Contact met uw bond
033-4953020


Hopelijk bent U weer veilig terug van verlof, reces, vakantie of welke naam U ook wilt aan een periode van lekker niets-doen... Deze nederige nieuwsvolger kon door allerlei zaken echter niet op 1 oor in de verzengende zon gaan liggen, want kennelijk wordt er bij Defensie alles gedaan om ook in de komkommertijd in het nieuws te blijven. Dat is nog eens werken in shiften….

U en ik zullen waardering hebben voor het werk dat door de onderhandelaars is verricht om de eerdere gedane belofte in te lossen om op 20 augustus met een onderhandelaarsresultaat te komen, waarvan de inhoud aan de achterban kan worden voorgelegd. Woorden uit hun jargon als franchise, eenmalige uitkering, of looptijd worden weer gebruikt alsof iedereen op de werkvloer door de bomen het bos kan zien…

En dus krijg je allerlei vergelijkingen met andere sectoren over wie krijgt er meer in de loonzak dan ik of wie heeft een betere pensioenregeling. Als de onderhandelaars het land ingaan om hun resultaat voor te leggen, zou het mij vreemd voorkomen als dat soort vragen niet wordt afgevuurd, om nog maar niet te spreken over het ongenoegen van hen die net aan de verkeerde kant van de streep staan, en net niet de positieve kanten van het resultaat zullen ervaren.

“En als het niet kan zoals het moet - dan moet het maar zoals het kan”, en “Fuck the rules” zijn uitdrukkingen, die sinds kort binnen Defensie, ja zelfs in het kasteel op het Plein in Den Haag, gehoord worden. Als het nou alleen bij woorden zou blijven, zou je kunnen denken, dat hier een aantal gefrustreerde (hoofd- of opper-) officieren aan het ‘wargamen’ zijn, maar niets is minder waar...

Zo wordt in deze tijd van arbeidsvoorwaardenonderhandelingen plots duidelijk, dat een Ridder een uitkering in natura (namelijk advocaatkosten) heeft gekregen van 300.000 euro’s, terwijl de interne defensieregels slechts 25.000 toestaan en dan nog voor zeer speciale zaken, en niet voor een verdenking van zaken, die je in ‘eigen’ tijd hebt uitgespookt... Maar nee hoor... Ridder Kroon heeft een bijzondere positie opgedrongen gekregen en dus moet de portemonnee maar (weer) open.

Lees meer: Stoorzender AJ#09-18

Defensie en de vier centrales hebben op 13 juli principeafspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden bij Defensie. Het gaat dan over de arbeidsvoorwaarden en een nieuwe pensioenregeling voor militairen.

De principe-afspraken moeten nog verder worden uitgewerkt, alvorens een en ander aan de achterban kan worden voorgelegd. Er is dus nog niets zeker, want in de details zitten vaak de grootste uitdagingen…

Opvallend is voor mij, dat op dezelfde dag er ook een akkoord kon worden gemeld voor de Sector Rijk… Alsof er toch geen sprake is van de onafhankelijke werkgevers per sector, en er ergens centraal aan de touwtjes wordt getrokken.

Was het bij het ontwikkelen van het huidige overlegmodel niet zo, dat de verschillende ‘werkgevers’ zelf verantwoordelijk zouden zijn voor de sociale dialoog tussen werknemers en werkgever?

Misschien is het huidige model wel aan een ‘evaluatie’ toe, want nu lijkt het toch vooral op een gecentraliseerd werkgevertje, die aan de hand van de Minister van Financiën het overleg voert.

Door de looptijden ook nog eens ongelijk te laten zijn, is het frustrerend dat ‘arbeidsvoorwaardenbewegingen’ per sector niet kunnen worden vergeleken. Allez... we zullen af moeten wachten, wat er na de vakantieperiode op ons ligt te wachten.

Lees meer: Stoorzender AJ#07-08-18

Er zijn van die maanden, dat alles wat naam en faam heet te hebben bij Defensie, niet nalaat om de sector te schande te maken. Op 1 mei verscheen op de website van de KVMO (Koninklijke Vereniging van Marine Officieren) een felicitatie aan de voorzitter bij zijn bevordering tot Kapitein ter Zee (KTZ).

