Contact met uw bond
033-4962722


De kogel is door de kerk. Er is een onderhandelaarsakkoord over de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van Defensie. Verwacht van mij geen uitleg en nog minder een 'stemadvies'. Maar stoorzender zou stoorzender niet zijn als ik het arbeidsvoorwaardendossier niet tot onderwerp zou maken van deze bijdrage.

Na de afwijzing van het vorige akkoord door U in oktober 2018 zullen er ook nu vast wel positieve maar ook negatieve zaken voor individuen te onderkennen zijn. Het is nu eenmaal een realiteit, dat het onmogelijk is om 60.000 individuele overeenkomsten te realiseren.

Pijnlijk moet het zijn voor de werkgever Defensie, dat de sleutel bij de werknemers ligt om de nog steeds aanhoudende uitstroom te stoppen. De ledenraadpleging die nu volgt, gaat niet alleen over de financiële delen van de overeenkomst, maar misschien nog wel belangrijker, over het wel of niet aanwezig zijn van vertrouwen in de werkgever.

Tot nu is er duidelijk met de voeten naar de uitgang gekozen. Gaat dat nu veranderen en zo niet wat gaat de werkgever dan doen? De duizenden (militaire) vacatures accepteren, of toch nog weer een poging doen in de helse concurrentie met de 'markt' de positie te verbeteren?

Hoe is het nou gekomen dat er gesproken kan worden van (weer) verloren tijd? Waarom kon vorig jaar niet geboden worden wat nu geboden wordt door Defensie? Komt het nou echt doordat er bij de Directie Personeel geen benul bestaat over wat er binnen de populatie leeft?

Lees meer: Stoorzender AJ#07-08-19

“Armoe bij defensie blijft knellen “ kopte De Telegraaf op 8 juni. En in die krant twee pagina's ervaringen bij de afscheidstournee vanwege het leeftijdsontslag van de Commandant Landstrijdkrachten.

Een onthutsend verhaal: weliswaar zou er geen pang-pang meer geroepen hoeven te worden, maar wapenolie is er niet bij de eenheid. En er zijn wel goede kijkers voor scherpschutters, maar er is geen militaire handleiding. En dan maakt de generaal een opmerking die de welhaast onmogelijke positie weergeeft: 'Misschien moet er iets sneller worden geschreven'. Het geeft de onmogelijkheid weer om met een frequentie van een jaar of drie voorbijvliegende carrièremakers projecten bij Defensie met succes te laten aanpakken.

Als opper-landmachter kun je dan wel blijven geloven in oplossingen in de toekomst, maar geld is toch niet de enige factor, die een rol speelt. En juist die factor komt kennelijk bij de C-LAS niet over de tong, want over de menselijke rol weet De Telegraaf alleen op te tekenen dat hij vorig jaar kwam meteen visie waarvan de kern is dat de landmacht hoort te kiezen voor slimme wapens in combinatie met drones en de inzet van kunstmatige intelligentie.

Niets over de bijna onoverzienbare hoeveelheid vacatures, de droef makende ontevredenheid bij het nog aanwezige personeel, of zijn - C-LAS – mening over de afwezige update van de arbeidsvoorwaarden. Wel zijn suggestie voor afbouw- of adviesfuncties, natuurlijk wel op ZIJN niveau...

Nee, hij komt in de recente Landmacht niet verder dan de mededeling in de column C-LAS: “Tot slot: inmiddels hebben de vakbonden en Defensie elkaar weer gevonden om de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden te hervatten. Ik ben hoopvol dat Defensie en de vakbonden naar elkaar toe bewegen. U verdient immers goede arbeidsvoorwaarden.” Helaas was er onvoldoende olie bij Mijnheer Beulen iets te zeggen wat volgens hem dan wel goede arbeidsvoorwaarden zouden zijn… Mag ik dit dan kwalificeren als 'angsthazengedrag' van de hoofd-zandhaas of is hier sprake van een functie zoeken als 'bijzonder deskundige' (b.d.)?

