrijker dan effectieve inzetbare personele en materiële middelen.

Gekheid is eigenlijk ook te benoemen als “cultuur”. Nou daar is Defensie recent ook op allerlei plaatsen mee geconfronteerd. De commissie onder leiding van Van der Veer (ex-SHELL topper) heeft het ontbreken van voldoende aandacht voor veiligheidscultuur bij Defensie aan de kaak gesteld, en zelfs durfde het Sociaal Cultureel Planbureau recent nog te stellen: “We zagen dat mensen bij defensie zo diep in de organisatie kunnen zitten, dat ze niet meer zien wat gek is en wat niet.”

Lees meer: Stoorzender AJ#02-18

Het jaar 2017 hebben we weer afgesloten. De een deed dat al uitbundiger dan de ander. Blijft, dat ook 2017 niet de veiligheid en vrede heeft gebracht, die we zo wensen. Het was ook het jaar van verkiezingen voor de Tweede Kamer. Hoe vaak hebben we niet in de aanloop naar die verkiezingen gehoord, dat er meer aandacht moest worden besteed aan veiligheid, aan de dreigingen tegen het Koninkrijk en meer van dat soort kreten…

De verkiezingen zijn gedaan; het blauwe pluche (of is het (kunst-)leder?) van de zeteltjes zijn verdeeld, een nieuw kabinet is geboren en wat zien we? Veiligheid wordt afgescheept met een fooi, zonder uitzicht op een structurele verbetering. ”Instandhouding” is het moderne lapje voor het bloeden.

En ondertussen verdwijnen in december weer drie F-16’s van Volkel naar Jordanië en roept Luyt, de oppervlieger, op zijn Twitteraccount: Groot nieuws voor de Luchtmacht; investeren in extra helikoptercapaciteit, extra F-16-uren, en personele capaciteit. Een kinderhand is snel gevuld kennelijk, want dit is niets meer dan het oppoetsen van het vale blazoen; het vullen van de gaten die in de organisatie gevallen zijn en helemaal NIETS extra’s!!!

Iets realistischer vind ik de benadering van Beulen, de super landmachter: Hij zegt in zijn oudejaarsconference in de laatste Landmacht van 2017: “Ik ken de beperkingen van onze organisatie en ik weet hoe hard er gewerkt wordt om ondanks deze beperkingen de missies in Mali, Litouwen, Irak, Afghanistan en in Curaçao mogelijk te maken. Dat gaat niet vanzelf en dat leidt soms tot frustraties.”

Lees meer: Stoorzender AJ#01-18

In mijn vorige bijdrage had ik het over “een kans geven aan de nieuwe bewindslieden en niet te vergeten de nieuwe CDS” en over het feit dat “nog steeds niet alle kikkers in de kruiwagen willen blijven zitten”.

En wat gebeurt er? In zijn eerste optreden (nota bene op zondagochtend!!) doet de onervaren CDS bij WNL uitspraken, die eerdere uitspraken van zijn minister ”corrigeren en verduidelijken”, maar drie dagen later worden zijn woorden door diezelfde minister weer onder de mat geschopt.

Lekker teamwerk zeg ik als eenvoudig toeschouwer van CDS en minister… En daar zou dan een keerpunt in vertrouwen, of liever het wantrouwen, in de Haagse leiding uit moeten ontstaan? Je gelooft het toch niet…. minister en CDS: laat Uw medewerkers de uitslag van de enquête bij het personeel nog maar eens opduiken en neem het resultaat eens goed in U op!! Echt ik beloof dat U rode oren bij het lezen van het wantrouwen krijgt!

Zo blijken er ook van die hekwerkmannen te zijn, die menen een eigen uitleg van het arbeidsvoorwaardenakkoord onder delen van het personeel te kunnen uitstrooien. Wat een ellende is er toch met e-mails aan te richten.

Heren opperofficieren,- generalisten -, het arbeidsvoorwaardenakkoord hoeft niet te worden uitgelegd, maar zal via de daarvoor bestemde kanalen in het georganiseerd overleg in regelgeving tussen werknemers en werkgever zijn weerslag krijgen. Helemaal niks mis mee, als je dat overlaat aan professionals met een mandaat!! Stop eens met dat bemoeien en jezelf profileren.

Eigenlijk is alles samen te vatten met: wat zou het bij Defensie prettig werken zijn, als iedereen zijn eigen werk voor 100% deed, en andere zaken aan de competente collegae over zou laten!!

Lees meer: Stoorzender AJ#12-17

Je bent nieuw en wil je profileren... Dat gebeurde op de eerste dag van het nieuwe kabinet Rutte III door de nieuwe minister en ( jawel !!) de weer heringevoerde staatssecretaris.

"Ik wil het vertrouwen in Defensie herstellen, zowel bij het personeel als in Nederland”, aldus Bijleveld. “Politiek, samenleving en Defensiepersoneel moeten er op kunnen vertrouwen dat de krijgsmacht haar taken zo goed mogelijk kan uitvoeren”.
“Het kabinet investeert daarom fors in Defensie: 1,5 miljard euro. Met dat extra geld gaan we de krijgsmacht versterken en vernieuwen”.

Staatssecretaris Barbara Visser zei veel respect voor de mannen en vrouwen van Defensie te hebben. “Zij zetten zich - soms met gevaar voor eigen leven – in voor ons land. Dit belangrijke werk moeten ze zo goed en zo veilig mogelijk kunnen doen. Daarvoor moeten ze juiste spullen hebben, voldoende collega’s om de klus te klaren en kunnen trainen en oefenen. En natuurlijk verdienen zij goede arbeidsvoorwaarden”.
Tegen de minister zou ik willen zeggen; zorg eerst even voor een voldoende uitgangssituatie vooraleer er wordt gedagdroomd over versterken en vernieuwen, en met die 1,5 miljard zal het halen van dat “0”-niveau nog moeilijk genoeg worden...

Jammer voor Barbara, dat de Nederlandse artillerie en dus hun schutspatroon Barbara het inmiddels zonder echte stukken (= geschut) moet doen... Maar positief is het dat ze vindt dat er goede arbeidsvoorwaarden moeten komen... maar hopelijk ook blijven, anders is het waar we al zo vaak tegenaan zijn gelopen: een worst voorhouden en dan overgaan tot mooie woorden, die niets kosten!!

Maar allez... we geven de nieuwe bewindslieden en niet te vergeten de nieuwe CDS de kans en ik schreef het in de super korte ‘beschouwing’ vorige keer al: ik zal de maat blijven nemen... Wat in de eerste week dan al opviel, dat de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) zich meende te moeten laten zien en horen over erkenning van voormalige KNIL-militairen.

Lees meer: Stoorzender AJ#11-17

Naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 3 oktober jl.:

Ik wens het personeel werkzaam bij Defensie toe, dat zij in de toekomst – eindelijk – worden aangevoerd door een Minister en een Commandant der Strijdkrachten met ‘lerend vermogen’.

Dat het niet langer moge gebeuren, dat persoonlijk (politiek) gewin en aanzien wordt nagestreefd zonder oprechte zorg voor het goud van de organisatie namelijk het personeel.

Dat het ons gegeven mag zijn, dat de leden van de Kamer in het debat oprecht waren en geen partijpolitieke spelletjes speelden.

Ik zal de maat blijven nemen.