Daar moest ik het mijne van weten. Je wordt toch bevorderd gebaseerd op een functie, en hoe kon het nou dat deze voorzitter, blijvend op dezelfde ‘functie’ toch een groter hijsoog om de mouw kreeg? Een kort belrondje leverde het antwoord. De ‘Admiraliteit’ is kennelijk zo tevreden over de loyaliteit van deze voorzitter aan de Marine, dat de truc werd bedacht het commando van een in de burgersector in onderhoud zijnde boot (Zijne Majesteits oorlogsbodem de Rotterdam) aan hem toe te wijzen, want hij heeft bij dat onderhoud toch geen rol te vervullen, en kan zo worden ‘ beloond’.

Het toont maar aan hoe hier een voorzitterschap van een ‘vakbond’ wordt ingevuld, of liever nog hoe de KVMO zijn rol als vertegenwoordiger van het personeel ten overstaan van de werkgever kan invullen. De chef van de zeemacht, Neptunus Kramer, zal zijn personeel wel geweldig waarderen, maar of het omgekeerd ook zo is, vraag ik me af.

Eigenlijk weet ik het wel: ze lopen bij bosjes bij hem weg. Ook niet gek, want deze mijnheer leeft echt nog in de pre-de Ruytertijd: anders twittert hij deze maand niet over: “mijn nieuwe hoofd communicatie”, die hij dan ook nog met bier overgiet!! Heeft het marinepersoneel in zijn ogen dan echt nog de status van lijfeigene en is de KVMO zijn ‘mol’ tussen het personeel?

Lees meer: Stoorzender AJ#06-18

Wat moet ik nou geloven? Deze vraag stel ik me al enige tijd, en het wordt me steeds moeilijker om een antwoord op die vraag te vinden.

Als je als (luchtmacht-)kind alles al hebt wat je nodig hebt voor datgene waarvoor je bent aangenomen, namelijk airpower, ga je je geld investeren in uiterlijke schijn. De ooit zo bewonderde KLu doet dat anno 2018 in, - ja echt –, nieuwe ceremoniële tenuen. Je zou dus zeggen, dat alles daar bij die luchtmacht perfect is. Ondanks de stroom van sensationele goed-nieuws tweets van de oppervlieger Luyt, weet elke man/vrouw op de werkvloer wel beter.

Die goed-nieuws tweets lijken overigens wel een afgesproken (opgelegde?) policy van het soort, waar geen gebrek aan bestaat, namelijk de categorie opperofficieren. Waar bij Defensie is er geen personeelsgebrek aan militairen? Op de hoge staven van de krijgsmachtdelen en op het ministerie zelf! En was het niet zo, dat Defensie inmiddels ‘enigszins’ is gekrompen, terwijl het aantal hekwerken, en equivalenten, dat niet heeft gevolgd? Dus tijd voor goed nieuws is er volop...

Dennis toch: Waarom waarschuwde je de ‘jeugd’ niet, over het zwarte gat waar ze instappen, maar schreef je: Vanavond op de KMA bij de inauguratie van onze jongste lichting aanstormende officieren… Waarom schrijf je niets over de personele tekorten en voortdurende uitstroom?

Nee dan maakt opperschipper Kramer in zijn “hoe besteed ik mijn tijd” het nog even doller… Waarschijnlijk met in zijn achterhoofd de mogelijke ‘vervolgfuncties’ na zijn leeftijdsvertrek, laat hij zo maar optekenen dat de nieuwe schepen in Nederland gebouwd moeten worden. Alsof een opperschipper daar iets over te zeggen heeft.

Lees meer: Stoorzender AJ#05-18

Wat een maand hebben we er weer opzitten. Defensie was bijna niet uit het nieuws te slaan. Of het allemaal wel zo positief was, laat ik graag aan U, de lezer, over om te beoordelen. Laat mij eerst even op een rijtje zetten wat ik zoal onthoud van deze periode.