Lees meer: Stoorzender AJ#06-19

Je zult maar “minister van Defensie” op je kaartje hebben staan... En nog wel van een welvarend koninkrijk in noordwest Europa, en eigenlijk geen enkel tastbare taak in je portefeuille hebben. Immers voor materieel is de staatssecretaris verantwoordelijk en diezelfde staatssecretaris heeft het voor het zeggen, waar het personele zaken betreft.

Dan zit er eigenlijk niets anders op dan je bezig houden, en 'in het belang van je partij' geen gekke dingen doen, die je in opspraak zouden kunnen brengen. Anders gezegd: zorgen voor veiligheid. Maar aan de veiligheid waar je ministerie echt voor bedoeld is, daar draag je niets merkbaars bij.

Dus.... je twittert wat over 'Heel Holland bakt', laat je je gaan als je clubje kampioen wordt van de Keukenkampioendivisie, en keuvelt er lekker op los op symposia, en andere ons-kent-ons-bijeenkomsten over gender-, en diversiteitsonderwerpen. En ondertussen staat je ministerie in brand....

Jazeker ik weet, dat er klauwen met geld aan Defensie wordt toegezegd, tot in de komende Voorjaarsnota toe. Wat voor mooie dingen je daar al niet voor kunt aanschaffen... De operationele commandanten staan te dansen voor de spiegel... Welk een ommekeer na de recente periode van bezuinigingen...

Helaas, die oogklep dragende massa kijkt alleen naar de eigen positie, er is een welvarend koninkrijk in noordwest Europa, maar die welvaart is er zeker niet voor tenminste een deel van de bevolking van dat koninkrijk....

Lees meer: Stoorzender AJ#05-19

Heeft U de laatste Nieuwsbrief van onze ACOM ook gezien en gelezen? Mijn reactie hierop wil ik U wel vertellen: het zal nog wel een tijd duren voor een arbeidsvoorwaardenakkoord overeengekomen zal worden.

Zoals U misschien weet, houd ik wel van een beeldspraak. In de huidige situatie zie ik twee kruiwagens, - een met werkgever(s) en een met werknemersvertegenwoordigers - die gevuld met springende kikkers lijnrecht tegenover elkaar staan. En tussen die kruiwagens kom ik geen (bewinds-)persoon tegen, die als een politieagent, de kikkers in een kruiwagen schudt, en ze dan ook nog tot bedaren brengt.

Bij mij komt de vraag op, welk doel hebben de kikkers voor ogen? Is er niet een partij, die tot het inzicht komt, dat enerzijds de deur bij Defensie open staat en er een steeds verdergaande uitstroom plaatsvindt van militair personeel, en dat anderzijds de gestelde eisen voor het merendeel van het georganiseerde personeel acceptabel moeten zijn, en er niet alleen naar de belangen van de eigen achterban moet worden gekeken?

Overlegtafel: toon eindelijk eens Uw gevoel dat U verantwoordelijk bent voor de organisatie en het personeel op de werkvloer, en handel daar ook naar. Geen halve of hele onwaarheden in blogs, en ook geen onhaalbare eisen. Er rest ons derhalve niets meer of minder dan hoop op een spoedig onderhandelaarsresultaat/akkoord! Kikkers in beide kruiwagens, toon Uw verstand!!

Op dit moment constateer ik slechts, dat na de laatste opschorting van het overleg, en ondanks het gepredikte respect, bijvoorbeeld uit het verslag van de SOD-vergaderingen van 31 januari en 12 maart, de verzuring nog bij lange na niet uit de lucht is, en er inhoudelijk, ook door het ontbreken van enig signaal vanuit de werkgever, nog geen enkele stap gezet is, die op korte termijn uitzicht biedt op een onderhandelaarsresultaat laat staan een akkoord.

Lees meer: Stoorzender AJ#04-19

In mijn vorige bijdrage haalde ik al uit naar de ridicule gedachte van de Commandant der Strijdkrachten om de opkomstplicht uit de mottenballen te halen. Dat zou dan een oplossing moeten betekenen voor de steeds nijpender wordende aantallen vacatures in de Defensieorganisatie.

In veel politiek correctere bewoordingen werd deze Bob de Bouwer door zijn baas, minister van Defensie, teruggefloten in haar brief aan de Tweede Kamer van 22 februari.

“De CDS heeft met zijn antwoord op de vraag hoe Defensie meer mensen wil werven diverse denkbare oplossingen geschetst, zonder hierbij een voorkeur uit te spreken voor bepaalde mogelijkheden zoals het activeren van de opkomstplicht of het aannemen van mensen met een niet-Nederlands paspoort. Hij heeft onderstreept dat dergelijke keuzes voorbehouden zijn aan de politiek. Ik benadruk dat voormelde activering van de opkomstplicht niet aan de orde is. Dit geldt evenzo voor het aannemen van mensen met een niet-Nederlands paspoort.“

In gewoon Nederlands, en ik kan er niets anders van maken: de CDS heeft maar wat zitten wauwelen, zonder zelfs de onnozelheid van zijn opmerkingen in te zien.

Een betere gedachte trof ik aan in een krantenreportage op 5 maart bij gelegenheid van het feit dat de “eerste dames 75 jaar geleden hun intrede deden in het Nederlandse leger”.

Een (vrouwelijke) luitenant-kolonel maakt gehakt van de eenzijdige wervingscampagnes van Defensie. Bij de representativiteit van het beeld van de wervingsspots, waarin militairen deuren intrappen of met gevechtshelikopters laag over kampen vol tegenstanders scheren, kunnen op zijn minst vraagtekens geplaatst worden, en zijn bepaald ook niet de manier om interesse bij vrouwen te ontwikkelen.

Lees meer: Stoorzender AJ#03-19

In het eerste nummer van het jaar schreef een collega-columnist in een magazine van een organisatie, die zich voordoet als behartiger van de belangen van werknemers bij Defensie: “Het jaar 2019 is nog geen drie weken oud en ik heb me al vier keer fiks geërgerd aan de negatieve berichtgeving in de media over Defensie”.

Shoot the messenger heet dat volgens mij, en daar waag ik me niet aan. Edoch, ook ik heb me al minstens 4 keer geërgerd, maar dan wel aan Defensie, en wel de zogenaamde ‘toppers’ van die organisatie.

Op 1
Hoe kunnen de ‘toppers’ ermee instemmen, dat allerlei ‘toys’ per krijgsmachtdeel zo ver uiteenlopen. Of dat nu telefoons of bindingspremies zijn; is er dan geen enkele topper, die de defensieorganisatie een gebalanceerd beleid weet op te leggen?

Op 2
Waarom leveren OPCO-commandanten alleen juichsignalen af, als er weer nieuw materieel in hun organisatie wordt gedropt? Waarom wordt er geen enkele aandacht gegeven aan de personele component van dit soort reorganisaties? Heren Kramer, Luyt, en …. vertel in Uw communicatie ook eens de waarheid, namelijk dat U niet alle schepen, vliegtuigen en voertuigen tegelijkertijd zou kunnen bemensen.

Op 3
De CDS dacht wel een gemakkelijke oplossing te kunnen lanceren voor het personeelstekort: Met dienstplichtigen zou het allemaal gefixt kunnen worden. Ik twijfelde al eerder aan de realiteitszin van deze ‘Bob de Bouwer’, maar dit slaat wel echt alles. Wie zouden dan wel de reddende engelen voor dit door amateurs gerunde bedrijf moeten zijn? Op welk niveau zouden deze ‘helden’ wel beloond kunnen worden? En al diegenen die niet zouden hoeven ‘in te vallen’ zouden rustig door kunnen gaan met leven, loopbaan etcetera? Het ontbreekt er nog maar aan dat door hem gedacht wordt aan het opdiepen van de slavernij uit de geschiedenisboekjes …..

Op 4
De Defensie-hype van Kramer en Bijleveld rond korporaal Anna toen maar weer duidelijk werd, dat een goed resultaat vele vaders/moeders heeft, die een succes kapen. Het verstandelijk niveau van een minister zou haar toch moeten vertellen, dat een truttige foto van een mislukte taart op Twitter weer aan de wortels van haar geloofwaardigheid vreet.

Lees meer: Stoorzender AJ#02-19