Eerst was er de hype rond een Ridder, die na een aantal jaren meende ‘uit de kast’ te moeten komen met mededelingen over een ‘vijand’, een leeg geschoten magazijn, en het feit, dat het allemaal ‘geheim’ was…

Nog afgezien van het feit, dat naar mijn mening echte helden de publiciteit niet zoeken, was het een stortvloed van oncontroleerbare gebeurtenissen, die toch ernstig genoeg voor de minister waren om eigenlijk niet nader genoemde maatregelen te nemen, die betrekking hebben op de veiligheid van nog operationeel actieve collegae.

Ik kreeg de gedachte, dat het geen held is die Ridder werd, maar misschien wel iemand, die toevallig op de foute plaats was op het verkeerde moment. De Kroon op deze situatie, die zich ontwikkelde tot soap, was wel het feit, dat (in Pauw) Mevrouw de minister antwoordde op de vraag, of zij de uitlatingen niet had kunnen voorkomen, dat de Ridder rechtspositioneel niet kon worden gestopt… Ik heb in het verleden Defensiepersoneel voor minder aan de krijgstuchtelijke schandpaal genageld gezien…

Het kennelijk snel in elkaar gestoken geschrift “Investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid” ook wel genaamd Defensienota 2018, met niveau Jip en Janneke illustraties, geeft aan hoe de situatie van de krijgsmacht is afgetakeld.

Of er daadwerkelijk een inhaalslag wordt gemaakt is voor mij de vraag, want de facto wordt de achterstand op de NAVO-norm alleen nog maar groter!! Ja en dat het PERSONEEL op vele pagina’s centraal wordt gesteld, hebben we al zo vaak kunnen lezen, dat ik het op dit moment afdoe als oude wijn in nieuwe zakken (in het huidige tijdsgewricht: nieuwe jurken).

Lees meer: Stoorzender AJ#04-18

Vorige maand liet ik U kennismaken met een zeemeermin, die deel was gaan uitmaken van de organisatie van Zijne Majesteits Koninklijke Marine. Jawel ik heb het over die vorige minister van Defensie, die er oh zo trots op was, dat zij de eerste vrouw op deze post was. Hoe kort van geheugen deze Madame Defence wel is blijkt, dat nu ze volksvertegenwoordiger is het wel aandurft om (zoals dat voor die kringen kennelijk gewoon is) via Twitter te kraaien: Onze economie staat er goed voor. Hiervoor hebben heel veel mensen in Nederland de afgelopen jaren hard geknokt. Nu is het zaak dat zoveel mogelijk mensen dit ook écht gaan voelen en ervaren!

Als werkgever hield ze voor de Sector Defensie de hand op de knip en kon zij nauwelijks betrapt worden op empathie met haar werknemers, of het moet zijn de kus aan de afscheidnemende Rob Kramer. Verder dan vrijblijvend kraaien is het niet, maar als je niet met een hoedje in de belangstelling komt, moet je toch op een andere manier de aandacht trekken. Hoe dom als dat kan bleek uit een recente uitlating (van weer een vrouw zonder Defensie-achtergrond, maar wel als D66-fractievoorzitter in Rotterdam) die in Trouw te vinden was.

Omdat ze zich realiseerde, dat sedert 15 maart 2017 kennelijk niemand meer van Salima Belhaj gehoord had, meende dit lid van de Defensiecommissie voor D66 dat ze een origineel initiatief moest ontwikkelen, na het pang-pang gedoe van haar fractievoorzitter. Alleen het moest veel omvattender zijn dan de ‘grap’ van Alexander... Nee Salima bedacht een vergroening van Defensie. Niemand kan tegen maatregelen ten voordele van het milieu zijn, maar de belachelijkheid van deze beperkte dame kon niet beter dan door haar eigen voorstellen worden beschreven: hergebruik van douchewater, geen gebruik van fossiele brandstof voor voertuigen tijdens missies en, ja echt, zelf groente verbouwen.

Lees meer: Stoorzender AJ#03-18